Novostavby.sk

Najrozsiahlejší projekt v Trnave získava mestský charakter

  • 26. 01. 2021
  • Tlačiť

Výrazný podiel z celkového počtu nových bytov na trhu s bratislavskými novostavbami patrí projektom ako Slnečnice alebo Bory. So zámerom vytvoriť životaschopné mestské štvrte ponúkajú okrem bývania tiež vybavenosť. Zástavbu tak postupne dopĺňajú obchodné prevádzky, stravovacie zariadenia a počíta sa aj so školskými či predškolskými zariadeniami. V podmienkach Trnavy sa podobným smerom vydáva Arboria.

arboriaa
Arboria; Zdroj: Novostavby.sk

 

Domov pre 4 000 rezidentov

Novú zónu buduje spoločnosť Lucron po etapách v severovýchodnej časti mesta, v lokalite Zátvor II, vo finálnom stave sa stane domovom pre približne 4 000 obyvateľov. V ukončených bytových domoch „Veterná”, “Slnečná”, “Východná”, “Zelená” a “Mesačná” dnes žije takmer 2 000 rezidentov, pričom do konca pribudnú noví, z “Južnej” a „Súhvezdnej“ v štádiu výstavby.

mesacna
Arboria; Zdroj: Novostavby.sk

suhvezdna
Arboria; Zdroj: Novostavby.sk

 

Formuje sa živá ulica

počas prvej návštevy, pred viac ako rokom, sme v pôvodne čisto rezidenčnej štruktúre mohli tušiť vznik určitej hierarchie priestorov. 

Povedľa ulice Novomestská začali rásť objekty s odlišnou funkčnou náplňou. V budúcnosti najaktívnejšia komunikácia v celej zóne prinesie oživenie v podobe rozličnej vybavenosti, povedie ňou trasa mestskej hromadnej dopravy a bude ústiť do spoločenského ťažiska štvrte, plánového námestia. V rovnakom smere sa realizuje aj pás pre cyklistov, ktorý sa neskôr napojí na neustále sa rozširujúcu sieť cyklotrás. K ďalšiemu zatraktívneniu tohto, na území Trnavy, populárneho spôsobu dopravy výrazne prispela i spoločná aktivita mesta a developera Lucron „trnavský bikesharing“. Spoločnosť trnavskej samospráve venovala 50 elektrobicyklov. 

juznaarb
Arboria „Južná“; Zdroj: Novostavby.sk

novomestskaul
Arboria; Zdroj: Novostavby.sk

 

Novomestská v predaji

Najnovším príspevkom umiestneným pozdĺž mestotvornej línie výstavby je bytový dom „Novomestská“. Možnosť zakúpiť si nehnuteľnosť v bloku „A“ a „B“ bola otvorená minulú jeseň, aktuálne sa na spustenie predaja pripravuje posledný blok „C“. Ponuka zahŕňa 1,5 až 5-izbové byty a podobne ako pri predchádzajúcich etapách si bývanie udrží svoj štandard. Ten zahŕňa napríklad šesťkomorové plastové okná, bezpečnostné vchodové dvere, vyššie interiérové dvere a plávajúcu podlahu so širokým výberom dekorov. 

novomestska
Arboria „Novomestská“; Zdroj: Lucron

novomestska
Arboria „Novomestská“; Zdroj: Lucron

novomestska
Arboria „Novomestská“; Zdroj: Lucron

novomestska
Arboria „Novomestská“; Zdroj: Novostavby.sk

 

 

Upravené vonkajšie plochy

Arboria patrí medzi realizácie, pri ktorých sa kladie zvýšený dôraz na kvalitu okolitého prostredia. Pobyt v exteriéri spríjemňujú upravené vonkajšie plochy, na prvý pohľad jednoznačne upúta efektná a bohatá výsadba s výraznými trávnatými porastami od miestneho dodávateľa sadových úprav a zelene Tvorsad. Vo vnútroblokoch boli osadené viaceré detské herné prvky značky HAGS dodané spoločnosťou Studio 21 a tiež vkusný mobiliár od mmcité. 

aarb
Arboria; Zdroj: Novostavby.sk

arba
Arboria; Zdroj: Novostavby.sk

 

Etapou „Južná“ bol v procese vzniku rozsiahleho projektu zahájený výrazný posun. Doteraz výhradne rezidenčný súbor doplnia obchodné a gastro prevádzky spolu s ostatnými službami v parteri Novomestskej ulice. Arboria sa tak postupne premieňa na štvrť s mestskejším charakterom, kompletne dostavaná by mala byť do roku 2031.

 

PREČÍTAJTE SI TIEŽ:

Hravé projekty, ktoré podporujú komunitu. Na otázky odpovedá ITB Development

Pri Sade Janka Kráľa rastie exkluzívna rezidencia

Nový dovolenkový rezort v Nízkych Tatrách si zapamätáte

 

 

Zdroj: Novostavby.sk

 

Autor: Natália Mokoš Hulmanová

  • 26. 01. 2021
  • Tlačiť