Novostavby.sk

Industriálne objekty budujú identitu novej bratislavskej štvrte, Pradiareň 1900

  • 31. 10. 2019
  • Tlačiť

Pred viac ako rokom boli zahájené rekonštrukčné práce na industriálnych objektoch bývalej Bratislavskej cvernovej továrne na Svätoplukovej ulici. Približne o ďalší rok získa hlavné mesto obnovenú Pradiareň, národnú kultúrnu pamiatku a zároveň reprezentatívnu budovu v jednej z ťažiskových lokalít v miestnej časti Nivy. Čo sa však ukazuje ako nemenej dôležité, v mestskom prostredí plnom výrazných zmien sa zabezpečí cenná kontinuita.

Dnešná podoba Nív a susediaceho výseku Starého Mesta sa od niekdajšieho priemyselného predmestia podstatne vzdialila. Územiu už dominuje nová zástavba, odkazy na históriu sa objavujú poväčšinou v náznakoch. Medzi významné počiny môžeme zaradiť zachovanie tvz. Jurkovičovej teplárne, ktorú navrhla významná osobnosť slovenskej architektúry, Dušan Samuel Jurkovič. Svoje nové využitie nájde v komplexe Sky Park od Penta Real Estate.

Prad
Pradiareň 1900; Zdroj: Novostavby.sk

praddd

Pradiareň 1900; Zdroj: Novostavby.sk

Pradl
Pradiareň 1900; Zdroj: Novostavby.sk

K aktivitám súvisiacim s oživením priemyselnej minulosti patrí aj v úvode spomínaná konverzia objektov, známa ako Pradiareň 1900. Silocentrála a predmet pamiatkovej ochrany Pradiareň sa stanú súčasťou pripravovanej štvrte ZWIRN, ktorá sa bude rozkladať na ploche vymedzenej ulicami Páričkova, Svätoplukova a Košická. Oba projekty zastrešuje spoločnosť YIT Slovakia. Návrh štvrte sa vyznačuje rešpektom k okoliu, architekti z ateliéru Compass Architekti rozdelili zástavbu do troch blokov, ich členenie a podlažnosť reaguje na organizáciu ulíc a výšku objektov v susedstve.

Pradj
Pradiareň 1900; Zdroj: Novostavby.sk

Pradi
Pradiareň 1900; Zdroj: Novostavby.sk

Pradb
Pradiareň 1900; Zdroj: YIT Slovakia

Pôvodná fabrika bola postavená podľa návrhu cisársko-kráľovského stavebného radcu a mestského stavebného majstra z Viedne Dávida Valentína Junka, výstavba začala v roku 1900. Budove Pradiarne, vďaka impozantnej architektúre prezývanej aj “Priemyselný palác”, sa prinavráti podoba z roku 1920. Plán obnovy definoval KPÚ, medzi chránené prvky objektu patrí jeho samotná hmota, fasády, liatinové stĺpy, výzdoba na stĺpoch v štýle art deco, secesné točité schodisko, dubové vlysy v podlahe, traverzový strop i dve nádrže na vodu určenú pre prípad požiaru, jedna z nich bude dokonca slúžiť svojmu predošlému účelu. Objekt Silocentrály sa developer rohodol obnoviť nad rámec pamiatkovej ochrany. 

Pradf
Pradiareň 1900; Zdroj: Novostavby.sk

Pradg
Pradiareň 1900 - tu vznikne spojovací krčok k Silocentrále; Zdroj: Novostavby.sk

Aktuálne už bola uskutočnená asi polovica stavebných prác, dohliada na ňu skúsený ateliér BOUDA MASÁR architekti. Z vonkajšej strany sa najnápadnejšie prejavuje výmena okien. Celkovo 80 kusov bude repasovaných a osadených v schodiskových vežiach, ostatné sa z dôvodu zabezpečenia požadovanej energetickej efektívnosti objektu nahradia novými s hliníkovým rámom a poloblúkom, navrhnutých podľa dizajnu originálnych. Vo výsledku má totiž zrekonštruovaná budova spĺňať medzinárodný certifikát BREEAM Excellent. Okrem súčasných stavebných a technologických postupov sa používajú aj tie pôvodné, napríklad pri konštruovaní tehlovej rímsy.

Prads
Pradiareň 1900; Zdroj: YIT Slovakia

Pradr
Pradiareň 1900; Zdroj: YIT Slovakia

Pradh
Pradiareň 1900; Zdroj: Novostavby.sk

Pradiarni dodáva charakter práve aj jej nosný systém. Stropné klenby sú zaklenuté do koľajnicových nosníkov, ktoré podopierajú unikátne liatinové stĺpy vyrobené v budapeštianskej zlievarni SCHLICK. V priebehu rokov boli vybavené až 10-timi druhmi náterov. Odstraňujú sa jemným pieskovaním, pričom vo výsledku budú mať stĺpy jednotnú povrchovú úpravu. S úmyslom poistiť statiku budovy bolo v minulosti niekoľko kusov zaliatych do betónu, dnes prebieha ich postupné oslobodzovanie.

Pradk
Pradiareň 1900, liatinový stĺp zaliaty v betóne; Zdroj: Novostavby.sk

Pradc
Pradiareň 1900, "oslobodený stĺp"; Zdroj: Novostavby.sk

Pradiareň 1900 má v novej štruktúre dôležitú pozíciu, na jej základe sa buduje identita ZWIRNu. Nebude však len pamätníkom. Vzhľadom na plánovanú funkčnú náplň sa zapojí do bežného chodu komplexu, ponúkne atraktívne kancelárske a obchodné priestory, v Silocentrále sa majú konať tiež kultúrno-spoločenké podujatia. Celková nájomná plocha po rekonštrukcii dosiahne 14 870 m².

V rámci územia navyše definuje vzhľad dominantného verejného priestoru. Ohraničuje budúce námestie, ktoré môže v rušnej oblasti Nív fungovať ako zaujímavé miesto pre mestský život, rozvíjaný so spomienkou na minulosť.

Pradm
Pradiareň 1900; Zdroj: YIT Slovakia

Pradp
Pradiareň 1900; Zdroj: YIT Slovakia

Pradd
Pradiareň 1900; Zdroj: YIT Slovakia

Prade
Pradiareň 1900; Zdroj: YIT Slovakia

 

PREČÍTAJTE SI TIEŽ:

Príjemné prekvapenie na konci Dúbravky, nominant na CE ZA AR ´19

V historickom jadre Trnavy bude sprístupnený ďalší atraktívny priestor

Predstava o podobe Nových Nív je už jasnejšia

 

Zdroj: Novostavby.sk

Autor: Natália Mokoš Hulmanová

  • 31. 10. 2019
  • Tlačiť