Novostavby.sk

Starý Háj, nové bývanie v blízkosti električky

  • 21. 02. 2019
  • Tlačiť

Od júla roku 2016 môžu obyvatelia Bratislavy využívať električkovú trať na úseku Jesenského - Jungmannova, ktorá prispela k efektívnejšiemu prepojeniu Petržalky so zvyšnými časťami Bratislavy. Pri zastávke Farského, v okruhu s dostupnosťou len pár minút, vyrástol už druhý projekt z dielne developersko projekčnej spoločnosti VI GROUP, spol. s r.o. Po bytovom dome Muchovo námestie sa na východnom konci Černyševského ulice objavila ďalšia rezidenčná stavba.

Starý Háj a okolie; Zdroj: Novostavby.sk

Starý Háj a okolie; Zdroj: Novostavby.sk

Projekt pomenovaný Starý háj je situovaný pozdĺž južnej strany Černyševského ulice, v smere jej zamýšľaného napojenia na Šustekovú. V prípade realizácie tejto komunikácie bude fungovať ako úsek vymedzujúci už prepojený uličný priestor, ktorý svojim osadením naznačuje tiež projekt Lužná 2B. Hlavné priečelia pozdĺžne tvarovaného pôdorysu majú severo-južnú orientáciu.

Starý háj pozostáva z troch štýlovo zhodných 9 podlažných blokov A, B, C. Najvyššie podlažie výrazne ustupuje, z pohľadu človeka ho vnímame minimálne. Objem celého objektu rozohrávajú striedavo vystupujúce hmoty obložené tehlou a aj konštrukcie balkónov. Polohu schodiskových jadier na severnej fasáde identifikujú polia ťahokovu s líniovým dekorom v sivých odtieňoch. Rovnaký materiál ozvláštňuje zábradlia balkónov na opačnej strane. V exteriéri zaujme riešenie vjazdu do garáže s pochôdznou zatrávnenou strechou.

Starý Háj južný pohľad; Zdroj: Novostavby.sk

Starý Háj pohľad z Bosákovej; Zdroj: Novostavby.sk

Novostavba už nadobudla svoju finálnu podobu, detaily na fasáde sa dorábali v polovici januára. V priebehu tohto mesiaca sa okrem záverečných prác na vstupných priestoroch objektu dokončovali aj úpravy v bytoch na základe požiadaviek klientov. Zrealizované bolo detské ihrisko a výsadba parčíka. Ponuku dvoj- a trojizbových bytov rozširuje šesť mezonetov so štyrmi izbami, umiestnených na dvoch najvrchnejších nadzemných podlažiach. Všetky bytové, nebytové priestory i parkovacie miesta sú v súčasnosti vypredané, termín odovzdávania sa predpokladá v 2 Q 2019.

Starý Háj pohľad z kopca Fuxovej; Zdroj: Novostavby.sk

Starý Háj parkovanie; Zdroj: Novostavby.sk

Na architektúre projektu nás upúta zaujímavý prístup pri narábaní s hmotami priečelí i použité materiály. Snahu o moduláciu fasády môžeme postrehnúť tiež na neďalekej realizácii patriacej do portfólia rovnakého developera. Konštrukcie balkónov na bytovom dome Muchovom námestie pôsobia ako výrazný prvok formujúci vonkajší výzor budov. Odhliadnuc od Bytov Fuxova, Starý háj dnes stojí popri ceste skoro osamotene, je však možné, že predznamenáva kontúry nového uličného priestoru.

 

Prečítajte si tiež:

Lužná 2A a 2B, pokračovanie uličného priestoru

Sever Petržalky rozširuje územie centra mesta

Ako sa v Žiline tvorí architektúra chrániaca životné prostredie

 

Zdroj: Novostavby.sk


  • 21. 02. 2019
  • Tlačiť