Novostavby.sk

3 námestia v centre Bratislavy sa zjednotia, svoju atmosféru si však zachovajú

  • 11. 05. 2021
  • Tlačiť

Živé námestie bolo nedávno predstavené v novej podobe. Vkusný návrh nemeckého tímu, Atelier Loidl Landscape Architects Berlin a štúdio BPR Dr. Schäpertons Consult, priniesla súťaž po prvýkrát na Slovensku zrealizovaná formou súťažného dialógu. Zvolený postup umožnil zohľadniť ďalšie názory, počas procesu tvorby sa pracovalo s výstupmi a odporúčaniami porotcov, expertov i zainteresovaných, lokálnych aktérov.

živé_námestie_návrh
Živé námestie; Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Predmetné územie s trojicou námestí o rozlohe takmer 35 000 m² sa nachádza v pamiatkovej zóne v centre hlavného mesta. Patrí sem Námestie SNP, Námestie Nežnej revolúcie a Kamenné námestie, pričom ide o významné historické, spoločenské miesto s viacerými zaujímavými pamiatkovo chránenými budovami, ktoré funguje ako frekventovaný prestupný uzol mestskej hromadnej dopravy a prechádzajú ním výrazné pešie ťahy. 

Jeho stav je aj s prihliadnutím na uvádzanú dôležitosť priestranstva dlhodobo nevyhovujúci, nedôstojný. Nadnesene povedané, tri priestory potrebujú navzájom začať komunikovať, vizuálne ukľudniť a zatraktívniť. Zamýšľanú komplexnú premenu predznamenalo v priebehu posledných rokov niekoľko modifikácií, tzv. quick wins, vykonaných v snahe o rýchle zlepšenie situácie. 

živé_námestie
Živé námestie; Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Víťazný návrh

Víťazi územie zjednotili, zjednodušili, pestrosť zážitkov v mestskom prostredí však bude zabezpečená. 

Jednotlivé povrchy sa dostávajú na jednu úroveň a odstraňujú sa zbytočné bariéry. Žiaduca dizajnová celistvosť sa v rámci všetkých plôch dosiahne použitím kamennej dlažby a mobiliáru s antracitovou úpravou, autori vychádzajú z Manuálu verejných priestorov. Podstatnou zložkou sa stane zeleň, jej výmera sa zväčší o tretinu, t. j. približne o 1 000 m² a súčasťou riešenia bude vodopriepustná vrstva so špeciálnym systémom infiltrácie.  

kamenne_namestie
Kamenné námestie; Zdroj: Novostavby.sk

pri _manderlaku
Smerom k Námestiu Nežnej revolúcie; Zdroj: Novostavby.sk

Premenou prechádza tiež organizácia dopravy. Navrhované zásahy zahŕňajú napríklad eliminovanie tranzitu individuálnych vozidiel, a to zrušením ich priameho prejazdu medzi Špitálskou a Štúrovou, postupný presun trolejbusov na Námestie SNP a v poslednej fáze harmonogramu plánovanej obnovy aj vytvorenie parkovacích kapacít pod Kamenným námestím.

Na každom námestí sa prejavuje snaha o navodenie osobitej atmosféry, ktorú významne pomôže modulovať zeleň, zároveň sa upevňuje a dolaďuje ich existujúci program. V smere od Námestia SNP ku Kamennému námestiu sa charakter priestorov stáva menej formálny, uvoľnenejší. 

 

 

Námestie SNP - Jeho spomienkový ráz je rešpektovaný, podporená bude i jeho stretávacia a pobytová funkcia. Úprava stromov má priniesť nové priehľady na okolitú architektúru a letné terasy.

námestie_SNP
Námestie SNP; Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Námestie Nežnej revolúcie - Presunom električkovej zastávky bližšie k Bellušovým Družstevným domom sa zväčší využiteľný priestor pred tržnicou a umožní dostatočná a príťažlivejšia prezentácia archeologických nálezov Kaplnky sv. Jakuba.

námestie_nežnej_revolúcie
Námestie Nežnej revolúcie; Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Kamenné námestie - Terénne úpravy v podobe rôznych ostrovčekov a bujnejšej výsadby prinesú hravosť a neformálnosť, konanie špeciálnych udalosti sa však nevylučuje. Hlavné pešie ťahy budú samozrejme bezbariérové. 

kamenné_námestie
Kamenné námestie; Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

 

PREČÍTAJTE SI TIEŽ:

Rozvoj novej štvrte pri Malackách uvádza príjemný projekt

V centre Košíc obnovili obchodný dom z obdobia socializmu

Zanedbanú plochu pri Račianskej ulici nahradí nový park

 

Zdroj: Novostavby.sk

Autor: Natália Mokoš Hulmanová

  • 11. 05. 2021
  • Tlačiť