Novostavby.sk

Floriánka umožňuje individuálny prístup k vlastnému bývaniu

  • 27. 06. 2019
  • Tlačiť

Mestská časť Bratislavy, Záhorská Bystrica, si svoj vidiecky ráz do značnej miery zachovala do dnešných dní. Samozrejme, výrazné stavebné aktivity zasahujú aj toto územie. K pôvodnej zástavbe zloženej prevažne z vidieckych domov pribúdajú nové štruktúry v podobe zón s viacpodlažnými rezidenciami, ktoré už dnes začínajú podstatne ovplyvňovať náš dojem z celej oblasti.

Floriánka, vizualizácia budúcej zástavby; Zdroj: S12 s.r.o.

Jeden z komornejších projektov, vstupujúcich priamo do staršej štvrte rodinných domov v centre obce, je Floriánka. Developer, spoločnosť S12 s.r.o. v spolupráci s autorom projektu ateliérom Architekti Šebo Lichý vytvorili návrh malého súboru pozostávajúceho z radových, maximálne dvojpodlažných domov. Plánované komunikácie, ktoré obsluhujú areál Floriánky sa napoja na ulice Pútnická a Československých tankistov.

Floriánka; Zdroj: S12 s.r.o

Za zmienku určite stojí osobitosť predstaveného projektového konceptu. Ten umožňuje klientovi pristupovať k tvorbe vlastného bývania individuálnejším spôsobom. Podľa svojich osobných preferencií a potrieb majú záujemcovia na výber z viacerých variantov dispozícií, plošných výmer i materiálových riešení exteriéru. Vzhľad objektu sa teda prirodzene odvíja aj od rozhodnutí konkrétnej osoby, vo výsledku nájdeme rodinné domy s rôznou izbovosťou či podlažnosťou.

Floriánka; Zdroj: S12 s.r.o.

Výraz architektúry zobrazený na dostupných vizualizáciách pôsobí kultivovaným a veľmi súčasným dojmom. S jednoduchosťou vonkajšieho stvárnenia objektov ladí aj návrh dispozícií. Niektoré verzie počítajú s priestorom pre pracovňu, iné ponúkajú viacgeneračné bývanie. V záujme zachovať estetickú úroveň celého súboru sa uvažuje s určitou reguláciou, napríklad v prípade oplotení pozemkov. Doplnky ako pergoly, parkovacie prístrešky alebo záhradné domčeky sa dajú priobjednať.

Dizajnovú jednotu by mali pomôcť zabezpečiť aj developerom ponúkané služby architekta, interiérového architekta a záhradníka. Komplexne riešené a vyhotovené budú tiež krajinárske úpravy spoločných priestorov i predzáhradiek, v centre areálu vznikne komunitný parčík.

Floriánka, príprava pozemku; Zdroj: S12 s.r.o
Floriánka, príprava pozemku; Zdroj: S12 s.r.o.

Floriánka tak môže predstavovať akýsi prechod medzi neriadenou samotvorbou jednotlivých obyvateľov a prísne zadefinovaným bývaním bez akéhokoľvek dosahu na podobu vlastného majetku. Momentálne sa ukončujú práce súvisiace s inžinierskymi sieťami a cestami. Zahájenie výstavby pripadá na letné mesiace tohto roku, celková doba realizácie sa odhaduje na 18 mesiacov od podpisu zmluvy.

Floriánka, vstup do areálu z ulice Československých tankistov ; Zdroj: Novostavby.sk

Zdroj: Novostavby.sk


  • 27. 06. 2019
  • Tlačiť