Novostavby.sk

Polyfunkčný dom Rázusova, výhľady do Ružového parku

  • 24. 01. 2019
  • Tlačiť

V Centrálnej mestskej zóne Trnava vzniká mnoho rekonštrukcií a dostavieb, ktoré skompaktňujú radovú zástavbu, odkazujú sa na historické tvaroslovie a podporujú mestský ráz sídla.

K mestskosti a atraktivite prostredia bude prispievať aj ďalší projekt v odlišnej, ale rovnako zaujímavej lokalite. Neďaleko pôvodnej južnej línie hradobného systému, vo dvore na Rázusovej ulici, vedľa budovy, kde sídlila Materiálovotechnologická fakulta STU, vyrastie Polyfunkčný dom Rázusova od spoločnosti TIDLY real estate s.r.o.

Polyfunkčný dom Rázusova - vizualizácia; Zdroj: Ateliér S

Pozemok sa nachádza v ochrannom pásme Mestskej pamiatkovej rezervácie Trnava, v susedstve dvoch pamiatkovo chránených objektov. Jeden z nich poznáme ako Knižnicu Juraja Fándlyho v Trnave, druhý sa využíva pre výučbu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Pridanou hodnotou polohy je rozhodne priľahlý Ružový park. Jeho podoba prejde v dohľadnej dobe podstatnou zmenou na multifunkčnú oddychovú zónu s plánovanou bohatou výsadbou, dôraz sa kladie na revitalizáciu nevábneho toku Trnávky. Novostavba sa tak stane súčasťou rozsiahlejšej obnovy územia.

Polyfunkčný dom Rázusova - vizualizácia; Zdroj: Ateliér S

Autorom architektonického návrhu 5-podlažnej stavby, ktorá zahŕňa bývanie, administratívu i predaj, je Ateliér S, s.r.o. Dostupné vizualizácie naznačujú snahu o zohľadnenie okolia premietajúcu sa do koncepcie projektu. Zelené strechy s rôznymi sklonmi fungujú nielen ako výrazný dizajnérsky prvok. Výsadba vnímaná najmä z vyšších podlaží pomáha začleniť objekt do prostredia, keďže jeho východná a severná strana je orientovaná do záhrady knižnice i smerom k rieke Trnávka. Intenzívna zeleň doplní tiež prekrytie rampy vedúcej do podzemnej garáže.

Polyfunkčný dom Rázusova - vizualizácia; Zdroj: Ateliér S

Na fasáde budú použité okná so zakomponovanými kvetináčmi, odlišné tvary otvorov sa objavia na najvrchnejšom ustúpenom nadzemnom podlaží. Stavbu odľahčí aj časť hmoty uložená na stĺpoch, pričom optické prepojenie Rázusovej ulice a Ružového parku vytvorí nápadná pasáž. Spôsob riešenia parteru, ako napríklad návrh prekrytej terasy kaviarne, umožní kontakt s ľuďmi a okolím. Živý mestský charakter územia by mala v budúcnosti podporiť aj zamýšľaná pešia lávka ponad Trnávku spájajúca Polyfunkčný dom Rázusova s parkom.

Pohľad na Trnávku a časť pozemku; Zdroj: Novostavby.sk

Celkovo 5 bytových jednotiek, umiestnených na 4-tom a 5-tom podlaží, do predaja pravdepodobne nepôjde. Prízemie sa vyhradí obchodným prevádzkam, ostatné poschodia sú vyčlenené variabilným administratívnym priestorom. Komunikáciu v rámci budovy zabezpečí jadro so schodiskom a výťahom, napojené na pavlač vedúcu pozdĺž jej západnej strany. Prístup na pozemok bude zaistený z Rázusovej ulice. Nový peší ťah v príťažlivom území vznikne po obnove Ružového parku a vybudovaní lávky.

Začiatok výstavby sa plánuje v tomto roku, predpokladané ukončenie zatiaľ pripadá na rok 2021.

Pohľad na pozemok a bývalú budovu MTF STU; Zdroj: Novostavby.sk

Pohľad z Ružového parku; Zdroj: Novostavby.sk

PREČÍTAJTE SI TIEŽ:

Miko, rezidenčná časť zóny Nová Linčianska

Halenárska 5, nové využitie historickej budovy

Halenárska ulica v Trnave – postupné premeny

 

Zdroj: Novostavby.sk

Foto zdroj: Novostavby.sk, Ateliér S, s.r.o.


  • 24. 01. 2019
  • Tlačiť