Novostavby.sk

V unikátnej trnavskej štvrti Cukrovar budú zachované priemyselné objekty

  • 10. 11. 2022
  • Tlačiť

Podoba, ktorú nadobudne štvrť Cukrovar v Trnave je už známa, zaujímavé zadanie spracovali ateliéry EKOPOLIS a about_architecture. Projekt revitalizujúci slávny industriálny areál predstavuje pre mesto jedinečnú príležitosť, vzhľadom na svoju polohu disponuje kapacitami pre rozšírenie centra a zároveň pomáha udržať identitu oblasti. V novej štruktúre by totiž mali dominovať obnovené originálne pamiatkovo chránené cukrovarské objekty, doklady významnej éry v priemyselnom rozvoji Trnavy.

Cukrovar
Cukrovar - zóna; Zdroj: United Industries, a.s.

 

Industriál je IN

Industriálna estetika patrí k trendovým záležitostiam, mnohé pekné príklady recyklácie opustených výrobných zón situovaných vo výhodných centrálnych lokalitách si získali popularitu i za hranicami. K obdobne úspešným transformáciám sa môže zaradiť aj nový Cukrovar. Zaberá nezanedbateľnú plochu 24,98 ha v priamom susedstve kompaktného historického jadra, obohnaného doposiaľ veľmi dobre zachovaným a na slovenské pomery výnimočným tehlovým opevnením. 

Cukrovar
Cukrovar - zóna; Zdroj: United Industries, a.s.

 

Štvrť s identitou

Autori Ing. arch. Peter Zibrin, PhD. z ateliéru EKOPOLIS a Ing. arch. Pavol Zibrin z about_architecture zohľadnili v aktuálnom návrhu atraktívne širšie vzťahy, minulosť miesta a súčasné nároky na udržateľné mesto.

Prvky staršej priemyselnej vrstvy budú v pripravovanej obytnej štvrti reprezentovať budovy zapísané do zoznamu národných kultúrnych pamiatok, medzi nimi samozrejme monumentálna výrobná hala a svoje postavenie si udrží i charakteristický komín. Stanú sa súčasťou sektora C umiestneného najbližšie pri centre, ktorý bude z tohto dôvodu obsahovať najvýraznejší podiel komerčných priestorov zahŕňajúcich obchody, kancelárie či stravovacie zariadenia. 

Podľa investora United Industries, a.s. by mali priemyselné stavby prejsť citlivou rekonštrukciou a mal by im byť prinavrátený vzhľad zo začiatku 20. storočia.

“Na novom námestí Augusta Stummera plánujeme tiež umiestnenie jeho sochy, ktorou vzdáme hold človeku, ktorý sa najviac zaslúžil o rozvoj cukrovarníctva v Trnave,” uviedol Mgr. Karol Šebo, MBA ako zástupca investora.  

Cukrovar
Cukrovar - zóna; Zdroj: United Industries, a.s.

Logickým a vítaným krokom je plán potiahnuť do sektoru C aj predĺženie Štefánikovej ulice, významnej komunikácie prechádzajúcej historickým jadrom vymedzeným hradbami, ktoré starý a nový celok prepojí. V jeho okolí bude prirodzene sústredená mestotvorná zástavba.

Cukrovar
Cukrovar - zóna; Zdroj: United Industries, a.s.

Cukrovar
Cukrovar - zóna; Zdroj: United Industries, a.s.

Cukrovar
Cukrovar - zóna; Zdroj: United Industries, a.s.

 

Udržateľný koncept

V rámci Cukrovaru sa v sektoroch A a B postaví 13 rezidenčných celkov, s ohľadom na mestský ráz lokality do veľkej miery kompaktných, vyskladaných z nízkopodlažných bytových domov.

Na trh s nehnuteľnosťami by malo pribudnúť zhruba 1 500 bytových jednotiek, ktoré prinesú bývanie pre približne 4 200 obyvateľov. Viac ako tretina, a to 544 jednotiek doplnených 671 parkovacími miestami vznikne v prvých troch etapách, pričom k vytvoreniu kľudného rezidenčného prostredia prispeje odsunutie viac než 95 % parkovacích kapacít pod terén, do podzemných garáží. 

 

Cukrovar
Cukrovar - zóna; Zdroj: United Industries, a.s.

Cukrovar
Cukrovar - zóna; Zdroj: United Industries, a.s.

Aktuálna situácia na trhu s energiami len v stavebníctve zdôraznila potrebu udržateľných konceptov. V tejto súvislosti zaujme navrhovaný kostrový vykurovací systém v podobe horúcovodu využívajúceho teplo z neďalekej atómovej elektrárne. Nutnou zložkou zdravého mesta je samozrejme kvalitný verejný priestor, s ktorým sa počíta aj v novej štvrti. Plány pokrývajú realizáciu detských a športových ihrísk, zelených plôch ako ovocný sad, pikniková lúka alebo ekopark.

Cukrovar
Cukrovar - zóna; Zdroj: United Industries, a.s.

Cukrovar
Cukrovar - zóna; Zdroj: United Industries, a.s.

Cukrovar
Cukrovar - zóna; Zdroj: United Industries, a.s.

Vo výstavbe Cukrovaru už boli zaznamenané pokroky, svedčí o nich rozbehnutá prvá etapa so 4 bytovými domami a 119 bytmi uložená vedľa parku Pri kalvárií. Do konca decembra by sme mali vidieť uzatvorené hrubé stavby, ich celkové ukončenie sa predpokladá na konci roka 2023, pričom aktuálny postup na stavenisku súhlasí so schváleným harmonogramom. Termín zavŕšenia ďalšej etapy pripadá na koniec roka roka 2024. 

 

Zdroj: Nehnuteľnosti.sk

Autor: Natália Mokoš Hulmanová

  • 10. 11. 2022
  • Tlačiť