Novostavby.sk

Areál textilnej továrne sa premení na štvrť Rezidencie Slovenka

  • 28. 06. 2022
  • Tlačiť

Investičná skupina Proxenta zostala opäť verná svojím zvyklostiam. Minulý týždeň ohlásila začiatok realizácie nového projektu v Banskej Bystrici, ktorý sa obdobne ako prevažujúca časť jej developerského portfólia nachádza vo výhodnej centrálnej mestskej oblasti a v názve odráža históriu miesta. Rezidencie Slovenka vzniknú v areáli po textilnej továrni Slovenka, len tri minúty chôdze od Námestia SNP.

Rezidencie_Slovenka
Rezidencie Slovenka; Zdroj: Proxenta

 

Výborná lokalita

Cieľom výstavby je premeniť územie s priemyselnou minulosťou situované v príťažlivej lokalite na príjemnú mestskú štvrť s prevažne obytnou funkciou, spĺňajúcu nároky súčasnej doby. Vzhľadom na umiestnenie a rozlohu riešeného celku môžeme prirodzene očakávať výrazný dosah na zlepšenie obrazu tejto centrálnej časti sídla. Vhodný návrh by mohol povzniesť aj aktuálne vizuálne a funkčne neveľmi presvedčivé Strieborné námestie a atraktívnejšie prepojiť susedstvo. Leží v ňom napríklad Mestský park a Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela.

uzemie_pre_slovenku
Rezidencie Slovenka - časť územia; Zdroj: Novostavby.sk

uzemie_pre_slovenku
Rezidencie Slovenka - časť územia; Zdroj: Novostavby.sk

uzemie_pre_slovenku
Rezidencie Slovenka - časť územia; Zdroj: Novostavby.sk

Územie s priemyselnou minulosťou

Proxenta odkúpila predmetné pozemky o rozlohe 34 500 m² od spoločnosti ARKON, a.s., ktorá si z celkovej plochy patriacej pod priemyselný závod ešte ponechala menší diel. Továreň Slovenka sem bola presťahovaná z Martina v 50. rokoch minulého storočia a od roku 1954 išlo o druhý najvýznamnejší textilný závod v bývalom Československu. Po páde komunistického režimu závod upadal, pričom v 2011 bola jeho činnosť ukončená a výroba presťahovaná. Industriálna minulosť však siaha hlbšie, v 19. storočí tu fungovala stoličková továreň a potom fabrika na výrobu súkna.

 

Nová štvrť nasleduje trendy

Zahájenie zrodu Rezidencie Slovenka sa konalo štvrtok 23.6.2022, pričom slávnostného aktu sa zúčastnil generálny riaditeľ a majiteľ Proxenty Pavol Kožík a primátor Banskej Bystrice Ján Nosko, v spoločnosti ďalších zástupcov oboch strán. 

Pavol Kožík počas úvodného príhovoru ocenil doterajšiu spoluprácu s mestom Banská Bystrica: „Uvedomujeme si, že areál Slovenky je pre mesto veľmi dôležitý a že projekt takéhoto rozsahu musí vznikať v súlade s požiadavkami mesta a jeho obyvateľov. Verím aj v ďalšiu úspešnú spoluprácu, aby sme zámer, ktorý sme dnes predstavili, mohli aj úspešne zrealizovať.“

Rezidencie_Slovenka_model
Rezidencie Slovenka - predbežné riešenie územia; Zdroj: Novostavby.sk

Plánovaná štvrť by podľa vyjadrení developera mala nasledovať súčasné trendy ako dodržanie ľudského merítka zástavby, t. j. maximálne šesťpodlažné objekty, uprednostnenie pešieho pohybu, či zakomponovanie tzv. zelených riešení s dôrazom na obmedzenie prehrievania prostredia. 

Pavol Kožík približuje: „Dôležitým prvkom budú opatrenia na zachytávanie vody v území ako sú napríklad zelené strechy či využitie vodopriepustných materiálov. Projekt tiež počíta s umiestnením parkovania výhradne do podzemných garáží, čo zvýši nielen atraktivitu projektu, ale predovšetkým jeho bezpečnosť.“

Rezidencie_Slovenka
Rezidencie Slovenka; Zdroj: Proxenta

Rezidencie_Slovenka
Rezidencie Slovenka; Zdroj: Proxenta

Rezidencie_Slovenka
Rezidencie Slovenka; Zdroj: Proxenta

Vodný tok bude využitý

Zanedbaná nebude samozrejme ani estetická stránka projektu, cez územie preteká riečka Bystrica, ktorej potenciál plánuje Proxenta rozhodne využiť. Zámer zabezpečiť dobrý kontakt s vodným prvkom sa pretaví do urbanistického návrhu a demonštrujú ho i dostupné predbežné vizualizácie. Jednotlivé objekty majú byť rozohrané, rôznym spôsobom pootočené a brehy upravené, prístupné. K živosti Rezidencie Slovenka má navyše pomôcť malá tržnica, obľúbený prvok, ktorý by sa mal objaviť v jadre štruktúry. 

Rezidencie_Slovenka
Rezidencie Slovenka - predstavenie projektu; Zdroj: Proxenta

Rezidencie_Slovenka
Rezidencie Slovenka - slávnostné zahájenie výstavby; Zdroj: Proxenta

 

PREČÍTAJTE SI TIEŽ:

Slovenské prvenstvo na bratislavskom nábreží

V bytovom dome Panský dvor bude sídliť aj Obecný úrad Sekule

Hotel v Dolnom Kubíne mení BL, s. r. o. na nadčasovú bytovku

 

Zdroj: Novostavby.sk

Autor: Natália Mokoš Hulmanová

  • 28. 06. 2022
  • Tlačiť