Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Novostavby.sk

Predstavenie konceptu štúdie okolia Chorvátskeho ramena

  • 31. 01. 2019
  • Tlačiť

Rozsiahle územie okolo Chorvátskeho ramena predstavuje priestor s dôležitým postavením v miestnej časti Petržalka. Koncepty urbanistickej štúdie s názvom „Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka”, ktorá rieši jeho možnú budúcu podobu sú momentálne vo fáze prerokovania. Štúdiu spracoval prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. Zadanie k nej bolo sformulované aj podľa materiálov zahŕňajúcich výsledky dlhodobého procesu participácie.

Zdroj: Útvar hlavnej architektky HM SR Bratislava

Organizované boli workshopy s odbornou a organizovanou verejnosťou. Súbežne prebiehal aj terénny prieskum pre občanov, ktorý vytvoril základ pre dotazník. Vyplniť ho mohol každý, nielen obyvatelia Petržalky. Tí prirodzene ukázali najväčší záujem, zapojilo sa ich takmer 90 % z celkového počtu respondentov. Zozbierané informácie sú dostupné v dokumente „Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu” s podtitulom „Plánujte s nami rozvoj okolia Chorvátskeho ramena“.

Výstupom z workshopov je dokument „Participácia verejnosti, Kľúčové výstupy z odborných workshopov 2017”. V jednom z bodov sa tiež spomína nepopierateľný význam Chorvátskeho ramena a jeho okolia pre identitu Petržalky, zistenie zarezonovalo ako najdôležitejšie v celom procese.

Zdroj: Útvar hlavnej architektky HM SR Bratislava

Medzi hlavnými cieľmi urbanistickej štúdie bola zadefinovaná potreba prehodnotiť územný plán mesta z roku 2007 v mieste riešeného územia. Iné body sa sústredia tiež na témy zohľadňujúce časté požiadavky občanov. Patrí sem podpora prírodného charakteru prostredia, považovaná za kľúčovú podmienku pre príjemný život v meste a samozrejme koncepcia udržateľnej mobility. Tá sa bude prioritne sústrediť na peší pohyb, cyklistickú dopravu a očakávané pokračovanie električkovej trate.

Aj na základe želaní obyvateľov sa v rámci už spracovaných konceptov vyčlenil veľký priestor zeleni. Konkrétne plochy zachytáva schéma „Územie kompaktnej zelene” na komplexnom urbanistickom návrhu. Zároveň boli identifikované nové pešie trasy a premostenia ponad rameno Dunaja, podporujúce prepojenie a živý charakter celého koridoru.

Zdroj: Útvar hlavnej architektky HM SR Bratislava

Štúdia funguje ako dôležitý materiál pre zmenu územného plánu mesta a zároveň k vytvoreniu územných plánov zón s podrobnejším obsahom, ktoré slúžia k regulovaniu ďalších aktivít v území. Nie je však priamym podkladom pre výstavbu.

Predstavenie aktuálneho konceptu sa uskutoční 6.2.2019 v Dome kultúry Zrkadlový háj v Petržalke, pričom šanca vyjadriť svoj názor formou pripomienok trvá do 22.2.2019. Treba podotknúť, že všetky podnety musia byť prerokované a odosielateľom bude zaslaná spätná reakcia. Na tvorbe svojho prostredia a teda aj jeho identity sa môže podieľať každý jednotlivec.

Prečítajte si tiež:

Polyfunkčný dom Rázusova, výhľady do Ružového parku

Miko, rezidenčná časť zóny Nová Linčianska

Halenárska 5, nové využitie historickej budovy

 

Zdroj: Novostavby.sk, Útvar hlavnej architektky HM SR Bratislava


  • 31. 01. 2019
  • Tlačiť

Diskusia