Novostavby.sk

Rudiny II ponúknu nové bývanie v rámci polyfunkčného centra

  • 14. 03. 2019
  • Tlačiť

Najstaršie žilinské sídlisko Hliny sa skladá z dvoch urbanistických celkov. Do druhého, vznikom mladšieho, patria aj Hliny VI, vymedzené ulicami Poľná, Centrálna, Bajzová a Hlinská. Pri prechádzke si všimneme prevažne monofunkčné, voľne osadené objekty. Na juhovýchode územia, ktoré rieši aj Územný plán zóny Žilina Centrum Rudiny II., prebieha od minulého roku aktívna výstavba. Na pôvodne rozsiahlej trávnatej ploche tu spoločnosť ISTROFINAL, a.s. buduje polyfunkčné centrum s názvom Rudiny II.

Pohľad na výstavbu z pešieho mosta od sídliska Solinky; Zdroj: Novostavby.sk

V okolí stavebného pozemku sa nachádzajú obchodné prevádzky a panelové domy. Navrhnuté rozmiestnenie súboru reflektuje línie komunikácií Bajzova a Centrálna. Základnými prvkami celej skladby sú pravouhlé hmoty, pričom výsledná kompozícia ťaží už z osvedčeného efektu, prieniku horizontálnych a vertikálnych častí. Z podnoží sa dvíhajú 4 bodové objekty s rozdielnym počtom podlaží, dominujú výškovo a svojou polohou vytyčujú vnútorné námestie. Táto štvorica je určená pre bývanie. Nízka zástavba bude vyhradená parkovaniu a komerčným priestorom, jej strechy však majú plniť aj iný účel.

Centrálna ulica medzi sídliskom Solinky a Hliny VI; Zdroj: Novostavby.sk

Podľa projektu tu nájdeme komunitné záhrady. Pôjde o ďalšie miesto, kde sa okrem spomínaného námestia môže odohrávať spoločenský život obyvateľov komplexu. Z vizualizácií vyčítame, že práve stvárnenie týchto plôch vytvára charakteristickú črtu návrhu, vnímanú samozrejme najmä rezidentmi. Výraz architektúry je na prvý pohľad jednoduchý, farby striedme, ako výraznejší prvok použitý na fasádach identifikujeme konštrukcie balkónov a lodžií. Podoba jednotlivých priečelí prirodzene zohľadňuje plánovanú vnútornú náplň, obytné priestory začínajú na 3 podlaží.

Rudiny II - vizualizácia; Zdroj: ISTROFINAL, a.s.

Navrhnuté boli 2 typy pôdorysov, s 5-timi alebo 6-timi bytmi prístupnými z komunikačného jadra umiestneného na severnej strane budov. Momentálne už vidíme budúcu nákupnú galériu s osadenými výplňami otvorov a fasádnym plášťom, postupne rastie nosný systém naväzujúceho obytného domu A so súvisiacou časťou podnože. Na najvyšších podlažiach tohto objektu vznikne 6 mezonetov.

Výstavba Rudiny II; Zdroj: Novostavby.sk
Výstavba Rudiny II, objekt A; Zdroj: Novostavby.sk

Komplex Rudiny II od okolia odlišuje hlavne zlúčenie viacerých funkcií na jednom pozemku. Dá sa predpokladať, že kombinácia prinesie viac aktivity do „typického” sídliskového prostredia a hádam mu prepožičia aj troška mestského šarmu. Ako bude centrum fungovať a pôsobiť sa dozvieme samozrejme až po jeho ukončení.

Prebiehajúca výstavba, pohľad na nákupnú galériu; Zdroj: Novostavby.sk
Celkový pohľad na výstavbu zo sídliska Solinky; Zdroj: Novostavby.sk
Pohľad na výstavbu zo sídliska Solinky; Zdroj: Novostavby.sk

PREČÍTAJTE SI TIEŽ:

EINPARK OFFICES ponúka progresívne pracovné priestory

WELLPARK v Žiline ponúka bývanie v centre a zeleni

Sever Petržalky rozširuje územie centra mesta

Zdroj: Novostavby.sk


  • 14. 03. 2019
  • Tlačiť