Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Novostavby.sk

Atraktívne riešenie novej športovej haly v Trnave prinesie súťaž

  • 22. 07. 2019
  • Tlačiť

Existujúcu Mestskú športovú halu v Trnave nahradí nový objekt. Mesto dňa 09.07.2019 vyhlásilo anonymnú jednokolovú architektonicko-urbanistickú súťaž návrhov s názvom “Športová hala Slávia v Trnave”, s predpokladanou hodnotou zákazky 300 000 eur.

Športová hala Trnava
Existujúca hala Slávia; Zdroj: Mesto Trnava

Overená bola Slovenskou komorou architektov, pričom zloženie poroty tvoria tiež odborníci, ktorí už podobné súťaže vyhrali.

Miesto realizácie sa nachádza v atraktívnej lokalite, v dotyku s trnavským historickým jadrom. Z juhu ho ohraničuje Rybníková ulica, na východe susedí s internátom Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave, na západe s parkoviskom a aquaparkom, na severe sa rozprestiera mestský športový areál Slávia s rôznymi ihriskami i bežeckým oválom.

Predmetom súťaže je komplexný návrh areálu s objektom viacúčelovej haly pre rôzne druhy športov ako hádzaná, futsal, basketbal, volejbal a florbal s normovanou výškou pre medzinárodné zápasy. Predpokladá sa, že projekt prispeje k oživeniu hádzanárskej tradície ako vrcholového športu na trnavskej pôde. Súčasťou návrhu musí byť univerzálna tréningová plocha, univerzálna telocvičňa, posilňovňa, administratíva i všetko relevantné zázemie.

Mestská hala Slávia, Trnava
Existujúca hala Slávia; Zdroj: Mesto Trnava

Medzi ciele patrí zohľadnenie aktuálnych potrieb i nárokov obyvateľov na trávenie voľného času. Navrhovaná architektúra potrebuje splniť podmienku dostatočnej variability, keďže sa bude využívať aj na iné ako športové aktivity. Počíta sa s organizovaním koncertov a ďalších kultúrno-spoločenských podujatí, v rámci budovy má vzniknúť bufet i VIP zóna. Minimálna kapacita novej hlavnej sály v počte 1126 divákov predstavuje maximálnu kapacitu tej existujúcej.

Vzhľadom na umiestnenie haly v blízkosti Centrálnej mestskej zóny Trnava musí budúca funkčná skladba prevádzok zabezpečiť dobré prepojenie s okolitými časťami sídla. Vyhlasovateľ, Mesto Trnava, preto v projekte požaduje vytvorenie menších komerčných priestorov súvisiacich s účelom stavby, napríklad v podobe posilňovne či obchodu so športovými potrebami.

Zaujali požiadavky využiť exteriér haly ako lezeckú stenu a v priestore nad tribúnami uvažovať s vytvorením bežeckej rozcvičovacej plochy v polohe galérie.

Mestská hala Slávia, Trnava
Existujúca hala Slávia; Zdroj: Novostavby.sk

Mestská hala Slávia, Trnava
Vymedzenie riešeného územia; Zdroj: Mesto Trnava

Súťažiaci môžu svoje návrhy predkladať do 08.10.2019, výsledky budú oznámené do 11.11.2019. Cena pre víťaza sa stanovila na 12 000 eur, druhé a tretie miesto budú ohodnotené sumami 8 000 a 4 000 eur. Na odmeny bolo vyčlenených ďalších 2 000 eur.

Zdroj: Mesto Trnava

 

Autor: Natália Mokoš Hulmanová

  • 22. 07. 2019
  • Tlačiť

Diskusia