Novostavby.sk

Nová nemocnica bude na epidémiu pripravená, riešenie priestorov má zefektívniť liečbu

  • 30. 04. 2020
  • Tlačiť

Podobne ako pri iných typologických druhoch podliehajú aj názory na podobu zdravotníckych zariadení zmenám, ktoré podporujú mnohé výskumy. Na Slovensku má demonštráciu súčasných poznatkov predstavovať nemocnica novej generácie siete Svet Zdravia. Aktuálne sa realizuje v štvrti Bory rozrastajúcej sa na území Lamača a Devínskej Novej Vsi, obe stavebné aktivity patria do portfólia Penta Investments.

Architektonický návrh od holandského štúdia Dutch Health Architects prirodzene vychádza z plánovaných medicínskych procesov, pri ktorých sa v súlade s dnešnými trendmi do popredia dostáva bezpečnosť a komfort klientov. Zanedbaná však nebude ani vizuálna stránka projektu.

nngg
Nemocnica novej generácie a Bory bývanie 1; Zdroj: Svet zdravia

nngf
Nemocnica novej generácie; Zdroj: Svet zdravia

 

 

Ani estetika nie je samoúčelná 

Sila architektúry pri liečbe pacienta sa potvrdila už dávnejšie.

Posledné desaťročia sa zaznamenal odklon od prístupu, ktorý ľudí vníma ako stroje, pričom podstatným faktorom vstupujúcim do procesu uzdravovania sa stáva predtým odsúvaná emocionálna stránka. 

Jeden z aktuálnych trendov, tvz. „Evidence-based design”, (voľne preložené - dizajn podložený dôkazmi) sa pri tvorbe stavieb opiera o najlepšie dostupné výsledky výskumov. Tieto tendencie odštartoval Roger S. Ulrich a jeho vedecká štúdia zverejnená v roku 1984, zdokladoval sa v nej efekt okolia na uzdravovací proces.

V tomto prípade išlo na prvý pohľad o jednoduchú vec. Porovnával sa dopad výhľadov z okien nemocničných izieb, ktoré smerovali na skupinu stromov alebo na tehlový múr.

Pri pacientoch sledujúcich prírodu sa zaznamenala skrátená doba rekonvalescencie, menšia spotreba liekov proti bolesti a znížené nároky na psychickú podporu zo strany personálu.

nngc
Nemocnica novej generácie; Zdroj: Svet zdravia

nngj
Nemocnica novej generácie; Zdroj: Svet zdravia

nngd
Nemocnica novej generácie; Zdroj: Svet zdravia

Pri návrhu nemocnice v štvrti Bory sa rovnako prejavuje snaha o vytvorenie príjemného prostredia s úmyslom napomáhať liečbe. Hmotové riešenie spolu s množstvom okien a veľkých presklených plôch zaisťuje výhľady do krajiny a vpúšťa do interiéru pozitívne denné svetlo, ktoré prenikne dokonca aj na operačné sály.

V rámci komplexu vzniknú viaceré zelené átriá ladené podľa rôznych tém, ich ďalšou funkciou je uľahčiť orientáciu návštevníkov. Lepší pocit v nemocnici pomôže navodiť tiež výber materiálov, dominuje drevo, pastelové farby a celok doplní spomínaná zeleň.

nngh
Nemocnica novej generácie; Zdroj: Svet zdravia

nngi
Nemocnica novej generácie; Zdroj: Svet zdravia

nngk
Nemocnica novej generácie; Zdroj: Svet zdravia

 

Chod v prípade epidémie zaistený

Situácia posledných mesiacov sa pričinila o zvýšenú pozornosť zacielenú na zdravotnícke zariadenia. Ich chod aktuálne výrazne ovplyvňujú opatrenia prijímané za účelom spomalenia šírenia pandémie, schopnosť adaptácie týchto pracovísk podstupuje zaťažkávaciu skúšku.

Logistické toky nemocnice v Boroch (pacienti, návštevníci, zamestnanci, materiál) boli naplánované v záujme zabezpečiť rýchlu dostupnosť všetkých pracovísk, zároveň príde k skráteniu peších vzdialeností. Vzhľadom na premyslené riešenie má byť rovnako zaručená aj prevádzka v sťažených podmienkach (rôzne epidémie), v prípade nutnosti sa dajú jednotlivé časti nemocnice ľahko izolovať.

 

Pokrok na stavbe - stavia sa, ale pomalšie

Výstavba bratislavskej štvrte Bory sa nezastavila, avšak napredovanie je zatiaľ pomalšie. Ukončená bola hrubá stavba a prebieha osádzanie okenných výplní.

nng
Nemocnica novej generácie; Zdroj: Svet zdravia

nnga
Nemocnica novej generácie; Zdroj: Svet zdravia

nngl
Nemocnica novej generácie; Zdroj: Svet zdravia

„Stavebné práce na výstavbe nemocnice na Boroch naďalej pokračujú v obmedzenom režime. Vzhľadom k situácii je problematické dodržať dodávky materiálu, zabezpečiť odbornú pracovnú silu a najmä koordinovať tieto činnosti. Preto prebiehajú len činnosti, pri ktorých to vieme zabezpečiť.

Naše úsilie sa teraz viac presúva do prác, ktoré sme pôvodne plánovali na neskoršie obdobie a to je výber a dolaďovanie desiatok IT systémov a automatizovaných procesov. Keďže nateraz nie je známe, kedy celá ekonomika nabehne do bežného režimu, budeme aj termín finálneho otvorenia Borov aktualizovať.” uvádza hovorca spoločnosti Svet zdravia Tomáš Kráľ.

nnge
Nemocnica novej generácie; Zdroj: Svet zdravia

 

 

PREČÍTAJTE SI TIEŽ:

Pri interiérových doplnkoch sa zúžitkoval odpad zo stavby

Sme doma, do inšpiratívnych firiem však nazrieme

RETRO bývanie zaujalo, viac ako polovica bytov je predaná

 

Zdroj: Novostavby.sk, healthdesign.org 

Autor: Natália Mokoš Hulmanová

  • 30. 04. 2020
  • Tlačiť