Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Novostavby.sk

Industriálne objekty budujú identitu novej bratislavskej štvrte, Pradiareň 1900

  • 31. 10. 2019
  • Tlačiť

Pred viac ako rokom boli zahájené rekonštrukčné práce na industriálnych objektoch bývalej Bratislavskej cvernovej továrne na Svätoplukovej ulici. Približne za ďalší rok získa hlavné mesto obnovenú Pradiareň, národnú kultúrnu pamiatku a zároveň reprezentatívnu budovu v jednej z ťažiskových lokalít v miestnej časti Nivy. Čo sa však ukazuje ako nemenej dôležité, v mestskom prostredí plnom výrazných zmien sa zabezpečí cenná kontinuita.

Dnešná podoba Nív a susediaceho výseku Starého Mesta sa od niekdajšieho priemyselného predmestia podstatne vzdialila. Územiu už dominuje nová zástavba, odkazy na históriu sa objavujú poväčšinou v náznakoch. Medzi významné počiny môžeme zaradiť zachovanie tvz. Jurkovičovej teplárne, ktorú navrhla významná osobnosť slovenskej architektúry, Dušan Samuel Jurkovič. Svoje nové využitie nájde v komplexe Sky Park od Penta Real Estate.

Prad
Pradiareň 1900; Zdroj: Novostavby.sk

praddd

Pradiareň 1900; Zdroj: Novostavby.sk

Pradl
Pradiareň 1900; Zdroj: Novostavby.sk

K aktivitám súvisiacim s oživením priemyselnej minulosti patrí aj v úvode spomínaná konverzia objektov, známa ako Pradiareň 1900. Silocentrála a predmet pamiatkovej ochrany Pradiareň sa stanú súčasťou pripravovanej štvrte ZWIRN, ktorá sa bude rozkladať na ploche vymedzenej ulicami Páričkova, Svätoplukova a Košická. Oba projekty zastrešuje spoločnosť YIT Slovakia. Návrh štvrte sa vyznačuje rešpektom k okoliu, architekti z ateliéru Compass Architekti rozdelili zástavbu do troch blokov, ich členenie a podlažnosť reaguje na organizáciu ulíc a výšku objektov v susedstve.

Pradj
Pradiareň 1900; Zdroj: Novostavby.sk

Pradi
Pradiareň 1900; Zdroj: Novostavby.sk

Pradb
Pradiareň 1900; Zdroj: YIT Slovakia

Pôvodná fabrika bola postavená podľa návrhu cisársko-kráľovského stavebného radcu a mestského stavebného majstra z Viedne Dávida Valentína Junka, výstavba začala v roku 1900. Budove Pradiarne, vďaka impozantnej architektúre prezývanej aj “Priemyselný palác”, sa prinavráti podoba z roku 1920. Plán obnovy definoval KPÚ, medzi chránené prvky objektu patrí jeho samotná hmota, fasády, liatinové stĺpy, výzdoba na stĺpoch v štýle art deco, secesné točité schodisko, dubové vlysy v podlahe, traverzový strop i dve nádrže na vodu určenú pre prípad požiaru, jedna z nich bude dokonca slúžiť svojmu predošlému účelu. Objekt Silocentrály sa developer rohodol obnoviť nad rámec pamiatkovej ochrany. 

Pradf
Pradiareň 1900; Zdroj: Novostavby.sk

Pradg
Pradiareň 1900 - tu vznikne spojovací krčok k Silocentrále; Zdroj: Novostavby.sk

Aktuálne už bola uskutočnená asi polovica stavebných prác, dohliada na ňu skúsený ateliér BOUDA MASÁR architekti. Z vonkajšej strany sa najnápadnejšie prejavuje výmena okien. Celkovo 80 kusov bude repasovaných a osadených v schodiskových vežiach, ostatné sa z dôvodu zabezpečenia požadovanej energetickej efektívnosti objektu nahradia novými s hliníkovým rámom a poloblúkom, navrhnutých podľa dizajnu originálnych. Vo výsledku má totiž zrekonštruovaná budova spĺňať medzinárodný certifikát BREEAM Excellent. Okrem súčasných stavebných a technologických postupov sa používajú aj tie pôvodné, napríklad pri konštruovaní tehlovej rímsy.

Prads
Pradiareň 1900; Zdroj: YIT Slovakia

Pradr
Pradiareň 1900; Zdroj: YIT Slovakia

Pradh
Pradiareň 1900; Zdroj: Novostavby.sk

Pradiarni dodáva charakter práve aj jej nosný systém. Stropné klenby sú zaklenuté do koľajnicových nosníkov, ktoré podopierajú unikátne liatinové stĺpy vyrobené v budapeštianskej zlievarni SCHLICK. V priebehu rokov boli vybavené až 10-timi druhmi náterov. Odstraňujú sa jemným pieskovaním, pričom vo výsledku budú mať stĺpy jednotnú povrchovú úpravu. S úmyslom poistiť statiku budovy bolo v minulosti niekoľko kusov zaliatych do betónu, dnes prebieha ich postupné oslobodzovanie.

Pradk
Pradiareň 1900, liatinový stĺp zaliaty v betóne; Zdroj: Novostavby.sk

Pradc
Pradiareň 1900, "oslobodený stĺp"; Zdroj: Novostavby.sk

Pradiareň 1900 má v novej štruktúre dôležitú pozíciu, na jej základe sa buduje identita ZWIRNu. Nebude však len pamätníkom. Vzhľadom na plánovanú funkčnú náplň sa zapojí do bežného chodu komplexu, ponúkne atraktívne kancelárske a obchodné priestory, v Silocentrále sa majú konať tiež kultúrno-spoločenké podujatia. Celková nájomná plocha po rekonštrukcii dosiahne 14 870 m².

V rámci územia navyše definuje vzhľad dominantného verejného priestoru. Ohraničuje budúce námestie, ktoré môže v rušnej oblasti Nív fungovať ako zaujímavé miesto pre mestský život, rozvíjaný so spomienkou na minulosť.

Pradm
Pradiareň 1900; Zdroj: YIT Slovakia

Pradp
Pradiareň 1900; Zdroj: YIT Slovakia

Pradd
Pradiareň 1900; Zdroj: YIT Slovakia

Prade
Pradiareň 1900; Zdroj: YIT Slovakia

 

PREČÍTAJTE SI TIEŽ:

Príjemné prekvapenie na konci Dúbravky, nominant na CE ZA AR ´19

V historickom jadre Trnavy bude sprístupnený ďalší atraktívny priestor

Predstava o podobe Nových Nív je už jasnejšia

 

Zdroj: Novostavby.sk

Autor: Natália Mokoš Hulmanová

  • 31. 10. 2019
  • Tlačiť

Diskusia