Novostavby.sk

Park ako ústredný motív Nuppu

  • 11. 12. 2018
  • Tlačiť

Okrem už zahájenej obnovy Pradiarne 1900 a projektu Zwirn v štádiu prípravy prebieha v miestnej časti Nivy aj ďalšia realizácia pod záštitou developera YIT Slovakia. Spoločnosť pokračuje na stavebných prácach komplexu Nuppu, ktorý sa rozprestiera pozdĺž východného konca ulice Mlynské nivy, na hranici Nív a Prievozu. Výstavba transformuje územie bývalého priemyselného areálu, súčasťou revitalizácie oblasti je už uskutočnená rekonštrukcia križovatky Mierová-Hraničná. Zároveň sa v novembri ukončila výmena vozovky Hraničnej ulice.

Zdroj: YIT SLOVAKIA

Zdroj: Novostavby.sk

Z polyfunkčného súboru s prevažujúcou obytnou zložkou môžeme momentálne vidieť 3 objekty vo finálnej výške 8 podlaží, konštrukčný systém štvrtého sa len začína vynárať nad úroveň terénu. Lilja z prvej etapy projektu, Tulppaani z druhej spolu s treťou pod názvom Ruusu majú pozdĺžny, zakrivený tvar, ktorý so zaoblením v mieste zlomu na vonkajšej hrane objemu predstavuje ich charakteristický rys. Hmoty najvrchnejších poschodí zaberajú len menšiu časť pôdorysnej plochy. Štvrtá etapa, 12-podlažná Jasmiini bola riešená odlišne, bytový dom nadobudne pravouhlé formy.

Zdroj: Novostavby.sk

Použitie žltej a oranžovej farby osviežuje výzor hotových objektov, zvlnená fasáda zase vnáša do prostredia ladnosť. Každá zo stavieb dostala svoj špecifický odtieň a názov dodržujúci kvetinovú tematiku. Okolie už dnes dopĺňajú skolaudovaná, zabývaná Lilja a ukončené, skoro vypredané Tulppaani. To na právoplatné kolaudačné rozhodnutie ešte čaká, vydané by malo byť do konca roku. V rozostavanom Ruusu zostalo dostupných 25 zo 106 bytov. Kolaudácia je plánovaná v septembri 2019, v prípade Jasmiini v decembri 2020, pričom termín záverečnej 10. etapy pripadá na rok 2025. Dokopy sa bude v Nuppu nachádzať 999 bytov.

Zdroj: Novostavby.sk

Za zmienku tiež určite stojí zaujímavá technológia s použitím 3D-GPS pri výkopových prácach. Na telách rýpadiel a dozérov boli umiestnené stožiare s namontovanými GPS prijímačmi, ktoré prijímajú signály z GPS satelitov. Poloha a smer rýpadla sú potom určené rýchlo a efektívne.

Zdroj: Novostavby.sk

Ústredným motívom urbanistického riešenia je centrálny park tiahnuci sa osou celého komplexu, vrcholiaci pred budúcou výškovou dominantou Jasmiini. Vzhľadom na dôležitosť tohto územia v návrhu celej štvrte bol na jeho stvárnenie a vybavenie kladený značný dôraz. V súčasnosti dobudovaná časť zahŕňa posilňovacie zariadenia, basketbalové ihrisko, miesto pre stolnotenisové stoly a spoločenskú zónu s lavičkami. Neskôr pribudne oplotený výbeh pre psov a ďalšie zelené plochy pre grilovačky či pikniky. Príjemne a vkusne pôsobí zachovanie existujúcich stromov v rámci dizajnu vonkajšieho prostredia.

Zdroj: Novostavby.sk

Spoločné priestory určené pre rezidentov zaberajú popri obchodných prevádzkach aj parter bytových domov. V budove Lilja bude napríklad kuchyňa, fitness centrum a detský kútik, ktoré rozšíria výber možností trávenia voľného času. Myslelo sa teda na viaceré vekové kategórie, zámer vytvoriť bývanie obklopené zeleňou s dvorom pre aktívny spoločenský život a podporu lokálnej komunity môže byť v prípade Nuppu reálny.

Zdroj: Novostavby.sk

Zdroj: YIT Slovakia

Prečítajte si tiež:

ZWIRN a Pradiareň 1900 s rešpektom k miestu i histórii

Klingerka a pokračovanie príbehu

Vzhľad „nových“ Nív je plný kontrastov

 

Zdroj: Novostavby.sk

Autor: Natália Mokoš Hulmanová

  • 11. 12. 2018
  • Tlačiť