Novostavby.sk

Priemyselný areál na Mlynských Nivách prejde výraznou premenou

  • 03. 03. 2020
  • Tlačiť

Ďalšiu oblasť v bratislavskej miestnej časti Nivy čaká výrazná transformácia. Dňa 28.2.2020 bola spoločnosťou YIT Slovakia a.s. vyhlásená architektonicko-urbanistická súťaž na návrh novej štvrte. Premenu podstúpi bývalá paneláreň a priľahlý priemyselný areál.

yitb
Areál na Mlynských nivách; Zdroj: YIT Slovakia

 

Z priemyselného areálu bude živá štvrť

Dotknutá plocha patrí do urbanistického bloku vymedzeného ulicami Plynárenská, Mlynské Nivy, Bajkalská a Prístavná. Nachádza sa v blízkosti stavebne aktívneho územia prezývaného tiež downtown, ktoré má podľa očakávaní fungovať ako nové centrum Bratislavy. Aj z toho dôvodu je podľa developera dôležité, aby riešená, aktuálne zanedbaná oblasť nadviazala na neďaleko prebiehajúci vývoj a zohľadnila existujúci potenciál pre rozvoj mesta vo východnom smere.

 

Kvalitný návrh zabezpečí súťaž

Požadovanú kvalitu podoby budúcej štvrte pomôže zabezpečiť práve spomínaná súťaž organizovaná v súlade s platným poriadkom Slovenskej komory architektov. YIT Slovakia a.s. už s komorou v minulosti úspešne spolupracovala, a to pred tromi rokmi, pri súťaži na premenu Bratislavskej cvernovej továrne. Po dobrých skúsenostiach sa pre podobný postup rozhodli aj tentokrát.

Vyzvaných bolo a svoju účasť potvrdilo 11 skúsených ateliérov zo Slovenska a Česka, na vypracovanie súťažných návrhov dostali lehotu 8 týždňov. Priniesť majú čo nakvalitnejší koncept revitalizácie pôvodne priemyselnej zóny, pochopiteľne s dôrazom na príklon k súčasným názorom na živú funkčnú mestskú štruktúru.

Tá bude na výmere 6,5 hektára zahŕňať kombináciu širšej ponuky bývania, (v rámci rôznych kategórií sa počíta s nájomnými bytmi), administratívy, obchodu, občianskej vybavenosti a samozrejme dopracovaných verejných priestorov. 

yita
Areál na Mlynských nivách; Zdroj: YIT Slovakia

 

Nová štvrť a trvalá udržateľnosť

Okrem požiadaviek na najlepšie architektonicko-urbanistické riešenie, dopravnú obslužnosť, svetlo-technické, akustické podmienky a pod. ovplyvní výber úspešného uchádzača aj uchopenie veľmi aktuálnych a diskutovanými tém. Týkajú sa opatrení na obnovu biodiverzity prostredia, adaptácie na klimatické zmeny, hospodárenia s vodou alebo cirkulárnej ekonomiky. 

O víťazovi rozhodne 7-členná odborná porota, pričom slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 20. mája 2020. Súťažné návrhy sa verejnosti predstavia formou verejnej výstavy. 

 

PREČÍTAJTE SI TIEŽ:

O čo všetko sa dá podeliť v jednom ružinovskom projekte

Ako sa zabezpečuje komfort bývania na severe Petržalky

Apartmánové domy na Orave - Krajina ako zdroj inšpirácie

 

Zdroj: YIT Slovakia, Novostavby.sk

Autor: Natália Mokoš Hulmanová

  • 03. 03. 2020
  • Tlačiť