Novostavby.sk

K premenám industriálnych zón na Nivách sa pridá ďalšia, JTRE rozširuje rozbehnutý projekt

  • 30. 07. 2020
  • Tlačiť

V ružinovskej miestnej časti Nivy, v oblasti, kde sa kedysi rozprestierala Klingerova kolónia prebieha výstavba. KLINGERKA s názvom inšpirovaným miestom vzniku patrí do portfólia developera JTRE, vzhľadom na záujem prejavený o bývanie sa pracuje na jej pokračovaní. Zároveň ide o ďalší príklad transformácie územia v tomto pôvodne industriálnom bratislavskom predmestí.

klinga
Zámer - pokračovanie KLINGERKY; Zdroj: JTRE

 

Priemyselný areál nahradí polyfunkčná štvrť

Projekt v súčasnosti pozostáva z obytnej veže, administratívnej budovy a priľahlého verejného parku. V blízkosti, na sever od aktuálneho staveniska, sa v zástavbe rodinných domov dodnes nachádzajú pozostatky robotníckej kolónie zriadenej pre potreby Klingerovej textilnej továrne. Nasledujúcu etapu realizácie prichádzajúcou s mestotvornou zmeskou funkcií developer chápe ako prechod medzi spomínanou pokojnou nízkopodlažnou štvrťou a rušným „novým centrom” hlavného mesta. 

Vo výsledku pribudne viac ako 600 bytov a apartmánov, priestory pre obchod, služby plus parkovacie kapacity umiestnené do podzemných garáží v počte presahujúcom 1 700 miest.

kling
Zámer - pokračovanie KLINGERKY; Zdroj: JTRE

 

Dôraz na kvalitný verejný priestor

Pripravovaná fáza, za ktorej architektonickým návrhom stojí ateliér GFI, vyrastie v bloku ohraničenom ulicami Plátenícka, Mlynské nivy, Košická a Prístavná. Jednotlivé objekty vygradujú v nároží posledných dvoch menovaných, osadí sa sem výšková dominanta štruktúry v podobe administratívnej veže s prenajímateľnou plochou do 31 000 m2. Na Klingerovu kolóniu a tiež park s ihriskami budovaný JTRE nadviažu pavilóny s verejnými zelenými vnútroblokmi oddelenými od frekventovanej komunikácie, určené budú v prvom rade pre trávenie voľného času.

Kvalitné verejné prostredie by mal ponúknuť v zásade celý koncept. Kompletnú rekonštrukciu podstúpi Plátenícka ulica. Vytvorený bude chodník pre peších a verejné parkovacie státia, cyklisti budú môcť využívať novú cyklotrasu a cykloprechod na Prístavnej vybavený svetelnou signalizáciou. 

Rovnako sa počíta s výstavbou električkovej trate, ktorá cez Pribinovu, Košickú a Miletičovu ulicu prepojí Petržalku s Ružinovom. 

klingb
Zámer - pokračovanie KLINGERKY; Zdroj: JTRE

 

Znečistenie v území bude odstránené

V riešení projektu je prirodzene zahrnuté aj odstránenie existujúcich environmentálnych záťaží. Okrem nepriaznivých dôsledkov priemyselnej výroby situovanej v predmetnom území k nim výraznou mierou prispelo znečistenie po bombardovaní rafinérie Apollo počas druhej svetovej vojny. Na základe geologického prieskumu z roku 2018 bola vypracovaná riziková analýza, sanáciu lokality dostala na starosť špecializovaná firma. Súčasťou procesu sanácie bude odťaženie kontaminovanej zeminy pod objektmi a podzemné steny realizované s cieľom zamedziť ďalšiemu šíreniu znečistenia podzemnými vodami.

Pokračovanie KLINGERKY nesie potenciál pozitívnej premeny bývalého priemyselného areálu, ktorý sa pridá k už viacerým v súčasnosti prebiehajúcim transformáciám v okolí. V prípade úspešného dotiahnutia stavby zanikne ďalší zanedbaný pozemok v „novom centre” Bratislavy. Spoločnosť JTRE plánuje zámer v dohľadnej dobe predložiť na posúdenie vplyvov na životné prostredie.

 

 

PREČÍTAJTE SI TIEŽ:

Nové centrum Trnavy na pozostatkoch známeho cukrovaru?

Vila Biela, keď je extravaganciou práve jednoduchosť

Dovolenka na Slovensku, výber rezortov 1. Obľúbený Liptov

 

Zdroj: Novostavby.sk, JTRE

Autor: Natália Mokoš Hulmanová

  • 30. 07. 2020
  • Tlačiť