Novostavby.sk

Bývanie v Nitre II. značka - V centre

  • 28. 11. 2019
  • Tlačiť

Miniséria článkov o ponuke bývania v Nitre sa zameriava na charakterovo rozličné oblasti. Naposledy sme predstavili projekt v atraktívnej polohe na brehu rieky, ktorý sa zároveň rozkladá na území Starého mesta.

V rovnakej mestskej časti zostaneme aj dnes. Vodný tok a neďaleký park Brezový háj však vystrieda hustejšia zástavba a vyššia spoločenská aktivita. Nachádzame sa v centre mesta pod Zoborom, pár minút chôdze od nákupného centra Mlyny, kláštorného komplexu piaristov, obchodov, reštaurácií, stále v pohodlnej vzdialenosti od železničnej a autobusovej stanice. V tomto naozaj mestskom prostredí a navyše tesne vedľa seba vyrastajú hneď dva rezidenčné projekty. Rezidencia Tabáň od developera Proxenta a Orbis Premium od ORBIS Nitra a.s..

rtt
Rezidencia Tabáň - pohľad k Okresnému súdu v Nitre; Zdroj: Novostavby.sk

Na výhodnú centrálnu lokalitu reagujú obidva. Svojím hmotovo-priestorovým konceptom a súdiac podľa vizualizácií aj výrazom architektúry sa snažia ponúknuť riešenie, ktoré vhodným spôsobom reflektuje ráz bezprostredného okolia. Rovnako, program objektov okrem bytov zahŕňa kancelárie a obchodné prevádzky, umiestnené prirodzene najmä v parteri a s ohľadom na orientáciu k ťažiskovým komunikáciám.

rtvizb
Rezidencia Tabáň - vizualizácia; Zdroj: Proxenta

rtviz
Rezidencia Tabáň - vizualizácia; Zdroj: Proxenta

rtviza
Rezidencia Tabáň - vizualizácia; Zdroj: Proxenta

 

Rezidencia Tabáň vo výsledku nadobudne podobu kompaktného bloku s centrálnym nádvorím uprostred. Použitý koncept spolu s architektonickým stvárnením zodpovedajúcim súčasnej estetike pôsobí reprezentatívnym dojmom. Do veľkej miery tak nadväzuje na určitú veľkoleposť okolitých stavieb, budovu Okresného súdu v Nitre či kláštorný komplex piaristov, pričom poukazuje na dôležitosť a možný ďalší vývoj frekventovanej Štúrovej ulice. Do nej je pochopiteľne smerované aj kancelárske krídlo s hlavným vstupom. 

opviz
Orbis Premium - vizualizácia; Zdroj: ORBIS Nitra a.s.

opviza
Orbis Premium - vizualizácia; Zdroj: ORBIS Nitra a.s.

opvizb
Orbis Premium - vizualizácia; Zdroj: ORBIS Nitra a.s.

 

Orbis Premium vzniká na mieste bývalého, roky nevyužívaného kultúrneho domu Orbis. Rozčlenený je do troch blokov, okolo ktorých vzniknú menšie verejné priestory doplnené zeleňou a mobiliárom. Riešenie umožňuje prúdenie pohybu a v mestskej štruktúre vytvára zaujímavé, intímnejšie zákutia. Členením hmôt a mierkou sa snaží zladiť so susednou zástavbou. Obchodné prevádzky sa otvárajú hlavne do Štefánikovej triedy, ktorá smerom na sever pokračuje ako pešia zóna ústiaca na Svätoplukovo námestie. 

 

rtf
Rezidencia Tabáň; Zdroj: Novostavby.sk

rta
Rezidencia Tabáň - Štúrova ulica; Zdroj: Novostavby.sk

rt
Rezidencia Tabáň - výstavba; Zdroj: Novostavby.sk

V porovnaní so stavom pri predchádzajúcej návšteve, približne pol roka dozadu, vidíme na oboch staveniskách výrazný pokrok. Krídla Rezidencie Tabáň uložené pozdĺž Štúrovej a Piaristickej ulice dosiahli plnú výšku, práce na fasádach napredujú, postupne sa osádzajú okenné výplne.

opa
Orbis Premium - výstavba; Zdroj: Novostavby.sk

op
Orbis Premium - výstavba; Zdroj: Novostavby.sk

opc
Orbis Premium - výstavba; Zdroj: Novostavby.sk

Z troch častí komplexu Orbis Premium už bola ukončená hrubá stavba administratívnej budovy B. Výstavba polyfunkčného objektu C, situovaného najbližšie k Štefánikovej triede, je približne v polovici. Na objekte A sa realizujú steny najnižšieho podzemného podlažia a základová doska o ploche 2 800 m2, ukončená by mala byť do konca roka. Vzhľadom na nejednotnosť základovej pôdy, ktorá prechádza od pieskov po skalné podložie, bolo zvolená kombinácia plošného a hlbinného spôsobu zakladania. Používajú sa pilóty do hĺbky 15 m a železobetónová doska o hrúbke 70 cm. 

ot
Pohľad zo strechy Orbis Premium smerom na Rezidenciu Tabáň; Zdroj: Novostavby.sk

rtc
Rezidencia Tabáň - pohľad smerom ku kláštornému komplexu piaristov; Zdroj: Novostavby.sk

rte
Rezidencia Tabáň - pohľad do Piaristickej ulice; Zdroj: Novostavby.sk

Oba komplexy sa podieľajú na formovaní podoby Piaristickej ulice, v oboch nájdeme odkazy na minulosť. Nádvorím Tabáňa povedie chodník vyznačujúci trasu zaniknutej Hornotabánskej ulice. Na fasáde Orbis Premium sa zase objaví delenie odrážajúce pôvodnú parceláciu, zachované budú aj pamiatkovým úradom vytýčené chránené pohľady na významné nitrianske miesta. K oživeniu a lepšiemu využitiu centrálneho mestského prostredia prispievajú projekty spoločne, termíny ukončenia realizácie zatiaľ pripadajú na koniec budúceho roku.

 

PREČÍTAJTE SI TIEŽ:

Ako to vyzerá, keď v bytovom komplexe zvíťazí hravosť

Bývanie v Nitre I. - značka - pri rieke

Posun v areáli bývalej Bratislavskej cvernovej továrne

 

Zdroj: Novostavby.sk

Autor: Natália Mokoš Hulmanová

  • 28. 11. 2019
  • Tlačiť