Novostavby.sk

YIT Slovakia chce transformovať územie pri Viedenskej ceste, návrh hľadá v súťaži

  • 05. 05. 2022
  • Tlačiť

Pri príprave novej výstavby siahajú developeri pôsobiaci na Slovensku čoraz častejšie po súťažiach, ktoré by mali zaručiť čo najlepší výsledok. Dokonca už tretiu v poradí, vyhlásenú 2.5.2022 v súlade s platným poriadkom Slovenskej komory architektov, organizuje spoločnosť YIT Slovakia, známa svojimi snahami o ohľaduplnosť k existujúcemu prostrediu. Rešpekt k lokalite by sa mal prejaviť i v návrhu riešeného územia situovaného v dohľade bývalého tzv. Pečnianskeho ramena Dunaja.

Realizácia bude prebiehať neďaleko slovensko-rakúskych hraníc, v petržalskej miestnej časti Pečniansky les. Územie je dnes jednoliate, avšak ešte v 18. storočí bolo súčasťou súostrovia. Blízke Pečnianske rameno vyschlo približne koncom 80. rokov minulého storočia, aj za prispenia prác súvisiacich s výstavbou Petržalky a Mosta Lafranconi. 

Dva urbanistické bloky budú ležať pri Viedenskej ceste, ktorú dala vybudovať Mária Terézia v roku 1771. Komunikácia plnila funkciu protipovodňovej hrádze, pričom pre tento účel čiastočne slúži doteraz.

Sutaz_viedenska_cesta
Predmetné územie pri Viedenskej ceste; Zdroj: YIT Slovakia

 

Citlivý prístup na prvom mieste

Toto nie celkom jednoduché a v súčasnosti zanedbané územie o výmere 3,40 ha si vyžaduje citlivý prístup, ktorý sa od víťazného návrhu prirodzene očakáva. Podľa developera by sa mala vkladaná zástavba, pozostávajúca z viac ako 500 bytov a občianskej vybavenosti, čo najviac prepojiť s existujúcim krajinným prostredím. Do popredia sa majú dostať tzv. zelené riešenia.

„Naším cieľom je priniesť do územia kvalitnú a inovatívnu architektúru, ktorá ponúkne rôznorodé formy bývania, ako aj sprievodných aktivít. Veľký dôraz kladieme na to, aby navrhované prvky krajinnej architektúry a mobiliáru rozvíjali najmä rekreačnú funkciu verejných priestorov a prinášali technologické riešenia pre dosiahnutie CO2 neutrality – a to vrátane drevostavieb ​či možností dostupných a udržateľných foriem dopravy, ktoré lokalita Viedenskej cesty v dostupnej vzdialenosti od centra mesta ponúka,“ vysvetľuje Milan Murcko, generálny riaditeľ YIT Slovakia

 

Nájomné byty

V rámci novej výstavby majú vzniknúť aj nájomné byty. Zadanie súťaže pracuje s už navrhovanou zmenou územného plánu posilňujúcou funkciu bývania, ktorú aktuálne presadzuje Magistrát Hlavného mesta Bratislavy. YIT Slovakia podpísal s mestom Bratislava Zmluvu o spolupráci, na základe ktorej bude po zmene Územného plánu mestu Bratislava odovzdaný zmluvne dohodnutý objem skolaudovaných nájomných bytov.

„Proces zmeny Územného plánu už prebieha. Naším cieľom je priniesť do tohto územia kvalitné bývanie, služby a miesto na oddych, ktoré aspoň čiastočne uspokoja neutíchajúci dopyt po bývaní čo najskôr aj v tejto lokalite mesta. Medzinárodná urbanisticko-architektonická súťaž nám pomôže spoločne vybrať ten najvhodnejší návrh citlivej premeny tohto územia, po výbere ktorého bude nasledovať príprava samotnej projektovej dokumentácie a proces jej prerokovávania. Ide o dlhý a náročný proces, preto so začiatkom premeny územia rátame najskôr v horizonte 5 rokov,“ dodal riaditeľ Biznis a urban developmentu YIT Slovakia a predseda poroty Radek Pšenička. 

 

Súťaž s medzinárodným obsadením

Do tvorby medzinárodnej jednokolovej vyzvanej súťaže boli zapojení predstavitelia Hlavného mesta SR Bratislavy a Mestskej časti Bratislava-Petržalka a tiež oslovení špecialisti z oblasti životného prostredia a ekológie, verejných priestorov a krajinnej architektúry, dopravného inžinierstva a rovnako energetiky a svetlotechniky. 

Rozhodujúce kritériá pre zúčastnené ateliéry zadefinovali dendrologické, akustické, geologické a hydrogeologické posudky. Pri výbere účastníkov boli dôležité doterajšie skúsenosti s projektmi podobného významu a rozsahu, s ohľadom na kvalitu urbanistického riešenia a ekológiu postupov pri realizácií. Hodnotiť bude 5-členná porota, v ktorej sú zastúpení renomovaní odborníci z oblasti architektúry a urbanizmu vrátane zástupcov Magistrátu Hlavného mesta Bratislavy, Mestskej časti Bratislava-Petržalka, člena predstavenstva Slovenskej komory architektov a zástupcov investora.

Na základe pozvania svoju účasť potvrdili dva slovenské ateliéry Pantograph a What architects, české ateliéry Chybik Kristof a Pavel Hnilička architects and planners a dva škandinávske ateliéry, Adept architects z Dánska a INARO z Fínska. 

Na vytvorenie súťažných návrhov bola určená lehota dva mesiace, následne sa budú porote prezentovať. Víťaz bude zverejnený na slávnostnom vyhlásení výsledkov na prelome augusta a septembra tohto roka. 

 

YIT už súťažilo aj dva projekty „Na Nivách“

V súlade s platným poriadkom Slovenskej komory architektov vyhlásila spoločnosť YIT Slovakia aj ďalšie dve súťaže. Cieľom bola transformácia priemyselných plôch umiestnených v zaujímavých lokalitách. Patrí sem známy rezidenčný súbor Zwirn v areáli Bratislavskej cvernovej továrne, ktorého významným prvkom je obnovená národná kultúrna pamiatka, Pradiareň 1900.

Nedávno boli zahájené práce na bloku Zwirn 3 v nároží Svätoplukovej a Košickej zahŕňajúcom tiež administratívne priestory, tie sú k dispozícií už vo výmerách od 27 m² a otvorila sa možnosť ich odkúpenia do vlastníctva.

Pradiareň_1900_zwirn
Pradiareň 1900 + Zwirn 1 v pozadí; Zdroj: Novostavby.sk

Sutaz_zwirn_3
Zwirn 3; Zdroj: YIT Slovakia

Sutaz_mlynske_nivy
Víťaz súťaže - štvrť v oblasti Mlynských Nív; Zdroj: YIT Slovakia

V poradí druhá vyzvaná architektonicko-urbanistická súťaž hľadala novú podobu pre územie o rozlohe 6,5 hektára situované tiež v oblasti Mlynských nív, vo väčšom urbanistickom bloku ohraničenom komunikáciami Plynárenská, Mlynské nivy, Bajkalská a Prístavná. V tomto prípade bol medzi dôležitými hodnotiacimi kritériami environmentálny aspekt, pričom so zadaním sa najlepšie vysporiadal ateliér Sadovsky & Architects.

 

 

 

PREČÍTAJTE SI TIEŽ:

Domy s vysokými stropmi a výhľadmi na Vysoké Tatry

V „Cvernovke“ sa rozbehne výstavba ďalších bytov a kancelárií

Novinka na konci Petržalky, obytné veže v Slnečniciach

 

Zdroj: Novostavby.sk, YIT Slovakia

 

Autor: Natália Mokoš Hulmanová

  • 05. 05. 2022
  • Tlačiť