Novostavby.sk

ZWIRN a Pradiareň 1900 s rešpektom k miestu i histórii

  • 06. 12. 2018
  • Tlačiť

Areál bývalej Cvernovej továrne v trojuholníku vymedzenom Košickou, Svätoplukovou a Páričkovou ulicou predstavuje zaujímavú výzvu. Lokalita je v pešej dostupnosti do centra mesta, nachádza sa tu národná kultúrna pamiatka. Podnetné susedstvo nám poskytuje plno kontrastov v podobe komornej zóny 500 bytov a rozsiahleho projektu Autobusovej stanice Nivy s vežiakom Nivy tower. Idea nového riešenia pozemku by mala zohľadňovať rôznorodé podmienky prostredia a plnohodnotne využiť ponúkaný potenciál. V záujme dosiahnuť kvalitný výsledok vyhlásil developer YIT Slovakia medzinárodnú urbanisticko-architektonickú súťaž v roku 2016.

Zdroj: YIT Slovakia

Zdroj: YIT Slovakia

Pri pohľade na vizualizácie novej štvrte môžeme konštatovať, že víťazný ateliér Compass architekti pristupoval k územiu s rešpektom k jeho histórii a aj stavbám, ktoré ho obklopujú. Pomenovanie nového architektonicko-rezidenčného komplexu Zwirn bolo inšpirované pôvodným názvom Cvernovej továrne. Prehľadnou organizáciou bytových domov do troch blokov s vnútornými zelenými dvormi projekt nadväzuje na koncepciu zástavby typickú pre staré mesto. S okolitými budovami sa snaží zladiť hmotovo i výrazovo. Podobne ako sme zvyknutí pri ostatných návrhoch z dielne tohto ateliéru, architektonické stvárnenie si drží jednotnú líniu a pracuje s jednoduchými výrazovými prostriedkami.

Zdroj: Novostavby.sk

Zdroj: Novostavby.sk

Tri bloky objektov sú základný prvok urbanistického riešenia a ich vymedzenie predstavuje podklad pre rozdelenie stavebných prác rovnako do troch etáp. Približne o rok, na jeseň 2019 sa stanovil predpokladaný začiatok výstavby prvej etapy zóny Zwirn lokalizovanej v severnej časti pozemku, s počtom 258 bytov. Záväzné stanovisko k nej developer dostal začiatkom septembra, pričom ukončenie nového celku vo výške maximálne 8 podlaží plánuje o 2 roky neskôr. Východný úsek Páričkovej ulice a južnej hrany Dulovho námestia v rámci tejto časti už definuje bytový dom Pari, tiež od YIT Slovakia.

Zdroj: Novostavby.sk

Zdroj: YIT Slovakia

Pozitívne pocity však v súčasnosti právom vzbudzuje zahájenie stavebných prác na opačnej strane, smerom do Košickej ulice. Dňa 18.10.2018 začala obnova národnej kultúrnej pamiatky, Pradiarne, spolu s výrazným objektom silocentrály, výstavba má trvať do 3 Q roku 2020. Autorom obnovy s názvom Pradiareň 1900 sa stala v oblasti rekonštrukcie pamiatok skúsená architektonická kancelária Bouda Masár. Príprava projektu v kooperácií s krajským pamiatkovým úradom zahŕňala časové obdobie od apríla 2016 do augusta 2018. Výsledkom bude nízkoenergetická administratívna budova ponúkajúca na prenájom 11 760 m² pre administratívu a vyše 3100 m² pre obchodné prevádzky.

Zdroj: YIT Slovakia

Zdroj: YIT Slovakia

Atraktívny mestský priestor v podobe námestia o rozlohe 6416 m², ktoré vznikne v náväznosti na priemyselnú pamiatku a silocentrálu, umožní obom objektom prirodzene vyniknúť. Vďaka ich špecifickému výzoru pôjde zároveň o nositeľa charakteru územia. Pod námestím, ktoré má veľkú šancu stať sa obľúbeným priestorom stretnutí, bude vytvorených 268 parkovacích miest. Z podzemnej garáže, jej budovanie práve prebieha, vystúpite autom na terén cez repliku pôvodných chladiarenských veží. Pradiareň 1900 a jej zakomponovanie v rámci komplexu Zwirn je dôkazom, že miesto si naozaj pamätá.

Zdroj: YIT Slovakia

 

Prečítajte si tiež:

Klingerka a pokračovanie príbehu

Malé Krasňany – na skok od prírody

Ahoj Park – nadčasové rezidenčné bývanie

 

Zdroj: Novostavby.sk

Autor: Natália Mokoš Hulmanová

  • 06. 12. 2018
  • Tlačiť