Novostavby.sk

Trh s nehnuteľnosťami v Trnave spestrí ďalší veľký projekt

  • 14. 07. 2020
  • Tlačiť

Trh s rezidenčnými nehnuteľnosťami v Trnave má spestriť projekt Prúdy, vo výslednej podobe prinesie približne 1300 bytov a apartmánov. Developer Terra Trnavia, s.r.o. pripravuje prvú etapu, predaj v úvodnej štvorici bytových domov bol spustený v marci.

prudyzhora
Prúdy - vizualizácia; Zdroj: Terra Trnavia s.r.o.

 

Ďalší veľký rezidenčný projekt v Trnave

Popri aktuálne rozostavaných komplexoch MIKO od spoločnosti ISMONT, s.r.o. na juhu a Arboria od developera Lucron (v Bratislave stavia napríklad Urban Residence) na severovýchode Malého Ríma pôjde o ďalší príklad tvorby novodobého sídliska, tentokrát situovaného na východnom okraji zastavaného územia sídla. 

Minulý rok sa vývoj projektu posunul schválením zodpovedajúceho Územného plánu zóny s názvom „Obytná zóna Trnava - Prúdy (lokalita Ib - Ic)“, spracovaného Ing. arch. Petrom Zibrinom PhD., súčasťou dokumentácie je aj riešenie objektov v podrobnosti pre územné rozhodovanie, za ktorým stojí ateliér CAKOV + PARTNERS, s.r.o.

prudyb
Prúdy - vizualizácia - bulvár; Zdroj: Terra Trnavia s.r.o.

 

Štvrťou povedie ulica mestského charakteru

Plánovanú štvrť z juhu ohraničuje Koniarekova ulica, od bytových domov, kúpaliska Castiglione a športového areálu Lokomotíva na západe ju oddelí súvislý pás zelene, okolo zvyšných strán sa rozprestiera orná pôda. Návrh prirodzene reaguje na existujúcu urbanistickú štruktúru, ťažiskovou komunikáciou mestského charakteru sa stane pokračovanie Spartakovskej ulice, alebo tiež bulvár so šírkou 33 metrov. Pozdĺž sa sústredia služby, administratívne i obchodné prevádzky a spolu s chodníkmi povedie tiež nový úsek cyklotrasy. Vybudovaná bude zastávka MHD, pričom celý uličný priestor spríjemní výsadba zelene.

prudy

Prúdy - vizualizácia - bulvár; Zdroj: Terra Trnavia s.r.o.

„Prúdy“ budú pozostávať zo 4 základných blokov vyskladaných z 28 budov, 8 polyfunkčných, 19 obytných, dosahujúcich 5 až 8 podlaží a materskej školy na severe riešeného územia. Architektúra štvrte si má udržať jednotu v hmote i vo výraze. Špecifikom inak jednoducho tvarovaných objektov sa stane šikmé ukončenia fasád skrývajúce ustúpené podlažia, počíta sa aj s realizáciou zelených striech. Dynamické línie sa rovnako prenesú do riešenia vnútroblokov, prejaví sa v členení chodníkov a úpravách terénu, ktoré kompenzuje výšku objektov.

prudya
Prúdy - vizualizácia - vnútroblok; Zdroj: Terra Trnavia s.r.o.

 

Prvý blok bytov je v predaji

Do momentálne otvorenej ponuky bývania zaradil developer blok so 4 bytovými domami umiestnený pri Koniarekovej ulici v južnej časti dotknutej oblasti. Na výber sú prevažne dvoj- a trojizbové byty doplnené menším počtom jednoizbových, na najvyšších podlažiach boli navrhnuté 3 štvorizbové jednotky s priestrannými terasami. Byty na prízemí disponujú otvorenými predzáhradkami. Parkovacie kapacity budú vytvorené v suteréne a zároveň na teréne.

prudyc
Prúdy - vizualizácia - vnútroblok; Zdroj: Terra Trnavia s.r.o.

Prvá etapa výstavby (dva bloky obytných budov a siete) sa práve nachádza v štádiu stavebného konania, po doplnení podkladov požadovaných stavebným úradom a vydaní schválenia na predĺženie Spartakovskej ulice (Prúdová ulica), môže byť vydané stavebné povolenie a následne začať realizácia.

 

PREČÍTAJTE SI TIEŽ:

Vlastné kancelárie ako dôkaz kvality poskytovaných služieb

Hromadná práca z domu, bude mať tento „pokus“ dopady?

Nová nemocnica bude na epidémiu pripravená, riešenie priestorov má zefektívniť liečbu

 

Zdroj: Novostavby.sk

Autor: Natália Mokoš Hulmanová

  • 14. 07. 2020
  • Tlačiť