Novostavby.sk

Nové centrum Trnavy na pozostatkoch známeho cukrovaru?

  • 23. 07. 2020
  • Tlačiť

Trnava sa preslávila veľkým počtom kostolov umiestneným na relatívne malej ploche historického jadra. Okrem hodnotných sakrálnych stavieb sú však nemenej pôsobivé aj pozostatky významnej éry súvisiacej s industriálnym napredovaním mesta. Neďaleko centra sa nachádza zaujímavé územie, na ktorom stále stoja objekty dokladujúce veľkoleposť známeho trnavského cukrovaru.

 

cukrovar
Trnavský cukrovar; Zdroj: Novostavby.sk

 

Cukor z Trnavy putoval až do Turecka

V čase vrcholu sa cukor z Malého Ríma dovážal až na Balkán či do Turecka. Továreň z 19. storočia prešla za obdobie dlhej existencie viacerými zmenami, vystriedali sa majitelia a rovnako sa vyvíjala aj jej podoba. Vďaka prestavbám a obnovám technologického vybavenia sa výroba priebežne snažila držať krok s dobou, v roku 1900, po rozsiahlej modernizácii patril cukrovar k najväčším spracovateľom repy v strednej Európe. (vývoj je podrobnejšie spracovaný na stránke ciernediery.sk)

Posledná cukrovarnícka kampaň prebehla v roku 2004, z pôvodného areálu sa do zoznamu národných kultúrnych pamiatok podarilo zapísať 4 budovy, najcharakteristickejšiu časť - výrobnú halu, dva sklady cukru a administratívnu budovu. 

cukrovard
Trnavský cukrovar; Zdroj: Novostavby.sk

 

Cukrovarské objekty ako súčasť novej zóny

Prítomnosť pamiatkovo chránených priemyselných stavieb však nie je jediná hodnota, ktorú oblasť ponúka, vzhľadom na svoju polohu v rámci mestských vzťahov disponuje výrazným potenciálom pre ďalší rozvoj mesta. Predmetným územím by mohlo viesť pokračovanie Štefánikovej ulice, dôležitého úseku severojužnej osi historického jadra. To je dodnes ohraničené unikátnymi tehlovými hradbami. 

cukrovarc
Štefánikova ulica; Zdroj: Novostavby.sk

V roku 2007 sa schválil a nadobudol platnosť „Územný plán zóny Trnava - Cukrovar“, v tohtoročnom februári bola odsúhlasená jeho aktualizácia pod označením „Územný plán zóny Trnava - Cukrovar Zmena 01/2019“, spracovateľom je architekt Peter Zibrin z ateliéru EKOPOLIS. Riešená zóna zahŕňa tiež pamiatkovo chránené objekty, vymedzená je ulicami Cukrová, Pri kalvárii, Šrobárova, pričom z východu susedí so športovým a rekreačným areálom Slávia. V dokumentoch sa zdôrazňuje potreba rešpektovať génius loci mesta, napríklad jeho historickú mieru a kompozičné osi. 

Spracovaná zmena reaguje na požiadavky aktuálneho vlastníka, spoločnosti United Industries. Prišlo k prehodnoteniu priľahlých križovatiek, (na základe skutočných hodnôt intenzity dopravy na dotknutých komunikáciách) a k podstatnému zníženiu úžitkovej plochy zamýšľanej výstavby (v záujme zabezpečiť lepšiu kvalitu prostredia a zároveň zohľadniť reálne možnosti a potreby oblasti).

cukrovarb

Trnavský cukrovar, Šrobárova ulica; Zdroj: Novostavby.sk

 

Nové centrum Trnavy

Doklady industriálnej éry

V okolí hlavného pešieho ťahu, ktorý má prirodzene nadviazať na spomínanú Štefánikovu ulicu sa počíta s výstavbou mestotvorného charakteru s maximálne 30 % bývania. Rezidenčné bloky s menším podielom občianskej vybavenosti sú plánované v severnom sektore zóny. Zachované budovy cukrovaru majú slúžiť ako atraktívne a netradičné priestory pre občiansku vybavenosť a mestotvornú polyfunkciu.

cukrovara
Trnavský cukrovar; Zdroj: Novostavby.sk

Staré centrum by tak zmysluplne vyústilo do novej aj z pohľadu chodca priateľskej mestskej štruktúry, okorenenej originálnymi, architektonicky výraznými pozostatkami prezentujúcimi industriálnu minulosť Trnavy. 

Územie by sa malo začať zanedlho prebúdzať, prvá etapa výstavby bytových domov je práve v štádiu územného konania, aktivita sa dotkne plôch v severozápadnom rohu zóny. Bližšie informácie uvedieme v jednom z nasledujúcich príspevkov.

 

PREČÍTAJTE SI TIEŽ:

Vlastné kancelárie ako dôkaz kvality poskytovaných služieb

Hromadná práca z domu, bude mať tento „pokus“ dopady?

Nová nemocnica bude na epidémiu pripravená, riešenie priestorov má zefektívniť liečbu

 

Zdroj: Novostavby.sk, ciernediery.skAutor: Natália Mokoš Hulmanová

  • 23. 07. 2020
  • Tlačiť