Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Novostavby.sk

Inzeráty predajcu Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o.

Predajca

Názov predajcu:
Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o.
Kontakt:
Tel: 090... Zobraziť
E-mail: dzu...
http://www.profesionalnadrazobna.sk
Adresa:
Masarykova 21
Košice IV - Juh
04001
Popis:
Nájdených 2 novostavieb
Rodinný dom v obci  Dunajská Lužná

Rodinný dom v obci Dunajská Lužná

Lokalita: Dunajská Lužná (Senec)
Druh: Rodinný dom

Predmetom dražby je súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 739, vedenom Okresným úradom Senec - Katastrálny odbor, Okres: Senec, Obec: DUNAJSKÁ LUŽNÁ, Katastrálne územie: Nové Košariská, a to:  stavba so súpisným číslom 126 nachádzajúca sa na parcele č. 212/42 a na parcele č. 1210/5, Rodinný dom,  parcela registra „C“ číslo: 212/11 vo výmere 146 m2, zastavaná plocha a nádvorie,  parcela registra „C“ číslo: 212/42 vo výmere 77 m2, zastavaná plocha a nádvorie,  parcela registra „C“ číslo: 1210/4 vo výmere 249 m2, zastavaná plocha a nádvorie,  parcela registra „C“ číslo: 1210/5 vo výmere 64 m2, zastavaná plocha a nádvorie, Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva najmä: Dielňa na p.č. 212/11 a 1210/4, Oplotenie, Studňa, Vodovodná prípojka, Vodomerná šachta, Kanalizačná prípojka, Elektrická prípojka, Plynová prípojka, (ďalej len "predmet dražby"). Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1. Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby. Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby: RODINNÉ DOMY RD s.č. 126 na p.č. 212/42 a 1210/5 POPIS STAVBY Rodinný dom súpisné číslo 126 sa nachádza na pozemkoch parcelné číslo 212/42 a 1210/5 v obci Dunajská Lužná v katastrálnom území Nové Košariská. Postavený je v tesnej blízkosti ochrannej hrádze inundačného pásma. Dom bol postavený v roku 2011, má podzemné podlažie, nadzemné podlažie a obytné podkrovie, napojený je na obecný vodovod cez vodomernú šachtu, kanalizáciu, plyn a elektro. Dom je murovaný, základy tvoria betónové pásy, strecha je sedlová, krov drevený, krytina betónová, klampiarske konštrukcie sú z medeného plechu, vonkajšie omietky sú zo silikátovej tenko vrstvovej omietky, vnútorné omietky sú vápenné hladké, stropy keramické s omietnutým podhľadom, vstupné dvere a okná sú plastové s izolačným dvojsklom, vykurovanie je ústredné teplovodné, radiátory oceľové panelové, elektroinštalácia v dome je svetelná a motorická, rozvodná skrinka je v predsieni, úžitková voda je čerpaná z narážanej studne. Podzemné podlažie dispozične pozostáva z chodby, schodov, kotolne, skladu a kancelárie, obvodové steny sú betónové s tehlovou prímurovkou a hydroizoláciou, omietky boli pôvodne značne zavlhnuté, vykazujú odlupovanie maľoviek, dvere sú drevené s výplňou v oceľových zárubniach, vstup do priestorov je možný z interiéru I.NP aj z dvora po vonkajších betónových schodoch s povrchom z keramickej dlažby, inštalovaný je plynový kotol ústredného kúrenia a elektrický zásobníkový ohrievač vody, osadené je keramické umývadlo, schody sú betónové s povrchom z keramickej dlažby. Nadzemné podlažie dispozične pozostáva zo závetria, zádveria, chodby, schodov, dvoch obytných miestností, kuchyne, komory, kúpeľne a garáže, v kúpeľni je keramická dlažba, inde laminátová plávajúca podlahovina, dvere sú drevené s výplňou v obložkových zárubniach, garážové dvere sú plastové rolovacie ovládané elektricky, v kuchyni je kútová kuchynská linka s nerezovým kuchynským drezom s odkvapkávacou plochou a pákovou stojánkovou batériou, zabudovaná je umývačka riadu, elektrická pečiaca rúra a varná platňa s plynovými horákmi, v kúpeľni je obmurovaná a keramickým obkladom obložená plastová tvarovaná kútová vaňa, samostatný sprchovací kút, dve umývadlá v spoločnej toaletnej skrinke a WC s priamym splachovaním, schody do podkrovia sú betónové, obložené tvrdým drevom, v jednej miestnosti je vstavaná skriňa. Podkrovie dispozične pozostáva z troch obytných miestností, kúpeľne, šatníka a neukončeného balkóna, v štítových stenách sú balkónové dvere a okná plastové s izolačným dvojsklom, inde sú drevené strešné okná, čiastočne je zrealizovaný drevený obklad stien, nášľapné vrstvy podláh sú z keramickej dlažby, dvere sú drevené s výplňou v obložkových zárubniach, v kúpeľni je obmurovaná a keramickým obkladom obložená plastová tvarovaná vaňa, umývadlo v toaletnej skrinke a WC s priamym splachovaním, v jednej miestnosti je vstavaná skriňa, údržba domu je primeraná. Za rodinným domom je kováčska dielňa, nezakreslená v katastrálnej mape, z pôvodnej stavby bola časť stavby od ulice odstránená za účelom získania pozemku pre výstavbu rodinného domu, v mieste zmenšenia zastavanej plochy bola stena vymurovaná z plnej pálenej tehly bez omietky, pôvodná konštrukcia je kovová s oplechovaním a zateplením polystyrénom zo strany interiéru, strešná konštrukcia sedlovej strechy s malým spádom má pôvodnú krytinu z azbesto cementových vlnoviek, doplnených VSŽ plechom, podhľad je z polystyrénových dosiek, podlaha je prevažne z betónových dlaždíc, v bočnej stene dielne je denné presvetlenie sklom v štvorčekovom veľkoplošnom rastrovom ráme, vráta sú dvoje z oceľových rámov s výplňou zo zvislých dosiek, do skladu sú celoplechové, zavedená je svetelná a motorická elektroinštalácia. MERNÉ JEDNOTKY Podlažie Začiatok užívania Výpočet zastavanej plochy ZP [m2] kZP 1. PP 2011 11,38*(7,47+4,51)-2,82*4,4-1,36*4,51 117,79 120/117,79=1,019 1. NP 2011 11,38*(7,47+7,65)-2,82*7,54-1,36*7,65 140,4 120/140,4=0,855 1. Podkrovie 2011 11,38*7,47+7,19*7,65 140,01 120/140,01=0,857 POZEMKY METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE POZEMOK POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU POPIS Pozemky parcelné číslo 212/11, 212/42, 1210/4 a 1210/5 sú zaradené v katastri nehnuteľností ako zastavaná plocha a nádvorie. Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území obce Dunajská Lužná v katastrálnom území Nové Košariská. Obec Dunajská Lužná má podľa údaju z internetovej stránky cca 4.636 obyvateľov. V mieste, kde sa nachádzajú ohodnocované pozemky je možnosť napojenia na obecný vodovod, kanalizáciu, elektrický rozvod a rozvod plynu. Pozemky sú rovinaté. Parcela Druh pozemku Vzorec Spolu výmera [m2] Podiel Výmera [m2] 212/11 zastavané plochy a nádvoria 146 146,00 1/1 146,00 212/42 zastavané plochy a nádvoria 77 77,00 1/1 77,00 1210/4 zastavané plochy a nádvoria 249 249,00 1/1 249,00 1210/5 zastavané plochy a nádvoria 64 64,00 1/1 64,00 Spolu výmera 536,00

126 000 €

Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o.
Prenájom priestorov v Košiciach

Prenájom priestorov v Košiciach

Lokalita: Košice IV - Juh (Košice)
Druh: Iné prevádzkové priestory

Ponúkame do prenájmu nebytové priestory v modernej budove Dermaklinik v Košiciach v širšom centre mesta so samostatným bezbarierovým vstupom z exteriéru o výmere 182 m2. Priestory vhodné aj pre zdravotnícke účely / ambulancie , JZS/ , blízko FnsP Rastislavova .Pred budovou je možnosť bezplatného parkovania pre väčší počet áut. V dosahu je vonkajší komunikačný obchvat a nákupné centrum . Priestory sa prenajímajú ako celok , eventuálne 2 samostatné priestory Uprednostnený bude dlhodobý nájom, iba vážny záujem. Objekt je napojený na optickú internetovú sieť . Cena nájmu: 1.190,00 €/mes. (bez médií a bez DPH)

1 190 €/mes.

Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o.