Novostavby.sk

Nad prepojením dvoch brehov Dunaja sa zamyslia i študenti

  • 09. 02. 2021
  • Tlačiť

Celosvetovo obdivujeme množstvo zaujímavých príkladov, v ktorých rieka predstavuje dôležitý prvok oživujúci urbanizované prostredie, územia susediace s vodným elementom sa právom považujú za výnimočné. Výnimkou nie je ani Bratislava. Veľký význam pre jej rozvoj bol už dávnejšie priznaný pravému brehu Dunaja, priblížiť k Starému Mestu by ho v budúcnosti mohol atraktívny promenádny most.

prommost
Nové štvrte pri Dunaji; Zdroj: JTRE

Odpoveď na snahy o rozšírenie pomerne malého centra hlavného mesta ponúka Nové Lido. Ide o polyfunkčnú štvrť navrhovanú na severnom okraji Petržalky medzi Mostom Apollo a Starým mostom. Prinesie viacero príťažlivých zón, obnovenú dunajskú pláž, parky, mestský bulvár aj námestia. Za projektom stojí spoločnosť JTRE, ktorá ho plánuje prepojiť so svojou ďalšou rozsiahlou realizáciou Eurovea City. Nové pešie premostenie bude zároveň fungovať ako zaujímavý verejný priestor poskytujúci lákavé panoramatické výhľady. K jeho charakteristikám má podľa projektového manažéra Nového Lida, Silvia Kičinu, patriť tiež jednoduchosť a bezbariérovosť.

 

Ideová súťaž pre študentov

Názor na podobu lávky budú môcť najnovšie vyjadriť i študenti odborov architektúra, stavebné inžinierstvo, inžinierske konštrukcie a mosty, a to prostredníctvom ideovej súťaže.

Developer ju organizuje v spolupráci so Stavebnou fakultou a Fakultou architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Katedrou architektonickej tvorby Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Prihlásiť sa možno do 1. marca, pričom na vypracovanie návrhov bol vyhradený čas takmer tri mesiace. Hodnotenie bude mať na starosti porota pozostávajúca zo zástupcov mesta, dotknutých mestských častí, zástupcov vyhlasovateľa, zúčastnených škôl a rovnako architektov a urbanistov podieľajúcich sa na projektoch Eurovea City a Nové Lido. 

Predložené architektonicko-konštrukčné návrhy mosta pre peších musia spĺňať limity protipovodňovej ochrany, záväzné požiadavky správcu toku a vodnej cesty a požiadavky príslušných technických noriem a predpisov.

prommosta
Idea promenádneho mosta; Zdroj: JTRE

 

Odmenou je i kontakt s praxou

Ocenenia budú udelené v troch kategóriách, zahŕňajú „Celkový koncepčný návrh“, „Architektonické stvárnenie návrhu“ a „Technické riešenie premostenia“, výsledky sa vyhlásia koncom júna. Pre víťazov je pripravená finančná odmena, okrem nej však študenti získajú cenný kontakt s praxou.

„Cieľom Fakulty architektúry a dizajnu STU je vychovávať najlepších architektov, urbanistov a dizajnérov, ktorých tvorba prispieva k zlepšeniu životného prostredia. Naši absolventi pracujú v najlepších svetových architektonických a dizajnérskych ateliéroch. Naše študijné programy sú prepojené s praxou, s možnosťou získania cenných skúseností už počas štúdia. Verím, že naši študenti prispejú nielen kvalitnými návrhmi v tejto súťaži, ale že svojou tvorbou aj pomôžu k celkovému formovaniu mesta a prostredia, ktoré nás obklopuje,“ uvádza dekan Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave Pavel Gregor.

prommostb
Idea promenádneho mosta; Zdroj: JTRE

„S radosťou vítame spoluprácu, prostredníctvom ktorej sa otvárajú pre našich študentov možnosti priamo zasiahnuť do tvorby verejného priestoru, najmä takého významu, ako je vznikajúca štvrť neďaleko historického centra Bratislavy. Prepojením pedagogického procesu so stavebnou praxou sa priamo podporuje rozvoj talentu a kreativity našich študentov, ktorí sa budú súťažnému návrhu promenádneho mosta venovať. Už počas štúdia by si tak začali napĺňať svoje uznanie v profesii stavebného inžiniera – možnosťou ukázať prstom na reálnu stavbu, na ktorej návrhu sa spolupodieľali,“ pridáva Katarína Gajdošová, prodekanka Stavebnej fakulty STU.

„Vážime si možnosť spolupráce s významným developerom a dúfame, že sa premietne do dobrého výsledku. Myslím si, že téma súťaže je príležitosťou pre prepojenie akademickej pôdy s reálnymi plánmi a považujem za možné ich overenie študentskou súťažou. Máme záujem o naše mesto a mnoho zadaní orientujeme týmto smerom, takže téma je aj súčasťou našich programov,“ hovorí Ján Studený z Katedry architektonickej tvorby VŠVU.

dunaj
Dva brehy Dunaja; Zdroj: JTRE

Developer si od súťaže sľubuje originálne nápady. Predsa len, od študentov ešte nezaťažených rutinou možno očakávať svieže riešenia, ktoré snáď poslúžia aj ako inšpirácia do diskusie o novom a dôležitom preklenutí dvoch dunajských nábreží, dvoch častí Bratislavy.

 

 

PREČÍTAJTE SI TIEŽ:

Jurkovičova tepláreň ožíva v projekte SKY PARK

Optimizmus v Slnečniciach

Mojmírka, malý projekt, ktorý poteší architektúrou

 

Zdroj: Novostavby.sk, JTRE

Autor: Natália Mokoš Hulmanová

  • 09. 02. 2021
  • Tlačiť