Novostavby.sk

Bory, na ceste k plnohodnotnej mestskej štvrti

  • 14. 10. 2019
  • Tlačiť

Krajina za severnou hranicou Dúbravky sa výrazne premieňa. V pôvodne nezastavanej oblasti, aktuálne na území dvoch bratislavských mestských častí Lamač a Devínska Nová Ves, vyrastá rozsiahly projekt BORY od spoločnosti Penta Real Estate. Transformáciu zahájila realizácia obchodných prevádzok, v posledných rokoch sa k nim pridáva aj výstavba obytných budov a zdravotníckeho zariadenia, nemocnice Svet zdravia.

bori
Bory Bývanie 1; Zdroj: Novostavby.sk

borydva
Bory Bývanie 2; Zdroj: Novostavby.sk

Obchodná zóna spolu s nákupným centrom Bory Mall prirodzene udržiava prítomnosť ľudí iba v určitom časovom úseku zo dňa. Naozajstné smerovanie k vytvoreniu plánovanej živej polyfunkčnej štvrte začali ohlasovať až aktivity spadajúce pod označenie Bory Bývanie. Zatiaľ sa prezentuje len v obmedzenej miere, a to dvoma menšími, nezávisle od seba vznikajúcimi súbormi bytových domov osadenými povedľa už vybudovaných úsekov uličnej siete.

 

born
Bory Bývanie 1 - vnútroblok; Zdroj: Novostavby.sk

bork
Bory Bývanie 1 - vnútroblok; Zdroj: Novostavby.sk

Tak ako pri iných projektoch z portfólia Penta Real Estate, architektúra si drží úroveň a projektové návrhy vypracovali osvedčené ateliéry. V tomto roku bola postavená 1. etapa rezidenčnej časti z dielne ADOM. M Studio, momentálne prebiehajú stavebné práce na ďalšej s názvom Bory Bývanie 2 od autorov z Vallo Sadovsky Architects. Rovnaké štúdio navrhlo aj ohlásenú 3. etapu bývania, ktorá vznikne v susedstve 1.. Na 4. sa spolupodieľal Superatelier a architekt Oliver Sadovský, jej objekty budú situované severozápadne od realizovaného súboru s číslom 2. 

borydva

Bory Bývanie 2; Zdroj: Penta Real Estate

borydvaa
Bory Bývanie 2; Zdroj: Penta Real Estate

Podľa predstavených vizualizácii by hmotové riešenie a stvárnenie budov v rámci jednotlivých celkov mali byť príbuzné. Jednotnosť v štvrti podporia obdobné výrazové prostriedky. Na juhozápadne orientovaných priečeliach pozdĺžnych, chodbových typoch domov sa ako spoločný motív objavujú posuvné tieniace prvky. Bodové objekty zase charakterizuje triezvy obvodový plášť, ktorého jedinou “ozdobou” je raster okenných otvorov a lodžií. Príznačné sa stávajú tiež ustúpené nárožia najvyšších podlaží, nájdeme ich na väčšine rezidencií tohto typu. 

borl
Bory Bývanie 1 - vnútroblok; Zdroj: Novostavby.sk

borj
Bory Bývanie 1; Zdroj: Novostavby.sk

borh

Bory Bývanie 1 - vnútroblok; Zdroj: Novostavby.sk

borraa
Bory Bývanie 1; Zdroj: Novostavby.sk

Spoločnou črtou naprieč etapami sa stáva snaha o zabezpečenie vkusného vonkajšieho prostredia. Príťažlivo pôsobí práca s terénom, ktorý zároveň pomáha definovať priestor vnútroblokov. Pre jeho moduláciu boli využité aj hmoty podzemných garáží. 

borr
Bory Bývanie 1 a výstavba nemocnice v pozadí; Zdroj: Novostavby.sk

borrr
Bory Bývanie 1; Zdroj: Novostavby.sk

Projekt sa buduje oddelene od ostatného zastavaného územia mesta, ktorý by poskytol vodítko pre ďalšiu nadväzujúcu štruktúru. To umožnilo uplatniť určitú slobodu pri tvorbe urbanistického konceptu, čo sa prejavuje najmä vo voľnejšom rozmiestnení objektov v nateraz známych etapách. Okrem bývania, nákupov a zábavy plánujú BORY ponúknuť pracovné príležitosti lokalizované tiež v časti Bory office. Chôdzou tak budú pohodlne dosiahnuteľné mnohé každodenné aktivity.

borf
Bory Bývanie 2; Zdroj: Novostavby.sk

Vzhľadom na spôsob organizovania stavieb a samozrejme stupeň rozpracovanosti projektu nie je zatiaľ prítomný uchopiteľný uličný priestor. Keďže dotknutá oblasť predstavuje zároveň jednu zo vstupných brán do Bratislavy, reprezentatívne spracovanie spolu s vytvorením ťažiskových spoločenských priestranstiev sa tu rozhodne žiada. 

bord
Bory Bývanie 2; Zdroj: Novostavby.sk

bore
Bory Bývanie 2; Zdroj: Novostavby.sk

Celkový dojem bude vo výsledku závisieť aj od podoby verejného prostredia, jej schopnosti prepojiť a prípadne zdôrazniť rôzne funkčné celky v kompozícii projektu. Zaujímavé bude sledovať ďalší vývoj zástavby, či sa do formujúcej štvrte vnesie trochu mestského šarmu. 

boraa
Bory Bývanie 1 a výstavba nemocnice v pozadí; Zdroj: Novostavby.sk

borg
Bory Bývanie 1; Zdroj: Novostavby.sk

 

PREČÍTAJTE SI TIEŽ:

Gansberg, vkusné bývanie na Kolibe

Park, ktorý rastie spolu s projektom Nuppu

Čo vyrastá v susedstve žilinských "panelákov"

 

Zdroj: Novostavby.sk

Autor: Natália Mokoš Hulmanová

  • 14. 10. 2019
  • Tlačiť