Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Novostavby.sk

Ako ďalej na Námestí Slobody

  • 30. 05. 2019
  • Tlačiť

Námestia predstavovali odjakživa dôležité priestory v rámci sídelnej štruktúry, odohráva sa na nich veľká časť spoločenského diania. Okrem funkčnosti je samozrejme dôležitá estetická stránka, príťažlivé prostredie pochopiteľne láka viac života.

Námestie Slobody; Zdroj: Novostavby.sk

Nielen Bratislavčania, ale aj návštevníci hlavného mesta dobre poznajú Námestie Slobody. Do našej pamäte sa zapísalo najmä vďaka fontáne Družba v tvare lipového kvetu, prirodzene ju vnímame ako najvýraznejšiu zložku kompozície. Práve z tohto bodu vychádza tiež charakteristické lúčové delenie priestranstva, ktoré si istotne rovnako ľahko vedia predstaviť viacerí.

Námestie Slobody; Zdroj: Novostavby.sk

Žiaľ, dlhé roky sme mohli pozorovať jeho chátranie, tento dôležitý kus bratislavskej mestskej mozaiky dospel do značne zanedbaného štádia. Na revitalizáciu námestia prebehla v roku 2017 ideová súťaž.

Víťazný návrh prekvapil. Paradoxne, nie výraznou či prelomovou transformáciou. Riešenie stavia na pôvodnej koncepcii a jej podstatných črtách, filozofia členenia existujúceho územia zostáva v zásade zachovaná.

Ako novinku vnášajú autori z ateliérov 2021 a LABAK do prostredia nové prvky (kazateľnica, pavilón) s hlbšou ideovou hodnotou. Reflektovať by mali súčasné potreby i nároky na užívanie verejných priestorov a to aj vo vzťahu k okolostojacim budovám. Návrh tak napríklad reaguje na existenciu Fakulty architektúry, námestie chce rozšíriť ponuku aktivít a poskytnúť miesto pre konanie univerzitných podujatí.

Námestie Slobody a Fakulta architektúry; Zdroj: Novostavby.sk

Zároveň sa počíta s uľahčením prístupu k vode a zodpovedajúcou úpravou terénu. Kontakt s vodným elementom v jeho architektonizovanej podobe spĺňa tiež predstavy o atraktívnom stvárnení mesta.

Námestie Slobody a Fakulta architektúry; Zdroj: Novostavby.sk

Minulý rok bola ukončená 2. etapa projektu vypracovaného na základe výsledkov súťaže. Zahŕňala výsadbu drevín, trávnikov, výmenu určitej časti spevnených plôch a realizáciu workoutového ihriska spolu s úpravou priľahlého územia.

Okrem hlavného mesta na procese revitalizácie dôležitou mierou participovalo občianske združenie Dobré m(i)esto. Založené bolo na bratislavskej pôde aktívnym developerom HB Reavis, do premeny prispel sumou 500-tisíc EUR.

Námestie Slobody; Zdroj: Novostavby.sk

Námestie Slobody, workoutové ihrisko; Zdroj: Novostavby.sk

Námestie Slobody, výsadba; Zdroj: Novostavby.sk

Súčasný stav Námestia Slobody nie je finálny, momentálne sa realizuje záhon zelene, s tým súvisiaca výsadba, závlahový systém a pokladanie trávnika. Mesto chce postupne pristúpiť k zjednoteniu betónových plôch a oprave múrikov, kvetináče majú byť odstránené. Súbežne prebieha príprava projektovej dokumentácie na rekonštrukciu fontány. Postup uskutočnenia uvedených prác závisí od zabezpečenie finančného krytia.

Plagáty na oplotení ohradzujúcom fontánu donedávna zobrazovali podobu víťazného návrhu a množstvo zrealizovaných zmien. Dnes je oplotenie odstránené, čerstvo osadené tabule informujú o zámere zaistiť bezpečnosť a funkčnosť priestoru okolo fontány.

Námestie Slobody; Zdroj: Novostavby.sk

Vzhľadom na význam a polohu námestia v rámci Bratislavy vieme, že si tento priestor komplexnú modernizáciu určite zaslúži. Obnovený lipový kvet snáď budeme môcť obdivovať v dohľadnej dobe.

Námestie Slobody; Zdroj: Novostavby.sk

Zdroj: Novostavby.sk

Prečítajte si tiež:

V Bratislave pribudne originálny verejný park

Byty Metodova ponúkajú bývanie vedľa národnej kultúrnej pamiatky

Postupné zmeny prebiehajú aj v Starom Meste


  • 30. 05. 2019
  • Tlačiť

Diskusia