Novostavby.sk

Sídlisko s negatívnou povesťou mení aj výstavba obytného súboru

  • 10. 12. 2019
  • Tlačiť

V polovici januára sme priniesli informácie o zóne Nová Linčianska od developersko-stavebnej spoločnosti ISMONT, s.r.o.. Miesto realizácie je umiestnené na juhu zastavaného územia Trnavy a zasahuje sídlisko Linčianska, od ktorého bolo odvodené súhrnné pomenovanie projektu.

mb
MIKO - 2. etapa; Zdroj: Novostavby.sk

Vznikajúca štvrť zahŕňa pripravované komerčno-podnikateľské centrum ISLAND a bytový komplex MIKO. Vo výslednej podobe ponúkne 369 nových bytov a pokryje aktuálny nedostatok vybavenosti v priľahlej oblasti, obe aktivity však majú zároveň potenciál zlepšovať negatívnu povesť, po dlhé roky spájanú s touto časťou mesta. K náprave jej obrazu prispieva rezidenčný súbor už dnes. 

ma
MIKO - 1. etapa; Zdroj: Novostavby.sk

mi
MIKO - 1. etapa; Zdroj: Novostavby.sk

Na stavenisku situovanom pozdĺž severnej hrany Mikovíniho ulice prebiehajú práce súvisiace s ukončovaním 2. etapy MIKO, v súčasnosti môžeme vidieť ako sa približuje k svojej výslednej podobe. Blok tvorený objektmi C a D sa otvára a postupne kaskádovo znižuje smerom na západ, kde hraničí s tokom rieky Trnávka. V najvyššom mieste dosahuje 8 nadzemných podlaží, hmotové i výrazové riešenie sa zachovalo obdobné ako pri prvej etape, skolaudovanej v júni tohto roku. 

me
MIKO - 2. etapa; Zdroj: Novostavby.sk

md
MIKO; Zdroj: Novostavby.sk

mc
MIKO; Zdroj: Novostavby.sk

Architektonickú štúdiu vypracoval trnavský ateliér s názvom Ateliér DV, autorom projektu je ATELIER KM. Najvýraznejšie prvky, charakteristické rovnako pre celý rezidenčný súbor, sú konštrukcie balkónov a zábradlí ošetrené dvomi jasnými nátermi. Vybrané fasádne plochy boli navyše zdôraznené obkladom s antracitovým, metalickým povrchovým efektom. Prirodzene, rozdielny prístup sa prejavil pri návrhu obvodového plášťa v parteri, ktorý sa z veľkej časti vyhradil pre obchodné prevádzky. Viac menej pravidelný raster okenných otvorov použitý pri bytových priestoroch tu vzhľadom na odlišnú funkčnú náplň vystriedalo veľkoplošné zasklenie.

mg
MIKO - 2. etapa; Zdroj: Novostavby.sk

mh
MIKO - 2. etapa; Zdroj: Novostavby.sk

m
MIKO; Zdroj: Novostavby.sk

Na 2. etape práve prebiehajú čiastkové kolaudačné procesy. Týkajú sa odovzdávacej stanice tepla spolu so spevnenými plochami a komunikáciami, pričom celková kolaudácia objektov C a D sa plánuje začiatkom roku 2020. Suterén bloku a bytový dom C sa finalizujú, vyhotovujú sa štandardy a stavba sa postupne upratuje. K záveru sa blížia práce na omietkach, poteroch a fasádach budovy D, za nimi bude nasledovať realizácia štandardov. Pokračujú aktivity vo vonkajších priestoroch projektu, v areáli sa upravuje terén a budujú nové chodníky. Na konci novembra sa demontoval žeriav.

Pobr
MIKO a 3. etapa v pozadí na pravej strane - vizualizácia; Zdroj: ISMONT

viz
MIKO - vnútroblok - vizualizácia; Zdroj: ISMONT

O bývanie v MIKO bol prejavený naozaj slušný záujem, podporený pravdepodobne aj nastavením cien. V rámci prvých dvoch etáp zostalo momentálne voľných len 6 bytov, viac ako polovica jednotiek už bola zarezervovaná v treťom a poslednom  pripravovanom rezidenčnom bloku, zloženom z objektov E a F. Plocha, na ktorej by mala byť v júni budúceho roku zahájená výstavba sa rozprestiera severne od existujúceho staveniska. 

Súčasťou celého komplexu, s dosahom pre revitalizáciu širšieho územia, bude výsadba zelene vo forme dvoch parkov.

mk
MIKO - výhľady; Zdroj: ISMONT

mj
MIKO - výhľady; Zdroj: ISMONT

 

PREČÍTAJTE SI TIEŽ:

Známy developer rozbehol výstavbu v okrajovej časti Nitry

Bývanie v Nitre III. - značka - Vidiecka atmosféra

Posun v areáli bývalej Bratislavskej cvernovej továrne

 

Zdroj: Novostavby.sk

Autor: Natália Mokoš Hulmanová

  • 10. 12. 2019
  • Tlačiť