Novostavby.sk

City Residence, mestské bývanie v historickom centre Trnavy

  • 18. 12. 2018
  • Tlačiť

Na dlhodobo nevyužívanej ploche v severnej časti Mestskej pamiatkovej rezervácie Trnava vznikla novostavba s názvom City Residence investora AK Immobilien s.r.o. Na území historického centra ide o rozsiahlejší projekt s celkovým počtom 62 bytov rozkladajúci sa medzi ulicami Štefánikova, Františkánska a Hradobná ulička. Vzhľadom na svoju polohu zadefinoval hneď tri úseky uličných čiar, v prípade Hradobnej uličky vymedzuje celú jej severnú stranu.

City Residence - nárožie Franiškanskej a Hradobnej uličky; Zdroj: Novostavby.sk

Autorom architektonického návrhu, ktorý sa podieľal tiež na miestnom Štadióne Antona Malatinského s nákupným centrom City Aréna, je kancelária adamec & adamec, s.r.o., pričom projekčné práce dodala spoločnosť A. M. architects s.r.o. Rozmiestnenie stavby dodržiava parceláciu, jej krídla boli organizované do troch blokov, pričom v strede každého sa vytvoril priestor pre zelený dvor odčlenený od vonkajšieho prostredia. Prestrešenie tvoria sedlové strechy s výnimkou prízemných častí ukončených plochou konštrukciou. Podzemná časť s kapacitou 107 miest bude slúžiť na parkovanie.

City Residence - pohľad na dvor; Zdroj: Novostavby.sk

Stvárnenie jednotlivých fasád zohľadňuje zaradenie a význam ulíc, do ktorých sú orientované. Na základe toho sa líšia použité architektonické prostriedky, všimneme si napríklad rôzne formy okenných otvorov. Podkrovie otočené do Štefánikovej je presvetlené strešnými oknami, pohľad do Františkánskej už mohol byť doplnený vikiermi a lodžiami. Tie môžeme sledovať aj na ďalších objektoch pozdĺž spomínanej ulice. Jednoducho riešenou architektúrou sa projekt snaží zladiť s existujúcou zástavbou, šikmými strechami nadväzuje na okolie a zachováva jednotný ráz strešnej krajiny.

City Residence Hradobná ulička; Zdroj: Novostavby.sk

Mestský charakter City Residence podporí parter vyhradený administratíve i obchodným prevádzkam. Pokračuje tak postupné prebúdzanie objektov a sprístupňovanie dvorov aj na Štefánikovej ulici. V budúcnosti je plánovaná jej prestavba a výmena povrchov zodpovedajúca historickému rázu komunikácie. Priestory sa nachádzajú v čoraz atraktívnejšom susedstve. Oživí sa úzka Hradobná ulička vyhradená len pre peších, dodávajúca projektu špecifickú atmosféru. 

City Residence zo Štefánikovej ulice; Zdroj: Novostavby.sk

Realizácia stavebných prác sa chýli ku koncu, v súčasnosti prebiehajú finálne práce v interiéroch ako dokončenie rozvodov sietí a klimatizácií. Upravujú sa povrchy okolo stavby, dláždia vnútorné átriá, kde bude s ohľadom na počasie vykonaná výsadba stromov, krov i trávy. Ešte v roku 2018 má byť podaná žiadosť o kolaudáciu s predpokladaným vydaním právoplatného rozhodnutia vo februári 2019 a následným odovzdávaním bytov v marci. Podľa spoločnosti MG&Partners, s.r.o. zabezpečujúcej marketing a predaj projektu bolo z 62 jedno-, dvoj-, troj- a štvorizbových bytových jednotiek predaných už 55 kusov.

City Residence_Františkánska ulica; Zdroj: Novostavby.sk

City Residence; Zdroj: AK Immobilien

Prečítajte si tiež:

Historické centrum Trnavy sa znovu rozvíja

Park ako ústredný motív Nuppu

ZWIRN a Pradiareň 1900 s rešpektom k miestu i histórii

 

Zdroj: Novostavby.sk


  • 18. 12. 2018
  • Tlačiť