Novostavby.sk

Najzelenšie pokračovanie štvrte na hranici prírodnej rezervácie

  • 12. 12. 2019
  • Tlačiť

Projekt Záhradné mesto na severnom okraji Dúbravky sa ďalej rozšíri. Zatiaľ najzelenší prírastok z dielne spoločnosti ARCHIKÓD a VAVRICA ARCHITEKTI, Villa Rustica - Terasy, sa začne formovať pri juhozápadnom úseku ulice Martina Granca. Výstavba prvej etapy bude zahájená budúci rok v máji.

vrtvizc
Villa Rustica - Terasy - vizualizácia; Zdroj: ARCHIKÓD

K výhodám pripravovaného súboru a rovnako aj celého Záhradného mesta patrí jednoznačne prostredie, miesto realizácie totiž hraničí s prírodnou rezerváciou Devínska Kobyla. Východiskom pre tvorbu obytnej štvrte sa stali ideály rovnomenného konceptu Záhradného mesta z prelomu 19. a 20. storočia. Reagoval na zhoršujúce sa podmienky v sídlach súvisiace s rozvojom priemyslu, odpovede hľadal v nových, sebestačných formách zástavby obklopených zeleňou a posilnení väzieb v rámci lokálnej komunity. 

vrtvizb
Villa Rustica - Terasy - vizualizácia; Zdroj: ARCHIKÓD

Villa Rustica - Terasy sa snaží nadviazať na už existujúcu štruktúru, ktorú charakterizuje voľné rozmiestnenie objektov a vytváranie zelených vnútroblokov. Podobne ako pri ďalších súboroch v rozrastajúcej sa obytnej štvrti, Záhradných vilách či Peknej vyhliadke, sú dôležitou súčasťou architektonického návrhu balkóny či terasy. Na rozdiel od spomenutých projektov tu však hmotové a v konečnom dôsledku i výrazové riešenie podstatnejším spôsobom ovplyvnili terénne danosti. 

vrtviza
Villa Rustica - Terasy - vizualizácia; Zdroj: ARCHIKÓD

Objekty budú vsadené do svahu, hranice medzi stavbou a vonkajším prostredím sa tak miestami stanú menej zreteľné. Návrhom zelených terás a pochôdznych striech s rôznymi úrovňami sa krajina priblíži k obytnému priestoru, komunikáciu s exteriérom pomôžu zabezpečiť francúzske okná a veľkoplošné otvárateľné zasklené steny. Snaha o začlenenie do okolia sa prejavuje aj použitím mäkších, organických línií na rímsach a balkónoch.

vrtviz
Villa Rustica - Terasy - vizualizácia; Zdroj: ARCHIKÓD

Ako konštrukčný systém bol zvolený železobetónový monolytický stenovo-stĺpový systém zateplený kontaktným zatepľovacím systémom na báze minerálnej vlny, ktorý poskytuje tiež flexibilitu pre prípadné dispozičné zmeny. Klientom sa otvára možnosť prispôsobiť si byty podľa vlastných požiadaviek. 

vrtvize
Villa Rustica - Terasy - vizualizácia; Zdroj: ARCHIKÓD

vrtvizd
Villa Rustica - Terasy - vizualizácia; Zdroj: ARCHIKÓD

V prvej etape, termín ukončenia výstavby pripadá na december 2021, budú postavené dva domy s celkovým počtom 27 dvoj- až štvorizbových jednotiek, väčšina je orientovaná na dve svetové strany. Objekty prepája podzemná garáž s 44 parkovacími miestami a vjazdom z ulice Martina Granca.

V druhej etape vzniknú ďalšie dva objekty s 28 bytmi a garáž s kapacitou pre 50 automobilov. Doba jej realizácie bola stanovená na dva roky, pričom stavebné práce začnú v septembri 2020.

Rozvoj zástavby by mal pokračovať smerom na východ.

vrt
Villa Rustica-Terasy - miesto realizácie na konci cesty; Zdroj: Novostavby.sk

 

PREČÍTAJTE SI TIEŽ:

Sídlisko s negatívnou povesťou mení aj výstavba obytného súboru

Známy developer rozbehol výstavbu v okrajovej časti Nitry

Príjemné prekvapenie na konci Dúbravky, nominant na CE ZA AR ´19

 

Zdroj: Novostavby.sk

Autor: Natália Mokoš Hulmanová

  • 12. 12. 2019
  • Tlačiť