Novostavby.sk

Park, ktorý rastie spolu s projektom Nuppu

  • 03. 10. 2019
  • Tlačiť

Vhodne riešené okolie domov rozhodne prispieva k celkovej kvalite bývania. Predstavuje akési prechodové územie medzi mestským prostredím a súkromím vlastného bytu. Viacero pozitívnych príkladov ako k týmto plochám pristupovať nájdeme aj v Bratislave. Zaujímavý koncept môžeme vidieť v miestnej časti Nivy, kde spolu s rezidenčným komplexom Nuppu priebežne rastie centrálny park.

Nupj
Nuppu - Jasmiini; Zdroj: Novostavby.sk

Nuppu
Nuppu; Zdroj: Novostavby.sk

Developer projektu, spoločnosť YIT Slovakia, upriamuje pozornosť práve na stvárnenie vonkajších priestorov. V decembri minulého roka spustil súťaž “Nech žije náš dvor”, začiatkom tohto leta boli zverejnení traja víťazi. Na revitalizáciu svojich dvorov dostanú pomoc vo forme finančnej odmeny i mentoringu, hlavná cena bola stanovená vo výške 15 000 eur na stavebné práce a 5 000 eur na projektovú dokumentáciu. 

Nuph
Nuppu; Zdroj: Novostavby.sk

Nupg
Nuppu - spoločenská zóna; Zdroj: Novostavby.sk

Park v Nuppu, od autora Ing. Eugena Guldana, PhD. z ateliéru GuldanArchitects a spoločnosti NEWGARDENDESIGN s. r. o., sa stáva podstatnou súčasťou celého súboru, akýmsi ústredným motívom, ktorý sa významne podieľa na vytváraní identity projektu. Prechádza centrálnou osou komplexu a rozširuje sa smerom k výškovej dominante, bytovému domu Jasmiini. Návrh zohľadňuje zámer ponúknuť rôzne aktivity pre širokú skladbu užívateľov. Člení sa na tri základné zóny, aktívnu, spoločenskú a oddychovú. Ich účel napovedá samotné označenie, aktívna je vyčlenená pre šport a hry, spoločenská, zvyčajne umiestnená v ťažiskovom priestore dvora, pomáha pri nadväzovaní a utužovaní kontaktov, posledne menovaná má poskytnúť miesto pre oddych a kľudné činnosti.

Nupi
Nuppu - aktívna zóna; Zdroj: Novostavby.sk

Nupd
Nuppu - aktívna zóna; Zdroj: Novostavby.sk

Nupf
Nuppu; Zdroj: Novostavby.sk

Tak ako sa postupne realizujú jednotlivé etapy, pribúdajú aj parkové zóny. V súčasnosti obyvateľom slúži ihrisko určené pre futbal a basketbal, exteriérové posilňovacie zostavy a pingpongové stoly. V spoločenskej časti boli umiestnené grily a stoly s lavičkami, ďalej vzniká detské ihrisko a pokračuje budovanie ďalších úsekov bežeckého okruhu. Na podobe a funkčnej náplni verejného priestoru situovaného na západnej strane parku by sa mali podieľať aj obyvatelia z prvých bytových domov Nuppu. YIT Slovakia ich plánuje zapojiť do procesu navrhovania, zohľadnia sa tak preferencie a potreby reálnych užívateľov.

Nupl
Nuppu; Zdroj: Novostavby.sk

Nupe
Nuppu; Zdroj: Novostavby.sk

Atmosféru na dvore pravdaže dotvára zeleň. Kompozícia výsadby vychádza podľa autora z celkovej organizácie územia. Ako zjednocujúci prvok fungujú záhony stálozelených i opadavých krov. Aktuálne napočítame 96 stromov, pričom v druhovej skladbe prevažuje breza, dub, javor, buk, slivka. Ich celkový počet bude dosahovať vyše 200 kusov. Na vyvýšenom teréne, na strechách pozemných konštrukcií boli vysadené skupiny menších drevín. Kry, ktoré vo výsledku zaberú viac ako 4000 m², dnes pokrývajú plochu 1 400 m².

Nupc
Nuppu - výhľad z Ruusu; Zdroj: YIT Slovakia

Nupm
Nuppu - výstavba; Zdroj: YIT Slovakia

K piatim predstaveným objektom, patrí sem Lilja, Tulppaani, Ruusu a rozostavané Jasmiini s Hyasintti, sa pridá Orkidea. Jej názov, rovnako ako pri predchádzajúcich domoch, dodržiava kvetinovú tematiku. Spustenie predaja bytov v šiestej etape zatiaľ pripadá na túto jeseň.

Nupb
Nuppu - interiér Ruusu; Zdroj: YIT Slovakia

Nupa
Nuppu - interiér Ruusu; Zdroj: YIT Slovakia

 

PREČÍTAJTE SI TIEŽ:

Nové bývanie vyrastá pri lekárskej fakulte

Sympatický "mikrodom" zaberá plochu len 8,2 m²

Čo vyrastá v susedstve žilinských "panelákov"

 

Zdroj: Novostavby.sk

Autor: Natália Mokoš Hulmanová

  • 03. 10. 2019
  • Tlačiť