Novostavby.sk

GUTHAUS viac ako osobitá architektúra

  • 10. 01. 2019
  • Tlačiť

Prvé, čo v prípade projektu GUTHAUS zaujme a rozhodne si aj zapamätáme je netradičná podoba fasády. Originálna rezidencia predstavená developerskou spoločnosťou CORWIN a.s. však plánuje okrem atraktívneho vzhľadu poskytnúť viac, pri jej začiatkoch boli stanovené ciele s dosahom na širšie súvislosti. Stredobodom návrhu sa prirodzene stáva človek, jeho potreby a fungovanie nielen vo vnútornom, ale aj vonkajšom priestore.

Zdroj: Corwin a.s.

V záujme zaručiť riešenie zodpovedajúce vysokým požiadavkám s dôrazom na inovácie i skúsenosti si developer na spoluprácu prizval viacerých renomovaných odborníkov. GUTHAUS predstavuje výsledok tvorivosti architektonického štúdia AllesWirdGut, ​krajinných architektov z ​MAN MADE LAND, ​interdisciplinárnej projekčnej kancelárie ​raum & kommunikation a nemeckej spoločnosti zameranej na originálne a inovatívne riešenia s názvom Transsolar Klimaengineering.

Zdroj: Corwin a.s.

Pri procese urbánneho navrhovania sa v súčasnosti čoraz častejšie spomína potreba rozumného zahusťovania zástavby. Motiváciou je vízia kompaktného mesta prinášajúceho výhody krátkych dochádzkových vzdialeností, šetriaca náklady aj čas. Premyslená ponuka prevádzok s výrazným podielom bývania má vnášať do prostredia život a obmedziť nutnosť nadmerných presunov.

Zdroj: Corwin a.s.

Realizácia projektu GUTHAUS nadviaže na ďalšie aktívne prestavby bývalých priemyselných areálov pozdĺž Račianskej ulice s existujúcou električkovou traťou. Pripravovaný pozemok sa nachádza pri tejto dôležitej dopravnej radiále, hneď vedľa električkovej zastávky, umiestnený za predajňou Lidl na zanedbanej industriálnej ploche. Z druhej strany ho vymedzuje Kukučínova ulica. Plánovaná výstavba bude mať svoj podiel na nadobúdaní príťažlivejšieho rázu oblasti a pomôže vytvárať prepojenia s okolitými časťami Bratislavy. Priestor sa pre človeka stáva priateľskejší.

Zdroj: Corwin a.s.

Do územia sa navyše vnesie osobitá architektúra, fungujúca ako prvok, s ktorým sa môžeme stotožniť. V rámci mestskej štruktúry ho ľahko vyhľadáme a spoznáme. Estetika je popri funkčnosti dôležitou zložkou architektúry, vyvoláva emócie, ideálne tie príjemné. Podkladom pri tvorbe GUTHAUSU boli tiež emócie, snaha nás zaujať a určitým spôsobom naladiť. Herwig Spiegl, hlavný autor projektu zo štúdia AllesWirdGut, svoj zámer pri návrhu charakterizoval ako špeciálny vizuál, ktorý sa vpíše do mestskej siluety, obrazne ju roztancuje a bude fascinovať okoloidúcich a obyvateľov.

Zdroj: Corwin a.s.

Popri komforte, ktorý vo veľkom merítku poskytuje rezidentom samotná lokalita s jej dobrou dostupnosťou, nájdeme pohodlie aj v tom menšom, rovnako dôležitom vnútornom priestore samotného komplexu. V interiéri sa podobne ako pri iných realizáciách developera CORWIN venovala pozornosť optimálnej pohode človeka. Docielená bude pomocou inteligentnej regulácie tepla, zahŕňajúcej stropné kúrenie i chladenie. Kontakt s okolím zabezpečujú z každej izby prístupné, špecificky tvarované balkóny a veľkorysé okenné otvory po celej výške miestností.

Zdroj: Corwin a.s.

Nároky dnešného človeka zohľadňuje aj riešenie spoločných priestorov. Vybavenie, ktoré bude k dispozícii v rámci polyfunkčného komplexu zahŕňa rozľahlé lobby, práčovňu, miesto pre uskladnenie a údržbu bicyklov, priestor pre starostlivosť o domáce zvieratá, letnú kuchyňu, či záhradný gril.

Zdroj: Corwin a.s.

Architektúra projektu GUTHAUS má byť verná myšlienke, ktorá definuje tvorbu AllesWirdGut. Človek stojí v centre diania, je zahrnutý do plánovania a reaguje sa na jeho potreby.

Zdroj: Corwin a.s.

 

Zdroj: CORWIN a.s.

PR článok


  • 10. 01. 2019
  • Tlačiť