Novostavby.sk

ESET CAMPUS na Patrónke rešpektuje okolie aj s ľudmi

  • 13. 01. 2022
  • Tlačiť

V portfóliu dánskeho architektonického ateliéru Bjarke Ingels Group nájdeme povšimnutiahodné diela veľkých mierok lokalizované po celom svete. Ich dizajn má byť výsledkom tvorivého procesu, pri ktorom vstupujú do zatiaľ pomerne neprebádaného poľa, tzv. pragmatickej utopickej architektúry odkláňajúcej sa od estetiky nudných „kociek“ i naivných myšlienok digitálneho formalizmu. Pre ich práce sa stalo príznačné, dnes už priam nevyhnutné, hľadanie riešení ohľaduplných k životnému prostrediu.

ESET_CAMPUS
ESET CAMPUS; Zdroj: ESET

Tento prístup BIG predviedli aj v koncepčnom návrhu ESET CAMPUS v Bratislave, ktorý ako víťazi medzinárodnej súťaže spracovali pre firmu ESET. Významnú rolu pri výbere vhodného architektonického tímu zohrali skúsenosti s tvorbou podobného charakteru, napríklad Centrály Google v USA či Toyota Woven City v Japonsku. Rešpekt k lokalite

Atraktívny projekt so zaujímavým programom i miestom osadenia predstavený ako epicentrum technologických inovácií, vedy a výskumu vyrastie v oblasti Patrónky na ploche 55 000 m² už v dohľadnej budúcnosti. S odštartovaním výstavby sa počíta v roku 2024, s jej ukončením o tri roky neskôr. 

O začlenenie novej zástavby sa po architektonickej stránke postará koncept, podľa ktorého sa v areáli po Vojenskej nemocnici sformuje štruktúra inšpirovaná blízkou prírodnou krajinou, rešpektujúca tiež obľúbený lesopark Železná studnička. Jednotlivé hmoty sa smerom od ohraničujúcich komunikácií postupne zdvíhajú, svojim organickým tvarovaním napodobujú mäkkosť neďalekých zelených pahorkov, pričom jeden takýto útvar nakoniec aj vytvárajú.

ESET_CAMPUS
ESET CAMPUS; Zdroj: ESET

ESET_CAMPUS
ESET CAMPUS; Zdroj: ESET

 

Rešpekt k ľudom

Zapojenie do mestského života zaručí snaha o prívetivý a zároveň funkčný dizajn spolu s nastavením lokalitného programu. 

Okrem nového sídla a globálneho vedecko-výskumného centra ESET-u, prostredia pre IT, technologické firmy a startupy prinesie pestrú ponuku služieb a prevádzok, kvalitné verejné priestory a ubytovanie v trendy forme co-livingu pripravené hlavne pre stážistov a zamestnancov firiem. Skladbu campusu dopĺňa športová infraštruktúra a auditórium. Ciele dostupné aj širokej verejnosti budú umiestnené v parteri a dobre dosažiteľné z Lamačskej cesty. Objekty vyžadujúce kontrolovaný vstup sa prirodzene situujú do centrálnych častí areálu.

ESET_CAMPUS
ESET CAMPUS; Zdroj: ESET

ESET_CAMPUS
ESET CAMPUS; Zdroj: ESET

 

Flexibilné pracoviská

Čo sa podoby pracovísk týka, zohľadňovať budú už dlhší čas trvajúce požiadavky na flexibilitu. Mali by byť schopné prispôsobiť sa zmenám počtu pracovníkov či organizáciám prevádzky, ktoré so sebou priniesla tiež súčasná komplikovaná situácia. K navrhovaným riešeniam tak patria priestory siahajúce cez dve podlažia umožňujúce potrebné úpravy. Na koncepcii kancelárií sa budú navyše podielať samotní zamestnanci, ktorí si vyskúšajú niekoľko prototypov vytvorených architektmi ešte pred začiatkom výstavby.

Projekt kampusu otvorene prezentuje svoj kladný postoj k zelenej výstavbe, komunikované boli ambície o docielenie uhlíkovej neutrality. Tá sa má prejaviť v dizajne, realizácii a výbere stavebných technológií a materiálov s dosahom až na prevádzku kampusu. Zdroje energie by sa mali použiť obnoviteľné a prehodnocuje sa aj jej vlastná výroba. 

 

 

PREČÍTAJTE SI TIEŽ:

Nadštandardné bývanie v dohľade kúpeľného ostrova, lokalita lákala pred storočím aj podnikateľa Wintera

Nové bývanie medzi vodnými tokmi v blízkosti kúpeľného ostrova

Bytovky na bežnom sídlisku prekvapia priestormi pre prácu i zábavu

 

Zdroj: Novostavby.sk, ESET

Autor: Natália Mokoš Hulmanová

  • 13. 01. 2022
  • Tlačiť