Novostavby.sk

Štvrť, ktorá môže dať Bratislave veľa, sa začne stavať tento rok

  • 05. 08. 2021
  • Tlačiť

Sú projekty, ktoré mestu dávajú veľa. Rozvíjajú, lákajú život, prípadne naprávajú staré krivdy. S podobnými východiskami narábali tvorcovia novej štvrte Vydrica, vznikajúcej v bratislavskom podhradí. V popredí celého procesu stojí pekná myšlienka, a to opätovne spojiť hlavné mesto rozdelené budovaním Mosta SNP.

VYDRICA
Vydrica; Zdroj: VYDRICA DEVELOPMENT, a.s.

 

 

Budovy začnú rásť už tento rok

Po dlhšej odmlke by sa stavebné aktivity mohli obnoviť už tento rok, po spevňovaní hradného brala a prekládkach infraštruktúry inžinierskych sietí bude konečne pokračovať výstavba budou. Spoločnosť VYDRICA DEVELOPMENT, a.s., ktorá vznikla zlúčením vlastníka pozemkov Vydrica, a.s. so známou developerskou spoločnosťou Lucron vlastní právoplatné stavebné povolenie na realizáciu prvej etapy, zahŕňajúcej aj bytové domy. 

Výrazná časť Bratislavy

Predmetné územie sa rozprestiera pod hradom. Siaha od Zuckermandlu po Zámocké schody a podmostie Mosta SNP, ktoré spolu s priľahlým okolím funguje ako jeden z kľúčových priestorov celého pripravovaného konceptu, je významný z hľadiska jeho integrácie do existujúcej mestskej štruktúry.

O dôležitosti celého výsledku sa vzhľadom na polohu miesta realizácie dá len ťažko pochybovať. K významným benefitom sa počíta atraktívne rozšírenie zástavby v Starom Meste a predĺženie populárneho pešieho ťahu, Bratislavského korza.

VYDRICA
Vydrica; Zdroj: VYDRICA DEVELOPMENT, a.s.

VYDRICA
Vydrica; Zdroj: VYDRICA DEVELOPMENT, a.s.

Odkazy na minulosť

Pri tvorbe súčasných projektov sa stáva dobrým zvykom snaha o udržanie kontinuity miesta, ktorú podporujú rozmanité riešenia odkazujúce na minulé éry. Na rôznych úrovniach sa s nimi pracovalo i pri Vydrici.

Patria sem jednoznačné aktivity v podobe výberu pomenovania projektu podľa originálnej štvrte asanovanej počas budovania mosta SNP, prezentácie hodnotných nálezov, urbanizmus a architektúru prihliadajúce na historické súvislosti až po zámer navrátiť do lokality niečo z pôvodnej lokálnej atmosféry, definovanej otvorenosťou a vitálnosťou. Naladiť ju pomôžu aj drobné prevádzky s rozličnou náplňou plánované v parteri objektov, ktoré spolu s dopravou odsunutou pod terén podporujú bezprostredný mestský život.

 

Súčasťou novej zástavby bude teda viacero zrevitalizovaných pamiatok.

Zoltán Müller, CEO spoločnosti Lucron uvádza: „Veľmi nás teší, že spolu s dokončením prvej etapy odovzdáme Bratislavčanom aj kus stratenej histórie v podobe zreštaurovaných ľadových jám, kedysi slúžiacich na chladenie potravín, zrevitalizovanú pracháreň či repliku vyústenia Kempelenovho vodovodu.“ 

Dielu spomínaného vynálezca, Wolfganga Kempelena, bude v rámci prvej etapy venovaný verejný park s herno-edukačnou funkciou.

„Priestor v západnej časti územia, ktorý pracovne nazývame Kempelenov park, bude jedným z najväčších verejných priestranstiev projektu Vydrica s množstvom zelene. Na výbere vhodnej vegetácie spolupracujeme so Štátnou ochranou prírody a počítame s výsadbou len autochtónnych, teda domácich rastlín. Interpretácia Kempelenovho vodovodu a ďalšie jeho diela budú verejnosti v herno-edukačnom parku sprístupnené interaktívnym spôsobom,“ doplnil za spoluinvestora Vydrica, a.s. Juraj Rehák.

Zoltán Müller zľahka priblížil i budúcnosť vzácnej stavby na území Vydrice, Vodnej veže: „Obnovu najcennejšieho pamiatkovo chráneného objektu – Vodnej veže pravidelne komunikujeme s bratislavským Magistrátom. Po podpísaní Memoranda, v ktorom sme sa zaviazali čo najcitlivejšie pracovať s historickou hodnotou Vydrice, pripravujeme spolu s mestom architektonickú súťaž, ktorej víťaz sa bude podieľať na budúcej podobe Vodnej veže.“  

VYDRICA
Vydrica; Zdroj: VYDRICA DEVELOPMENT, a.s.

 

Aj 5-izbové byty v ponuke

Úvodná fáza projektu pokrýva oblasť od Rybárskeho cechu na západe až po Vodnú vežu na východe. Pozostáva zo 4 bytových domov prinášajúcich 207 kusov 1,5- až 5-izbových bytov a 1 administratívneho objektu, ktorý bude osadený v najbližšej polohe pri Nábreží armádneho generála Ludvíka Svobodu. V prípade dobrých okolností by mohlo bratislavské podhradie získať príťažlivejšiu podobu v roku 2024, vtedy sa totiž predpokladá ukončenie prvej etapy realizácie.

 

 

PREČÍTAJTE SI TIEŽ:

V stredisku Malinô Brdo vznikajú apartmánové domy s výraznou architektúrou a grafikami inšpirovanými Ľudovítom Fullom

V žiadanej lokalite vyrastú nadčasové stavby z dielne renomovaného architekta

V pohodovej liečebnej osade vo Vysokých Tatrách rastie bytový dom POD LESOM

 

Zdroj: Novostavby.sk, VYDRICA DEVELOPMENT, a.s.

 

Autor: Natália Mokoš Hulmanová

  • 05. 08. 2021
  • Tlačiť