Novostavby.sk

Malé Krasňany – na skok od prírody

  • 28. 11. 2018
  • Tlačiť

V minulých článkoch sme si predstavili projekty neďaleko Račianskeho mýta prispievajúce k tvorbe mestského charakteru Račianskej ulice, ako napríklad Urban Residence. Developer tohto súboru, Lucron, realizuje v jej blízkosti aj ďalšiu rezidenčnú novostavbu. Od centra Bratislavy sa však tentokrát presunieme ďalej. Za Železničnou zastávkou Bratislava Vinohrady, v miestnej časti Krasňany bratislavskej mestskej časti Rača, sa nachádza komplex s názvom Malé Krasňany.

Zdroj: Novostavby.sk

Zdroj: Novostavby.sk

Prostredie sa citeľne mení. Malé Karpaty vytvárajú kulisu budovám pozdĺž Račianskej ulice, druhú stranu cesty lemuje pás rodinných domov. Na existenciu komplexu nás upozorní panel s nápisom Malé Krasňany, osadený pri svetelnej križovatke vybudovanej developerom Lucron. Navádza nás na cestu medzi Vozovňou Krasňany a administratívnou budovou Reding Tower 2, smerom k vinohradom. Práve pod nimi sa projekt, odčlenený od frekventovanej radiály spomínanými budovami, rozkladá.

Zdroj: Novostavby.sk

Zo 6 bytových domov s celkovým počtom 504 bytov sú skolaudované a zabývané štyri 6 podlažné. Právoplatné kolaudačné rozhodnutie k zvyšným dvom 7 podlažným, s označením 2A a 2B by malo byť vydané do konca januára budúceho roku. Z tejto etapy sa predalo už 80 %. Momentálne ešte prebiehajú práce v interiéri, dokončuje sa štandard ako obklady, dlažby. V rámci parteru budovy 2A je vyčlenený priestor pre škôlku a občiansku vybavenosť.

Zdroj: Novostavby.sk

Zdroj: Novostavby.sk

Rozostupy a výška objektov pôsobia príjemne. Architektúra je čistá a jednoduchá, hmoty 4 nižších domov sú zalomené. Najvrchnejšie podlažia sú vždy ustúpené, vytvárajú sa tak plochy pre terasy k exkluzívnejším bytom. Striedme stvárnenie fasád oživujú panely na zábradliach lodžií s odlišnou farbou pre každú etapu. Rovnaká farba obkladov efektne zvýrazňuje aj vstupné priestory. Byty na prízemí majú k dispozícií predzáhradky ohraničené plotom v kombinácií betónu a pletiva, dnes už z veľkej časti obrasteného popínavými rastlinami.

Zdroj: Novostavby.sk

Riešenie vonkajších priestorov okrem vysadenej, rôznorodej zelene dopĺňajú viaceré ihriská. Za posledným bytovým domom v tesnom styku s vinohradmi vzniklo zaujímavé územie s preliezkami, hojdačkami, viacúčelovým športoviskom i oblúkovými blokmi na sedenie. Atmosféru samozrejme výrazne dotvára okolitá krajina. Popri estetickej hodnote a harmónií, ktorú navodzuje, ponúka rezidentom aj viaceré rekreačné možnosti. Nový cyklochodník, vedúci priamo pod oknami umožňuje podniknúť výlety do Malých Karpatov, či napojiť sa na cyklocestu Jurava.

Zdroj: Novostavby.sk

Zdroj: Novostavby.sk

V novej štvrti zatiaľ panuje relatívny kľud, hluk z dopravy na Račianskej ulici viac menej nevnímame. Naša pozornosť sa obracia smerom k prírodnej scenérii v tesnom susedstve. Otázkou zostáva, ako dlho sa súčasný stav udrží, plochy vinohradov pomaly ustupujú. Potrebu rozširovania výstavby v tejto časti Bratislavy je rozhodne vhodné zvážiť. Nemalo by sa zabúdať ani na odlišnosť charakteru prostredia, ktorý by mala koncepcia novej zástavby určite  zohľadniť.

Zdroj: Novostavby.sk

Zdroj: Novostavby.sk

Prečítajte si tiež:

Ahoj Park – nadčasové rezidenčné bývanie

Nový bratislavský projekt od architektov svetového mena

Industriálne ladená architektúra

Zdroj: Novostavby.sk


  • 28. 11. 2018
  • Tlačiť