Novostavby.sk

Štvrť v Senci tvoria podľa „zelených“ princípov, vybudované bude i jazero

  • 27. 07. 2021
  • Tlačiť

So zvyšovaním povedomia o ochrane životného prostredia sa už celkom bežne skloňuje pojem udržateľnosť. Prenikol pochopiteľne i do architektúry a rôznymi spôsobmi je uchopovaný v mnohých súčasných developerských projektoch. Uvedená, aktuálne veľmi žiaduca, kvalita by mala byť zohľadnená aj v kompletne novej obytnej štvrti Lužianky v Senci, ktorú počas dlhšieho obdobia pripravuje spoločnosť D O A S, a. s..

luzianky_urbanizmus
Lužianky; Zdroj: D O A S, a. s.

 

Udržateľnosť

Udržateľnosť sa premieta do urbanizmu, konštrukčného riešenia objektov a rovnako ovplyvní samotný proces výstavby.

A ako sa stáva dobrým zvykom, podstatnú zložku súboru bude tvoriť zeleň s vodným prvkom, v tomto prípade pomerne veľkorysým. Návrh takto reaguje na existujúce časti lužného lesa v neďalekých oblastiach. 

Územie vyhradené pre realizáciu sa nachádza na juhu mesta Senec, z južnej strany ho ohraničuje rieka Čierna voda. Prístupovou komunikáciou sa napojí na cestu III/1042 vyúsťujúcu ďalej na cestu I/62. Ich križovatku developer v auguste roku 2019 zrekonštruoval a aj pre Lužianky spriechodnil, uskutočnené práce navyše prispeli k zlepšeniu dopravnej situácie v príslušnej časti mesta. Rovnaká spoločnosť stojí za lokalitou Mlynský klin z roku 2007 so 121 pozemkami, situovanou na západ od plánovanej štvrte.

luzianky_pozemok
Lužianky - územie pre výstavbu; Zdroj: D O A S, a. s.

luzianky_pozemok
Lužianky - územie pre výstavbu; Zdroj: D O A S, a. s.

luzianky_pozemok
Lužianky - územie pre výstavbu; Zdroj: D O A S, a. s.

 

Kultúrne centrum i jazero

Urbanistický návrh počítajúci s novým bývaním pre približne 800 obyvateľov vytvoril hlavný architekt projektu, Peter Mizia. Podieľal sa i na príjemnom dizajne objektov zobrazených na dostupných vizualizáciách, určených ako návod pre ďalších autorov, ktorí budú neskôr pracovať na typových objektoch.  

Štvrť sa delí na dve základné zóny s odlišným charakterom. Prvá, uložená na severe, ponúka spoločensky aktívnejšie prostredie s hustejšou zástavbou radových domov a jedným bytovým domom. Vzniknú tu živé priestory s obchodmi, kultúrnym centrom so škôlkou a kinosálou a tiež športoviskami. Južnejšie, v blízkosti vodného toku, bola navrhnutá zóna s kľudnejšou atmosférou a príťažlivým doplnkom v podobe jazera. K dispozícií budú väčšie pozemky pre individuálnu realizáciu rodinných domov.

luzianky_centrum
Lužianky - obchodná zóna; Zdroj: D O A S, a. s.

luzianky_ihrisko
Lužianky - ihrisko; Zdroj: D O A S, a. s.

luzianky_sportoviska
Lužianky - športoviská; Zdroj: D O A S, a. s.

luzianky_dvor
Lužianky - dvor; Zdroj: D O A S, a. s.

luzianky_jazero
Lužianky - jazero; Zdroj: D O A S, a. s.

luzianky_voda
Lužianky; Zdroj: D O A S, a. s.

 

 

Alternatívne postupy vo výstavbe

Dôležitým motívom konceptu Lužianok je tzv. „zelený“ prístup a s ním súvisiaca snaha o minimalizáciu uhlíkovej stopy. Prítomná bude pri developerom plánovanej výstavbe, prírodné materiály zostanú zabudované v lokalite a do úvahy sa berie charakter aj vzdialenosť dovážaných výrobkov od staveniska. Toto konanie by zároveň malo poslúžiť ako dobrá inšpirácia pre stavebné aktivity vlastníkov ostatných pozemkov.  

K zmysluplnosti celého projektu prispejú ponúkané, v porovnaní s murovanou stavbou, alternatívne prefabrikované konštrukčné systémy typových rodinných domov a menej tradičné montážne postupy. K výhodám patrí väčšia rýchlosť a najmä presnosť prirodzene uľahčujúca šetrenie zdrojov.

Úsilie o elimináciu mokrých procesov sa prejaví i pri realizácii bytového domu, ktorý má predstavovať vzor súčasného dostupného bývania. Záujemcom poskytne vyváženú skladbu dvoj- až štvorizbových bytov.

luzianky_bytovy_dom
Lužianky - bytový dom; Zdroj: D O A S, a. s.

luzianky_radove_domy
Lužianky - radové domy; Zdroj: D O A S, a. s.

 

Regulácie v štvrti

V Lužiankach môžu klienti stavať aj podľa vlastnej projektovej dokumentácie, v záujme udržania úrovne celej štvrte však musia dodržiavať určité regulatívy, napríklad výšku objektov, tvar strechy či výšku priehľadného oplotenia.

Začiatok oficiálneho predaja pozemkov zatiaľ pripadá na september tohto roku, presný dátum závisí od získania stavebných povolení a zahájenia výstavby. Aktuálne zostáva otvorená možnosť predbežnej, bezplatnej rezervácie.

 

 

PREČÍTAJTE SI TIEŽ:

V stredisku Malinô Brdo vznikajú apartmánové domy s výraznou architektúrou a grafikami inšpirovanými Ľudovítom Fullom

V žiadanej lokalite vyrastú nadčasové stavby z dielne renomovaného architekta

V pohodovej liečebnej osade vo Vysokých Tatrách rastie bytový dom POD LESOM

 

Zdroj: Novostavby.sk

Autor: Natália Mokoš Hulmanová

  • 27. 07. 2021
  • Tlačiť