Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Novostavby.sk

Inzeráty predajcu Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o.

Predajca

Názov predajcu:
Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o.
Kontakt:
Tel: 091... Zobraziť
E-mail: pds...
http://www.profesionalnadrazobna.sk
Adresa:
Masarykova 21
Košice IV - Juh
04001
Popis:
Nájdených 3 novostavieb
Rodinný dom v obci  Dunajská Lužná

Rodinný dom v obci Dunajská Lužná

Lokalita: Dunajská Lužná (Senec)
Druh: Rodinný dom

Predmetom dražby je súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 739, vedenom Okresným úradom Senec - Katastrálny odbor, Okres: Senec, Obec: DUNAJSKÁ LUŽNÁ, Katastrálne územie: Nové Košariská, a to:  stavba so súpisným číslom 126 nachádzajúca sa na parcele č. 212/42 a na parcele č. 1210/5, Rodinný dom,  parcela registra „C“ číslo: 212/11 vo výmere 146 m2, zastavaná plocha a nádvorie,  parcela registra „C“ číslo: 212/42 vo výmere 77 m2, zastavaná plocha a nádvorie,  parcela registra „C“ číslo: 1210/4 vo výmere 249 m2, zastavaná plocha a nádvorie,  parcela registra „C“ číslo: 1210/5 vo výmere 64 m2, zastavaná plocha a nádvorie, Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva najmä: Dielňa na p.č. 212/11 a 1210/4, Oplotenie, Studňa, Vodovodná prípojka, Vodomerná šachta, Kanalizačná prípojka, Elektrická prípojka, Plynová prípojka, (ďalej len "predmet dražby"). Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1. Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby. Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby: RODINNÉ DOMY RD s.č. 126 na p.č. 212/42 a 1210/5 POPIS STAVBY Rodinný dom súpisné číslo 126 sa nachádza na pozemkoch parcelné číslo 212/42 a 1210/5 v obci Dunajská Lužná v katastrálnom území Nové Košariská. Postavený je v tesnej blízkosti ochrannej hrádze inundačného pásma. Dom bol postavený v roku 2011, má podzemné podlažie, nadzemné podlažie a obytné podkrovie, napojený je na obecný vodovod cez vodomernú šachtu, kanalizáciu, plyn a elektro. Dom je murovaný, základy tvoria betónové pásy, strecha je sedlová, krov drevený, krytina betónová, klampiarske konštrukcie sú z medeného plechu, vonkajšie omietky sú zo silikátovej tenko vrstvovej omietky, vnútorné omietky sú vápenné hladké, stropy keramické s omietnutým podhľadom, vstupné dvere a okná sú plastové s izolačným dvojsklom, vykurovanie je ústredné teplovodné, radiátory oceľové panelové, elektroinštalácia v dome je svetelná a motorická, rozvodná skrinka je v predsieni, úžitková voda je čerpaná z narážanej studne. Podzemné podlažie dispozične pozostáva z chodby, schodov, kotolne, skladu a kancelárie, obvodové steny sú betónové s tehlovou prímurovkou a hydroizoláciou, omietky boli pôvodne značne zavlhnuté, vykazujú odlupovanie maľoviek, dvere sú drevené s výplňou v oceľových zárubniach, vstup do priestorov je možný z interiéru I.NP aj z dvora po vonkajších betónových schodoch s povrchom z keramickej dlažby, inštalovaný je plynový kotol ústredného kúrenia a elektrický zásobníkový ohrievač vody, osadené je keramické umývadlo, schody sú betónové s povrchom z keramickej dlažby. Nadzemné podlažie dispozične pozostáva zo závetria, zádveria, chodby, schodov, dvoch obytných miestností, kuchyne, komory, kúpeľne a garáže, v kúpeľni je keramická dlažba, inde laminátová plávajúca podlahovina, dvere sú drevené s výplňou v obložkových zárubniach, garážové dvere sú plastové rolovacie ovládané elektricky, v kuchyni je kútová kuchynská linka s nerezovým kuchynským drezom s odkvapkávacou plochou a pákovou stojánkovou batériou, zabudovaná je umývačka riadu, elektrická pečiaca rúra a varná platňa s plynovými horákmi, v kúpeľni je obmurovaná a keramickým obkladom obložená plastová tvarovaná kútová vaňa, samostatný sprchovací kút, dve umývadlá v spoločnej toaletnej skrinke a WC s priamym splachovaním, schody do podkrovia sú betónové, obložené tvrdým drevom, v jednej miestnosti je vstavaná skriňa. Podkrovie dispozične pozostáva z troch obytných miestností, kúpeľne, šatníka a neukončeného balkóna, v štítových stenách sú balkónové dvere a okná plastové s izolačným dvojsklom, inde sú drevené strešné okná, čiastočne je zrealizovaný drevený obklad stien, nášľapné vrstvy podláh sú z keramickej dlažby, dvere sú drevené s výplňou v obložkových zárubniach, v kúpeľni je obmurovaná a keramickým obkladom obložená plastová tvarovaná vaňa, umývadlo v toaletnej skrinke a WC s priamym splachovaním, v jednej miestnosti je vstavaná skriňa, údržba domu je primeraná. Za rodinným domom je kováčska dielňa, nezakreslená v katastrálnej mape, z pôvodnej stavby bola časť stavby od ulice odstránená za účelom získania pozemku pre výstavbu rodinného domu, v mieste zmenšenia zastavanej plochy bola stena vymurovaná z plnej pálenej tehly bez omietky, pôvodná konštrukcia je kovová s oplechovaním a zateplením polystyrénom zo strany interiéru, strešná konštrukcia sedlovej strechy s malým spádom má pôvodnú krytinu z azbesto cementových vlnoviek, doplnených VSŽ plechom, podhľad je z polystyrénových dosiek, podlaha je prevažne z betónových dlaždíc, v bočnej stene dielne je denné presvetlenie sklom v štvorčekovom veľkoplošnom rastrovom ráme, vráta sú dvoje z oceľových rámov s výplňou zo zvislých dosiek, do skladu sú celoplechové, zavedená je svetelná a motorická elektroinštalácia. MERNÉ JEDNOTKY Podlažie Začiatok užívania Výpočet zastavanej plochy ZP [m2] kZP 1. PP 2011 11,38*(7,47+4,51)-2,82*4,4-1,36*4,51 117,79 120/117,79=1,019 1. NP 2011 11,38*(7,47+7,65)-2,82*7,54-1,36*7,65 140,4 120/140,4=0,855 1. Podkrovie 2011 11,38*7,47+7,19*7,65 140,01 120/140,01=0,857 POZEMKY METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE POZEMOK POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU POPIS Pozemky parcelné číslo 212/11, 212/42, 1210/4 a 1210/5 sú zaradené v katastri nehnuteľností ako zastavaná plocha a nádvorie. Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území obce Dunajská Lužná v katastrálnom území Nové Košariská. Obec Dunajská Lužná má podľa údaju z internetovej stránky cca 4.636 obyvateľov. V mieste, kde sa nachádzajú ohodnocované pozemky je možnosť napojenia na obecný vodovod, kanalizáciu, elektrický rozvod a rozvod plynu. Pozemky sú rovinaté. Parcela Druh pozemku Vzorec Spolu výmera [m2] Podiel Výmera [m2] 212/11 zastavané plochy a nádvoria 146 146,00 1/1 146,00 212/42 zastavané plochy a nádvoria 77 77,00 1/1 77,00 1210/4 zastavané plochy a nádvoria 249 249,00 1/1 249,00 1210/5 zastavané plochy a nádvoria 64 64,00 1/1 64,00 Spolu výmera 536,00

140 000 €

Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o.
Prenájom priestorov v Košiciach

Prenájom priestorov v Košiciach

Lokalita: Košice IV - Juh (Košice)
Druh: Iné prevádzkové priestory

Ponúkame do prenájmu nebytové priestory v modernej budove Dermaklinik v Košiciach v širšom centre mesta so samostatným bezbarierovým vstupom z exteriéru o výmere 182 m2. Priestory vhodné aj pre zdravotnícke účely / ambulancie , JZS/ , blízko FnsP Rastislavova .Pred budovou je možnosť bezplatného parkovania pre väčší počet áut. V dosahu je vonkajší komunikačný obchvat a nákupné centrum . Priestory sa prenajímajú ako celok , eventuálne 2 samostatné priestory Uprednostnený bude dlhodobý nájom, iba vážny záujem. Objekt je napojený na optickú internetovú sieť . Cena nájmu: 1.190,00 €/mes. (bez médií a bez DPH)

1 190 €/mes.

Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o.
WELLNES hotel - Zelený dvor v Košiciach

WELLNES hotel - Zelený dvor v Košiciach

Lokalita: Košice I - Sídlisko Ťahanovce (Košice)
Druh: Iný objekt

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 13182, vedenom Okresným úradom Košice, Katastrálny odbor, okres: Košice III, obec: Košice – Dargovských hrdinov, katastrálne územie: Furča, a to:  WELLNES hotel - Zelený dvor, súpisné číslo 2151, nachádzajúci sa na parcele 1768/8. Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 2151 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 13592. Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva najmä: murovaný plot okolo stavby na parc. 1744/1, plot okolo zásobníka plynu na parc. 1744/1, prípojka vody na parc. 1744/1, vodomerná šachta na parc. 1744/1, prípojka kanalizácie na parc. 1744/1, akumulačné nádrže na parc. 1744/1, spevnená plocha betónová na parc. 1744/1, vonkajšie schody na parc. 1744/1, prípojka plynu na parc. 1744/1, oporné múry na parc. 1744/1, spevnená plocha z kamennej dlažby na parc. 1744/1, spevnená plocha betónová na parc. 1744/1, spevnená plocha betónová na parc. 1744/1, elektrická prípojka na parc. 1744/1, kanalizačné šachty na parc. 1744/1, Lapač tukov na parc. 1744/1, obrubníky okolo spevnenej plochy na parc. 1744/1 (ďalej len „predmet dražby“). Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1. Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby. Opis predmetu dražby: ZLÚČENÉ STAVBY Zlúčená stavba: WELLNES HOTEL - Zelený dvor č.s. 2151 na parc. 1768/8 Stavba: Letná dvorana na parc. 1768/8 POPIS STAVBY Letná dvorana je pristavaná k hlavnej stavbe hotela a reštaurácie na jej východnej strane, má doplnkovú funkciu k sezónnej letnej prevádzke reštaurácie, jednopodlažná, z časti otvorená a z časti prekrytá stavba s príslušenstvom, ktoré tvorí bar so skladom a sociálne zariadenie. Leží na spoločnej parcele 1768/8 spolu s hlavnou stavbou. Koeficient štandardu vybavenia stavby vyjadruje aj skutočnosť, že stavba v celom rozsahu nie je uzatvorená a niektoré konštrukcie a vybavenia sú iba v časti stavby. Bol stanovený odborným odhadom znalca. Popis stavby: -Základy vrát. zemných prác - betónové pásy -Zvislé konštrukcie - murované -Stropy - z časti drevené, z časti s podhľadom -Zastrešenie bez krytiny - sedlová strecha, drevený krov nad časťou podlažia -Krytina strechy – škridľa Tondach -Klampiarske konštrukcie - z poplastovaného plechu komplet strechy a parapety -Úpravy vnútorných povrchov - odtrhované omietky -Úpravy vonkajších povrchov - drevený obklad -Vnútorné keramické obklady - v sociálnych zariadeniach, okolo baru, vo dvorane kamenný obklad sokla -Schody - nie sú -Dvere - drevené s obložkovými zárubňami -Vráta - z parkoviska kované mreže ako vráta -Okná - zdvojené plastové -Povrchy podláh - kamenná vyškárovaná dlažba, v sociálnych zariadeniach, v bare a v sklade keramická dlažba -Vykurovanie - lokálne v sociálnych zariadeniach -Elektroinštalácia - svetelná aj motorická -Bleskozvod - komplet -Vnútorný vodovod - v bare a v sociálnych zaradeniach -Vnútorná kanalizácia - v bare a v sociálnych zaradeniach -Vnútorný plynovod - nie je -Ohrev teplej vody - centrálny -Vybavenie kuchýň - nie je, iba zariadenie baru s výčapom -Hygienické zariadenia a WC - štandardné -Výťahy - nie sú -Najviac konštrukcie - nie sú POPIS PODLAŽÍ 1. Nadzemné Dispozične má podlažie z časti otvorenú, z časti prestrešenú letnú terasu, bar so skladom, jednu uzavretú miestnosť - salónik a sociálne zariadenie. OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY Výpočet Obstavaný priestor [m3] Základy (19,50*13,50+2,15*3,85+2,00*2,85)*0,30 83,17 Vrchná stavba (19,50*13,50+2,15*3,85+2,00*2,85)*3,50 970,30 Zastrešenie (19,50*13,50+2,15*3,85+2,00*2,85)*2,00/2 277,23 Obstavaný priestor stavby celkom 1 330,70 TECHNICKÝ STAV Stavba v užívaní od r. 2016, v riadnej sezónnej prevádzke počas letného obdobia, s riadnou údržbou, jej predpokladaná životnosť s ohľadom na vek, technický stav a použité stavebné konštrukcie stanovené odborným odhadom na 80 rokov. Stavba: WELLNES HOTEL - Zelený dvor č.s. 2151 na parc. 1768/8 POPIS STAVBY Stavba - WELLNESS HOTEL - Zelený dvor č.s. 2151 je osadený na rovinatom upravenom pozemku parc. č. 1768/8 v k.ú. Furča, obec Košice - Dargovských hrdinov v okrese Košice III. Situovaný je vedľa diaľničného privádzača z Košíc do Prešova, samostatne stojací na mieste pôvodného motorestu, prístupný z verejnej miestnej komunikácie pred stavbou, ktorá vedie do Krematória. V danej časti mesta je možnosť napojenia iba verejný vodovod a verejný rozvod elektro, verejná kanalizácia nie je. Stavba má jedno podzemné podlažie a dve nadzemné podlažia. V podzemnom podlaží sa nachádza technické zázemie stavby a vitálny svet wellness, ktorý nie je v prevádzke z dôvodu nedokončenosti. Na I.NP sa nachádza vstupný priestor a reštaurácia s kompletným zázemím, ktorá v čase obhliadky bola v riadnej prevádzke. K reštaurácií je pristavaná letná dvorana, ktorá je v sezónnej prevádzke počas letného obdobia, ohodnotená samostatne. Podkrovie stavby nie je dokončené, je tam prevedená iba hrubá stavba bez priečok, bude obsahovať 18 izieb s príslušenstvom. Miera nedokončenosti jednotlivých konštrukcií a vybavenia je stanovená znalcom odborným odhadom a je zrejmá z tvorby koeficientu vybavenia. Konštrukčný popis stavby: - Základy vrát. zemných prác - stavba je osadená na železobetónovej základovej doske hr. 60 cm, osadená v teréne hĺbky nad 2 m so zvislou aj vodorovnou izoláciou - Zvislé konštrukcie - v suteréne obvodové murivo murované z betónových tvárnic, ostatné podlažia murované z plynosilikátových tvárnic so zateplením a dreveným fasádnym obkladom - Stropy - nad suterénom a I.NP železobetónový monolitický, nad podkrovím bude drevený s podhľadom - Zastrešenie bez krytiny - sedlový drevený valbový krov s vikiermi, s rôznou výškou hrebeňov - Krytina strechy - pálená škridla Tondach - Klampiarske konštrukcie - z poplastovaného plechu komplet strechy, žľaby a zvody, parapety - Úpravy vnútorných povrchov – vápenno cementové hladké omietky kombinované s dreveným a kamenným obkladom - Úpravy vonkajších povrchov - na zateplení drevený obklad s impregnáciou - Vnútorné keramické obklady - v sociálnych zariadenia, kuchyni a wellness vyššieho štandardu - Schody - vedľajšie schodisko oceľové s provizórnymi nástupnicami z dosák, hlavné schodisko železobetónové monolitické bez povrchovej úpravy - Dvere - drevené v obložkových zárubniach, vstupné plastové s izolačným dvojsklom - Okná - plastové s izolačným dvojsklom - Povrchy podláh - suterén a I.NP keramické dlažby vyššieho štandardu - Vykurovanie - ústredné, kombinácia radiátorov a podlahového kúrenia, zdrojom tepla sú tri tepelné čerpadlá - Elektroinštalácia - svetelná aj motorická - Bleskozvod - komplet - Vnútorný vodovod - z plastového potrubia teplej aj studenej vody - Vnútorná kanalizácia - PVC - Vnútorný plynovod - je do kuchyne z vonkajšieho zásobníka - Ohrev teplej vody - kombinácia ústredného kúrenia a solárneho systému na streche - Vybavenie kuchýň - kompletné vyššieho štandardu - Hygienické zariadenia a WC - kompletné vyššieho štandardu, WC typu Geberit - Výťah - nie je - Naviac konštrukcie - rozvod požiarnej vody, EPS, vzduchotechnika, štrukturovaná kábeláž, v reštaurácií tri kozuby s vyhrievacou vložkou, jeden aj s pecou na pizzu, klimatizácia. POPIS PODLAŽÍ 1. Podzemné Suterén má schodisko z kuchynskej časti, chodbu, kotolňu, strojovňa VZT, neužívaný nedokončený vitálny svet, bar, úpravňu vody, skladové priestory, práčovňu, šatne zamestnancov a hygienické zariadenia pre mužov a ženy. 1. Nadzemné Dispozične má prízemie vstupný priestor do hotelovej časti, ktorý sa v čase obhliadky nepoužíval, hlavné schodisko do podkrovia, kanceláriu, sociálne zariadenie, tri miestnosti reštaurácie s barom, kuchyňu s kompletným zázemím, schodisko z kuchynskej časti do podkrovia a do suterénu, sociálne zariadenia pre mužov a ženy pre reštauráciu. 2. Podkrovné Podkrovie nie je dokončené, plánované je tu 18 izieb s príslušenstvom. OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY Výpočet Obstavaný priestor [m3] Základy 30,00*25,00*0,30 225,00 Spodná stavba 30,00*25,00*3,50 2 625,00 Vrchná stavba 30,00*25,00*7,345 5 508,75 Zastrešenie 30,00*25,00*2,195*2/5 658,50 vzhľadom na členitosť strechy a neposkytnutia PD obstavaný priestor strechy určený odborným odhadom ako dve pätiny objemu strešnej časti 0,00 Obstavaný priestor stavby celkom 9 017,25 TECHNICKÝ STAV I.NP stavby a časť suterénu v užívaná od r. 2016, užívaná časť s riadnou údržbou, wellness v suteréne nie je v prevádzke, podkrovie nedokončené, jej predpokladaná životnosť s ohľadom na vek, technický stav a použité stavebné konštrukcie stanovená odborným odhadom na 100 rokov. Drobná stavba: Prístrešok okolo stavby na parc. 1744/1 POPIS STAVBY Prístrešok okolo hlavnej stavby z troch strán, jednoduchá drevená konštrukcia, zvislá nosná konštrukcia drevené stĺpy bez opláštenia, krov pultový drevený, krytina betónová škridla, z časti na južnej strane chýba, podlaha kamenná dlažba, drevo je opatrené impregnáciou, na streche sú klampiarske konštrukcie. Technické riešenie v čase obhliadky v zmysle metodiky: - Základy - betónové, podmurovka betónová - Zvislé nosné konštrukcie - iba stĺpiky (drevené, kovové) alebo murované piliere - Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - trámčekové bez podhľadu - Strecha - krov - pultové; krytina strechy na krove - pálené ťažké korýtkové, vlnovky, francúzske, Holland, Portugal, obyčajné dvojdrážkové; klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky) - Úpravy vonkajších povrchov - napustenie impregnáciou - Podlahy - keramická dlažba, umelý kameň TECHNICKÝ STAV Prístrešok okolo hlavnej stavby z troch strán, v užívaní od r. 2016, jeho predpokladaná životnosť stanovená spolu s hlavnou stavbou na 100 rokov. Príslušenstvo k nehnuteľnosti Plot: murovaný plot okolo stavby na parc. 1744/1 Plot na južnej strane stavby, murovaný z betónových prefabrikovaných tvárnic vyplnených monolitickým betónom, na betónovom základe bez podmurovky, rôznej výšky bez finálnej úpravy, celková dĺžka 134,55 bm, predpoklad zriadenia v r. 2016, jeho predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov. Plot: plot okolo zásobníka plynu na parc. 1744/1 Plot okolo zásobníka plynu na parc. č. 1744/1, strojové poplastované pletivo na oceľových stĺpikoch výšky 1,70 m, predpoklad zriadenia v r. 2016, jeho predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 40 rokov. Vonkajšia úprava: prípojka vody na parc. 1744/1 Prípojka vody z verejného vodovodu do stavby, trasa neidentifikovaná v teréne, celková predpokladaná dĺžka 150,00 bm, PE DN 80, v užívaní od r. 2016, jej predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov. Vonkajšia úprava: vodomerná šachta na parc. 1744/1 Vodomerná šachta na prípojke vody z verejného vodovodu do stavby, celkom cca. 5,00 m3 obstavaného priestoru, v užívaní od r. 2016, jej predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov. Vonkajšia úprava: prípojka kanalizácie na parc. 1744/1 Prípojka kanalizácie zo stavby do akumulačných nádrží, trasy neidentifikované v teréne, celková predpokladaná dĺžka 60,00 bm, PVC DN 300, v užívaní od r. 2016, jej predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov. Vonkajšia úprava: akumulačné nádrže na parc. 1744/1 Akumulačné nádrže splaškovej kanalizácie vo dvore, železobetónové monolitické 3*30 m3, celkom 90,00 m3 obstavaného priestoru, v užívaní od r. 2016, ich predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov. Vonkajšia úprava: spevnená plocha betónová na parc. 1744/1 Spevnené plochy z betónovej mazaniny hr. 200-250 mm okolo stavby - parkoviská, celková zameraná plocha cca. 2.390,00 m2, predpoklad zriadenia v r. 2016, jej predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov. Vonkajšia úprava: vonkajšie schody na parc. 1744/1 Vonkajšie schody betónové s povrchom z lomového kameňa pri vstupe do objektu zo severnej strany, celkom dĺžka 13,20 bm stupňa, predpoklad zriadenia v r. 2016, ich predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov. Vonkajšia úprava: prípojka plynu na parc. 1744/1 Prípojka plynu z tlakovej nádoby do oj stavby, trasa identifikovaná v teréne, celková predpokladaná dĺžka od nádrže po objekt 21,50 bm, oceľová DN 50, zriadená v r. 2016, jej predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov. Vonkajšia úprava: oporné múry na parc. 1744/1 Oporné múry z lomového kameňa okolo stavby, celkom 9,27 m3 obstavaného priestoru, predpoklad zriadenia v r. 2016, jej predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov. Vonkajšia úprava: spevnená plocha z kamennej dlažby na parc. 1744/1 Spevnené plochy z kamennej dlažby okolo stavby, celkom 150,59 m2, predpoklad zriadenia v r. 2016, jej predpokladanú životnosť stanovujem odborným odhadom na 40 rokov. Vonkajšia úprava: spevnená plocha betónová na parc. 1744/1 Spevnené plochy z betónovej mazaniny pod vonkajšími jednotkami tepelných čerpadiel a pod nádržou plynu, celková predpokladaná plocha 90,20 m2, predpoklad zriadenia v r. 2016, jej predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov. Vonkajšia úprava: spevnená plocha betónová na parc. 1744/1 Spevnené plochy z betónovej mazaniny pod vonkajšími jednotkami tepelných čerpadiel a pod nádržou plynu, celková predpokladaná plocha 90,20 m2, predpoklad zriadenia v r. 2016, jej predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov. Vonkajšia úprava: elektrická prípojka na parc. 1744/1 Prípojka ELI k ohodnocovanej stavbe, celková predpokladaná dĺžka 40,00 m, AYKY 4*25,00 mm2, zriadená v r. 2016, jej predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov. Vonkajšia úprava: kanalizačné šachty na parc. 1744/1 Kanalizačné vpuste na prípojke kanalizácie, celkom 7 ks, v užívaní od r. 2016, ich predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov. Vonkajšia úprava: Lapač tukov na parc. 1744/1 Lapač tukov na prípojke kanalizácie, celkom 5,00 m3 obstavaného priestoru, v užívaní od r. 2016, jeho predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov. Vonkajšia úprava: obrubníky okolo spevnenej plochy na parc. 1744/1 Betónové cestné obrubníky okolo spevnených plôch, celková zameraná dĺžka 208,00 bm, predpoklad zriadenia v r. 2016, ich predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov. Opis stavu predmetu dražby: Predmet dražby je v technickom stave primeranom jeho veku a spôsobu užívania.

1 530 000 €

Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o.