Novostavby.sk

YIT Slovakia predstavila citlivé riešenie územia pri Viedenskej ceste

  • 13. 09. 2022
  • Tlačiť

Spoločnosť YIT Slovakia plánuje vybudovať rezidenčnú štvrť v novej lokalite pri Viedenskej ceste, v dohľade tzv. Pečnianskeho ramena Dunaja a jej budúcu podobu predstavila vo štvrtok 8. septembra 2022. Jej autormi sú WHAT ARCHITECTS v spolupráci so španielskymi štúdiami Beth Gali BB+GG a LABANC.STUDIO, ktorí zvíťazili v architektonicko-urbanistickej súťaži organizovanej developerom.

Podľa odbornej poroty rešpektuje návrh víťazného zoskupenia charakter prostredia a zároveň vhodne kombinuje rôzne úrovne priestorov, verejný, poloverejný a súkromný.

Územie _viedenska_cesta
Víťazný návrh; Zdroj: YIT Slovakia

 

Jednohlasne zvolení víťazi

Tohtoročná súťaž bola už tretia, ktorú spoločnosť YIT Slovakia organizovala, ako prvá však mala medzinárodnú účasť. Developer do nej zapojil 6 ateliérov zo Slovenska, Čiech, Dánska a Fínska a pätica z nich v priebehu leta odprezentovala svoje práce. 

Hodnotenie bolo zverené porote zloženej z piatich členov, renomovaných odborníkov z oblasti architektúry a urbanizmu, vrátane zástupcov Magistrátu hlavného mesta Bratislavy, Mestskej časti Bratislava-Petržalka, predsedu Slovenskej komory architektov a zástupcov investora. Na víťazovi sa jednohlasne zhodla aj s tímom prizvaných odborníkov z oblasti ekológie a ochrany životného prostredia, urbánnej ekológie a ekostabilizačných opatrení, krajinnej architektúry a verejného priestoru, dopravy, svetlotechniky a energetiky. 

Územie _viedenska_cesta
Víťazný návrh; Zdroj: YIT Slovakia

 

Požiadavka na citlivú transformáciu

Predmetné územie, ide o dva celky, leží neďaleko slovensko-rakúskych hraníc, v petržalskej miestnej časti Pečniansky les a ešte v 18. storočí bolo súčasťou súostrovia.

Dnes je jednoliate, blízke Pečnianske rameno vyschlo približne koncom 80. rokov minulého storočia, aj za prispenia prác súvisiacich s výstavbou Petržalky a Mosta Lafranconi. Viedenská cesta, pri ktorej má projekt vzniknúť, bola zrealizovaná na podnet cisárovnej Márie Terézie v roku 1771 a plnila funkciu protipovodňovej hrádze, pre tento účel slúži čiastočne i v súčasnosti.

Spoločnosť YIT Slovakia komunikovala od začiatku víziu citlivej transformácie.

Kľúčovým kritériom tak v tomto kontexte bola samozrejme kvalita urbanistického riešenia, zohľadňujúceho potrebu ochrany životného prostredia, biodiverzity miesta a širšej krajiny. Podstatná bola tiež prítomnosť podpory inklúzie obyvateľstva s prírodnou zložkou, udržateľná mobilita a environmentálne priateľská výstavba ponúkajúca kvalitné bývanie. 

Veľký dôraz kladieme na to, aby navrhované prvky krajinnej architektúry a mobiliáru rozvíjali najmä rekreačnú funkciu verejných priestorov a prinášali technologické riešenia na dosiahnutie CO2 neutrality – a to vrátane drevostavieb ​či možností dostupných a udržateľných foriem dopravy, ktoré lokalita Viedenskej cesty v dostupnej vzdialenosti od centra mesta ponúka,“ vysvetlil pri vyhlásení súťaže Milan Murcko, generálny riaditeľ YIT Slovakia. 

Územie _viedenska_cesta
Víťazný návrh; Zdroj: YIT Slovakia

Víťazný návrh

Víťazi, WHAT ARCHITECTS v spolupráci so štúdiami Beth Gali BB+GG a LABANC.STUDIO, oslovili návrhom zameraným na ekologické formy bývania zohľadňujúcim existujúce prostredie. 

„Ide o jedinečný koncept, resp. recept, ako prirodzenou cestou rozvíjať výnimočný charakter tohto zeleného priestoru pri Viedenskej ceste a novú potrebnú funkciu bývania. Návrh vytvára potenciál udržania vysokej kvality všetkých prvkov zelene aj počas realizácie bytových blokov a prináša množstvo pozitívnych prvkov aj v mierke celej mestskej časti Petržalka,“ vysvetľuje Radek Pšenička, predseda odbornej poroty a zároveň riaditeľ Urban a biznis developmentu YIT Slovakia.

V lokalite vznikne okolo 500 bytov a občianska vybavenosť. Aj s ohľadom na potreby rekreácie budúcich rezidentov je zároveň rozvíjaný prírodný charakter prostredia. Pomocou zelených zálivov bude prepojené s urbanizovanými zónami okolo Viedenskej cesty. V jej blízkosti bude paralelne s ňou viesť obytná ulica, pri ktorej budú pochopiteľne situované všetky obchodné prevádzky s parkovacími miestami na teréne.

Územie _viedenska_cesta
Víťazný návrh; Zdroj: YIT Slovakia

Územie _viedenska_cesta
Víťazný návrh; Zdroj: YIT Slovakia

Územie _viedenska_cesta
Víťazný návrh; Zdroj: YIT Slovakia

Územie _viedenska_cesta
Víťazný návrh; Zdroj: YIT Slovakia

Územie _viedenska_cesta
Víťazný návrh; Zdroj: YIT Slovakia

 

Vznikne aj nájomné bývanie 

V rámci územia sa počíta s vytvorením nájomného bývania, pričom tento zámer bol komunikovaný už pri vyhlásení súťaže. Ako jeden z prvých súkromných investorov podpísalo YIT Slovakia s mestom Bratislava Zmluvu o spolupráci. Podľa nej sa po zmene Územného plánu (Magistrát hl. mesta Bratislavy presadzuje zmenu územného plánu v prospech funkcie bývania) odovzdá mestu Bratislava zmluvne dohodnuté množstvo skolaudovaných nájomných bytov podľa schválenej metodiky.

Projekt je zatiaľ ešte v zárodku, vzhľadom na zvyčajne dlhé a náročné povoľovacie procesy i nutné zmeny sa odštartovanie transformácie oblasti očakáva najskôr v horizonte 5 rokov.

 „S projektom revitalizácie územia pri Viedenskej ceste sme len na začiatku, no som rád, že medzinárodná urbanisticko-architektonická súťaž nám pomohla vybrať ten najvhodnejší návrh citlivej premeny tohto územia. Som presvedčený, že sa nám opätovne podarilo o čosi zvýšiť nastavenú latku celkových kritérií, obsahu, organizácie, ako aj samotného priebehu a hodnotenia, dôkazom čoho sú aj záverečné výsledky súťaže,“ dodáva Radek Pšenička.  

Na druhom mieste sa umiestnili CHYBÍK+KRIŠTOF ASSOCIATED ARCHITECTS (CZ) v spolupráci s Marko and Placemakers, tretia priečka patrí PANTOGRAPH ARCHITECTS (SK) a ďalej sú bez určenia poradia INARO (FIN) a PAVEL HNILIČKA ARCHITECTS AND PLANNERS (CZ).

Územie _viedenska_cesta
 2. miesto; Zdroj: YIT Slovakia

Územie _viedenska_cesta

2. miesto; Zdroj: YIT Slovakia

 

 

PREČÍTAJTE SI TIEŽ:

Bytovky Záhradné vily, zaujímavá alternatíva rodinného domu

Pekná architektúra, zeleň a výhľady oslovia v Prešove

Rezidencia Kamenná v Novom Meste nad Váhom ponúka svetlé byty blízko prírody

 

Zdroj: Novostavby.sk, YIT Slovakia

Autor: Natália Mokoš Hulmanová

  • 13. 09. 2022
  • Tlačiť