Novostavby.sk

Okolie panelových sídlisk ožíva

  • 14. 01. 2020
  • Tlačiť

V predchádzajúcom článku sme ukázali, že atraktívnejšie riešenie verejných priestorov v okolí rezidenčných novostavieb už prestáva byť výnimkou. Čoraz častejšie sa však stretávame s investíciami súvisiacimi s nápravou obrazu vonkajšieho prostredia v okolí starších obytných súborov.

Medzi úspešnými realizáciami nájdeme aj také, ktoré sa snažia poskytnúť komplexné riešenie a zabezpečiť rôzne aktivity pre širšie skupiny obyvateľov. Ako pozitívny príklad priestorov plánovaných so zreteľom na uspokojenie pestrých nárokov na trávenie voľného času boli vybrané dva vnútrobloky v Trnave, jeden z nich vznikol na základe podnetu zaslaného do projektu Mestské Zásahy Trnava 2016.  

 

G. Dusíka 

Spoločné priestory podľa námetu

mestských zásahov

projektant - Ing. Magdaléna Horňáková, Atelier DUMA

gdb
Vnútroblok na G. Dusíka; Zdroj: Novostavby.sk

Rezidenčný súbor na ulici G. Dusíka sa nachádza v mestskej časti Trnava-západ, na obľúbenom sídlisku Prednádražie I. Jeho charakteristickými znakmi sú, aj napriek neskorším nadstavbám zachovaná, sympatická mierka panelových bytových domov a slušný podiel zelene. Dotknutá oblasť má vzhľadom na svoju polohu i samotnú rozlohu ústredné postavenie v rámci obytnej štruktúry, revitalizácia toto postavenie prirodzene potvrdila.

V spoločnom priestore boli vytvorené dve ihriská pre mladšiu a staršiu vekovú kategóriu, fitness zóna s dynamickými prvkami a odpočinkové plochy s piknikovými stolmi a lavičkami. Časť územia zostala voľná, vyhradená pre pobytový trávnik.

gda
Vnútroblok na G. Dusíka; Zdroj: Novostavby.sk

gd
Vnútroblok na G. Dusíka; Zdroj: Novostavby.sk

gdd
Vnútroblok na G. Dusíka; Zdroj: Novostavby.sk

Prirodzene, voľba herných prvkov a ich dizajn zohľadňuje vek užívateľov. Ihrisko pre menšie deti ohradzuje nízky drevený plot, pričom ako dopadová plocha a zároveň ohraničenie pieskoviska bol použitý EPDM povrch s pestrou farebnosťou. Nájdeme tu tiež malý drevený dom na hranie, trampolínu, tabuľu na kreslenie a hojdačky.

gdf
Vnútroblok na G. Dusíka; Zdroj: Novostavby.sk

gde
Vnútroblok na G. Dusíka; Zdroj: Novostavby.sk

Zónu pre staršie deti vymedzujú betónové bloky slúžiace aj ako lavičky a odkladacie miesta, pletivo a živý plot ju odčleňujú od zjazdného chodníka, ktorý prechádza cez vnútroblok. Zaujme hlavná zostava z dreva a lán doplnená o nerezovú šmykľavku i hojdačka - vtáčie hniezdo.

gdc
Vnútroblok na G. Dusíka; Zdroj: Novostavby.sk

V revitalizovanom území boli osadené odpadkové koše, sušiaky na prádlo a stojany na bicykle. Vysadili sa záhony trvaliek a živé ploty, k existujúcim, zachovaným stromom pribudli nové javory. Rozmiestnenie zelene nie je len o estetike, ale samozrejme tiež o funkčnosti, poskytuje tieň pre herné a oddychové plochy.Humanizácia OS Vodáreň - dvor č. 1

projektant - Ing. Zoltán Balko

hve
Obytný súbor Vodáreň; Zdroj: Novostavby.sk

Predmetný obytný súbor je situovaný v mestskej časti Trnava-sever na sídlisku Vodáreň, ohraničujú ho ulice Atómová, Bučianska a Veterná. Medzi panelovými domami bol k dispozícii veľkorysý, nie práve najatraktívnejší dvor, ktorý sa projektom humanizácie transformoval na priestor s pestrejšími možnosťami rekreácie, opäť pre rôzne vekové kategórie.

V riešenom území bola zrealizovaná fitness plocha, multifunkčné ihrisko, zóna pre deti, trávnik s ihriskom pre petanque a chodník pod pergolami s novými lavičkami.

hvd
Obytný súbor Vodáreň; Zdroj: Novostavby.sk

hvc
Obytný súbor Vodáreň; Zdroj: Novostavby.sk

K vybaveniu oploteného multifunkčného ihriska patria konštrukcie s basketbalovými košmi, brány pre futbal a stĺpy pre sieť na tenis i volejbal. Súčasťou fitness zóny o rozmeroch 10 x 18 metrov sú exteriérové cvičebné prvky, pričom podobne ako ihrisko je doplnená o lavičky a sušiaky na šaty. V oboch prípadoch bol použitý povrch liatej gumy.

hvb
Obytný súbor Vodáreň; Zdroj: Novostavby.sk

Detské ihrisko sa skladá z viacerých samostatných dielov ako šmykľavka, vahadlové hojdačky, reťazové hojdačky, hrazdy, kolotoč, pieskovisko s lavicami i prvok pre lezenie. 

hv
Obytný súbor Vodáreň; Zdroj: Novostavby.sk

hva
Obytný súbor Vodáreň; Zdroj: Novostavby.sk

V rámci dvora boli osadené dva typy lavičiek, s operadlom a bez operadla, smetné nádoby, informačné tabule a tiež stojany na bicykle. Aktuálnu skladbu zelene oživila výsadba záhonov trvaliek a už vzrastlých stromov, uprednostnené boli kultivary s menšími korunami a celkovo nižším vzrastom.

 

 

PREČÍTAJTE SI TIEŽ:

Pozdĺž Račianskej pribúdajú príjemné vnútrobloky

V lokalite Vtáčnik vyrastá ďalší projekt z dielne renomovaného architekta

Krok k zlepšeniu podoby Mickiewiczovej, prieluka sa zapĺňa

 

Zdroj: Novostavby.sk

 

Autor: Natália Mokoš Hulmanová

  • 14. 01. 2020
  • Tlačiť