Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Novostavby.sk

ISLAND, komerčno podnikateľská súčasť zóny Nová Linčianska

  • 22. 01. 2019
  • Tlačiť

Názov Nová Linčianska dostal ambiciózny zámer developersko-stavebnej spoločnosti ISMONT, s.r.o. Zóna má v záujme komplexne riešiť územie na juhu Trnavy, lokalizované v juhovýchodnom úseku sídliska Linčianska a napraviť pôvodne negatívnu povesť spájanú s touto oblasťou.

Okrem rezidenčného komplexu MIKO, je podstatnou súčasťou aj pripravovaná, komerčno-podnikateľská zóna ISLAND. Tá plánuje pokryť momentálny nedostatok vybavenosti v širokom okolí, cieľová skupina zahŕňa obyvateľov sídliska i priľahlých dedín. Rozkladať sa bude v tesnej blízkosti MIKO, na ploche vymedzenej Zelenečskou a Mikovíniho ulicou.

Zdroj: Ismont

Zloženie prevádzok bude vychádzať z odporúčaní marketingového prieskumu spádovej oblasti uskutočneného developerom. Ponuka občianskej vybavenosti sa popri pokrytí bežných ľudských potrieb orientuje aj na skupinu služieb, ktorú si obyvatelia veľmi žiadajú. Obchodné, administratívne a skladové priestory by malo doplniť aj ďalšie vybavenie v podobe reštaurácie a kaviarne. Medzi potvrdených nájomcov patrí Billa, prebiehajú rokovania s drogériou DM a predajňou Pet shop. Zamýšľaná je lekáreň, či pošta, prípadne banka a samozrejme bankomaty. Na parkovanie bude slúžiť 272 parkovacích miest, z toho 72 situovaných pod terénom.

Zdroj: Ismont

V rámci zóny taktiež vznikne oddychová pasáž s toaletami, lavičkami a ihriskom pre deti. Celkové riešenie dotvorí výsadba zelene. Plniť bude izolačnú aj estetickú funkciu. Odčlení priľahlé komunikácie od novej zástavby a zároveň spríjemní oddychový priestor okolo jazierka. K plochám pokrytým vegetáciou môžeme prirátať rozsiahle zelené strechy na jednotlivých objektoch.

Zdroj: Ismont

Potenciál oblasti z hľadiska dopravy zvyšuje plánovaná trasa južného obchvatu mesta. Spevnené pešie plochy sa napoja na chodníky pozdĺž Mikovíniho a Zelenečskej, na snahu vybudovať v Trnave zmysluplnú cyklistickú sieť nadviažu úseky navrhovaných cyklotrás. Predpokladaný začiatok výstavby ISLANDU je v marci 2019.

 

PREČÍTAJTE SI TIEŽ:

Miko, rezidenčná časť zóny Nová Linčianska

Halenárska 5, nové využitie historickej budovy

Halenárska ulica v Trnave – postupné premeny

 

Zdroj: Ismont, Novostavby.sk

Foto: Ismont


  • 22. 01. 2019
  • Tlačiť

Diskusia