Novostavby.sk

Príjemný pohľad na možnú premenu Kina Hviezda v Trnave

  • 28. 07. 2022
  • Tlačiť

Dnes si priblížime výsledok staršej súťaže, v rámci ktorej sa mali autori vysporiadať s požiadavkou transformácie trnavského kina Hviezda, pre mnohých domácich ikonickej budovy situovanej v samotnom historickom jadre mesta. Víťaz ponúkol naozaj príjemný pohľad, ako by mohla vyzerať jej premena zasahujúca aj priľahlé plochy.

Kino_hviezda_TT_súťaž
Kultúrne centrum - víťazný návrh; Zdroj: Mesto Trnava

 

Z kina Hviezda multifunkčné centrum

Najvyššie ocenenie si podľa rozhodnutia poroty zaslúžila práca z dielní ROAR architekti a TVAR architekti, v zložení Ing. arch. Igor Pohanič, Ing. arch. Michal Romanec, Ing. arch. Patrik Kuva, Ing. arch. Bohdan Hollý, Ing. arch. Tomáš Pohanič, Bc. Adela Tichá, Bc. Jozef Sefčík a Ing. arch. Michal Buranovský.

Cieľom súťažného procesu bolo vytvoriť nové kultúrne centrum s multifunkčnou sálou, keďže doposiaľ monofunkčná prevádzka s charakteristickou pevnou šikmou eleváciou a absenciou javiskového priestoru, zázemí a skladov sa neukázala ako dostatočne rentabilná a konkurencieschopná.

Vlastník, v tomto prípade mesto Trnava, pripravilo nový zámer ilustrujúci súčasné názory na možné využitie budovy. Vzniknúť by v nej mala flexibilná, multifunkčná sála s rovnou podlahou a teleskopickým hľadiskom, okolo ktorej sa očakávajú ďalšie priestory vhodné pre tzv. komunitné aktivity, kaviareň, výstavné priestory a kultúrnu správu

Kino_hviezda_TT_súťaž
Kultúrne centrum - víťazný návrh; Zdroj: Mesto Trnava

 

Víťazný návrh chápe lokalitu

Vo víťaznom návrhu bolo odprezentované dobré pochopenie rôznorodej lokality. Kino Hviezda zo 60. rokov minulého storočia stojí na Paulínskej ulici, na ktorej sa ako náhrada staršej centrálnej zástavby prejavuje architektonická všehochuť solitérnych viacpodlažných mestských stavieb.

Autori predstavili koncept komunikujúci s okolím, prinášajúci potrebnú kvalitu, a to opätovné zapojenie do organizmu mesta.

Charakteristický prvok podľa nového projektu už rozšírenej mestskej lodžie, resp. jeho aktivácia umožňuje žiaduce „vlievanie“ aktivít za obvod projektu, ďalej do verejného priestoru v centrálnej oblasti. Prostredníctvom kaviarne na bočnej strane ožívajú aj trasy medzi Paulínskou a Hlavnou ulicou. 

Kino_hviezda_TT_súťaž
Kultúrne centrum - víťazný návrh; Zdroj: Mesto Trnava

Kino_hviezda_TT_súťaž
Kultúrne centrum - víťazný návrh; Zdroj: Mesto Trnava

Kino_hviezda_TT_súťaž
Kultúrne centrum - víťazný návrh; Zdroj: Mesto Trnava

Kino_hviezda_TT_súťaž
Kultúrne centrum - víťazný návrh; Zdroj: Mesto Trnava

 

Variabilný priestor

Autori prichádzajú s požadovaným zväčšením kapacity sály, ktorá bude variabilná a poskytne možnosť prispôsobiť sa rôznym udalostiam, koncertom, prehliadkam, výstavám či trhom. Hmotové riešenie rešpektuje a podporuje horizontalitu budovy (spomínaná charakteristická lodžia), v súlade s novými potrebami bude pridaná subtílna administratívna časť. 

K zlepšeniu mikroklimatických podmienok prispeje extenzívna vegetačná strecha a vodu budú absorbovať tiež plochy v rámci námestia. K zaujímavostiam patrí recyklácia materiálu z aktuálnych podláh, ktoré by sa mali stať súčasťou plánovaných liatych nášlapných vrstiev.

Kino_hviezda_TT_súťaž
Kultúrne centrum - víťazný návrh; Zdroj: Mesto Trnava

Kino_hviezda_TT_súťaž
Kultúrne centrum - víťazný návrh; Zdroj: Mesto Trnava

Kino_hviezda_TT_súťaž
Kultúrne centrum - víťazný návrh; Zdroj: Mesto Trnava

Kino_hviezda_TT_súťaž
Kultúrne centrum - víťazný návrh; Zdroj: Mesto Trnava

 

Nový mestotvorný prvok

Návrh prestavby načrtol, ako by mohlo trnavské centrum získať nový mestotvorný prvok pôsobiaci aj na širšie okolie. Dôležitá bude už samozrejme tiež zvýšená estetická hodnota existujúceho Kina Hviezda, premeneného na flexibilné kultúrne centrum s atraktívnymi priľahlými verejnými priestormi.PREČÍTAJTE SI TIEŽ:

Pekný projekt pri Železnej studničke je v príprave

Bývanie pri jazere blízko Bratislavy v príjemných rodinných domoch

V Púchove úspešne pokračuje výstavba novej obytnej štvrte Pod Zábrehom

 

Zdroj: Novostavby.sk

Autor: Natália Mokoš Hulmanová

  • 28. 07. 2022
  • Tlačiť