Novostavby.sk

Ako inzerovať na Novostavby.sk

Kto môže pridať inzerát?

Priamo na portál Novostavby.sk do sekcie „Developérske projekty“ môžu pridávať inzeráty iba firmy ponúkajúce pod IČO.

Firemné a súkromné inzeráty, ktoré sa zobrazujú v sekcii „Novostavby“ nie je možné pridať priamo na Novostavby.sk, ale je možné ich pridať cez portály, ktorých je United Classifieds, s.r.o. prevádzkovateľom.

Firma - realitná kancelária, developér príp. iný podnikateľský subjekt podnikajúci pod IČO.

Inzerovať môžete neobmedzený počet inzerátov. Do sekcie „Developérske projekty“ môžete pridávať inzeráty len manuálne priamo na Novostavby.sk kliknutím na „Pridať projekt“. Inzeráty, ktoré sa zobrazujú na Novostavby.sk v sekcii „Novostavby“ je možné pridať prostredníctvom realitného softvéru v balíčku s Nehnuteľnosti.sk, automatizovaným exportom prostredníctvom XML súboru v balíčku s Nehnuteľnosti.sk, resp. manuálne cez Nehnuteľnosti.sk a Byty.sk.

Inzerovať môžete len ako registrovaný (prihlásený) používateľ. Registrácia je povinná kvôli kontaktným údajom na vašu firmu, ktoré sa budú automaticky zobrazovať pri vašich inzerátoch.

Pre realitné kancelárie a developerov je inzercia spoplatnená podľa cenníka. V prípade akýchkoľvek otázok alebo záujmu o firemnú inzerciu na stránke www.novostavby.sk kontaktujte obchodné oddelenie.
Obchodník: Juraj Laššo Telefón: +421 915 898 046 E-mail: juraj.lasso ( zavinac ) unitedclassifieds ( bodka ) sk
Obchodník: Juraj Zorkóci Telefón: +421 905 713 318 E-mail: juraj.zorkoci ( zavinac ) unitedclassifieds ( bodka ) sk
Obchodník: Nikola Králiková Telefón: +421 917 397 258 E-mail: nikola.kralikova ( zavinac ) unitedclassifieds ( bodka ) sk
Obchodník: Daniela Večeríková Telefón: +421 905 439 699 E-mail: daniela.vecerikova ( zavinac ) unitedclassifieds ( bodka ) sk

Ako sa registrovať?

Registrácia je možná prostredníctvom aktuálne dostupnej platformy (overenie používateľa prostredníctvom služby tretej strany/vytvorenie vlastného konta).

Úpravu údajov vo firemnom konte je potrebné vykonať na stránke www.nehnutelnosti.sk v sekcii „Moje konto“ užívateľského menu, kliknutím na „Upraviť údaje“. Údaje, ktoré sú však viazané k samotnému kontu (ako aj prístupové heslo) je možné meniť iba v profile tohto konta.

Ako pridať inzerát?

Firemné inzeráty je možné pridať iba v slovenskom a českom jazyku. Pridávanie inzerátov je možné vykonať 4 základnými spôsobmi, a to:

 1. Vkladanie inzerátov cez rozhranie „Pridať projekt“ na Novostavby.sk:
  1. Kliknutím na „Pridať projekt“ sa dostanete na formulár pre pridanie inzerátu (developérskeho projektu). Pridanie sa skladá z 5 krokov a je potrebné vyplniť všetky povinné položky (označené grafickým textom „povinné“). K inzerátu sa taktiež dajú pridávať fotografie.
  2. Inzerát pridaný Firemným inzerentom je automaticky platný po dobu 12 mesiacov, pokiaľ ho samotný Používateľ nevymaže alebo nedeaktivuje. Počet pridaných inzerátov nie je obmedzený. V prípade Firemných inzerentov je možné k inzerátu priradiť konkrétnu centrálu / pobočku a makléra (v prípade, že Firemný inzerent disponuje pobočkami a maklérmi).
 2. Automatický import (pridanie firemných inzerátov do časti „Novostavby“):
  1. Firemné inzeráty, ktoré sa zobrazujú v sekcii „Novostavby“ je možné importovať prostredníctvom XML spolu v balíčku s Nehnuteľnosti.sk.
  2. Služba automatického importu je určená pre Firemných inzerentov, ktorí používajú na administráciu svojej ponuky vlastnú internetovú stránku. To znamená, že na základe zabezpečenia technickej kompatibility internetovej stránky predajcu (Používateľa) a systému Novostavby.sk môže byť jeho ponuka sťahovaná bez toho, aby ju musel manuálne zadávať a spravovať. Predajca (Používateľ) teda môže ponuku spravovať len na jednom mieste, no prezentovaný bude na miestach viacerých, čo zvyšuje jeho konkurencieschopnosť.
  3. Import je uskutočňovaný na základe technického riešenia buď ihneď alebo každých 12 hodín. V prípade záujmu o import je potrebné kontaktovať technické a používateľské oddelenie Novostavby.sk, ktoré zabezpečí kompatibilitu oboch systémov.
 3. Realitné softvéry (pridanie firemných inzerátov do časti „Novostavby“):
  1. Firemné inzeráty, ktoré sa zobrazujú v sekcii „Novostavby“ je možné importovať prostredníctvom realitného softvéru Realsoft spolu v balíčku s Nehnuteľnosti.sk.
  2. Import je uskutočňovaný na základe technického riešenia buď ihneď alebo každých 12 hodín. V prípade záujmu o import je potrebné kontaktovať technické a používateľské oddelenie Novostavby.sk, ktoré zabezpečí kompatibilitu oboch systémov.
 4. Vkladanie inzerátov cez „Pridať“ na Nehnutelnosti.sk (pridanie inzerátov do časti „Novostavby“):
  1. Firemné a súkromné inzeráty, ktoré sa zobrazujú v sekcii „Novostavby“ nie je možné pridať priamo na Novostavby.sk, ale je možné pridať cez portály ktorých je taktiež prevádzkovateľom alebo ku ktorým má práva - Nehnutelnosti.sk, Byty.sk alebo Bazar.sk.

Manuálne pridanie inzerátu (developerského projektu)

Developérsky projekt je potrebné pridať priamo na stránke www.novostavby.sk. Pridanie projektu prebieha v 5 krokoch - je potrebné vyplniť minimálne všetky povinné údaje.

 1. Základné informácie o projekte
  • fotky
  • základné údaje o developérskom projekte (názov, lokalikta, popis projektu, popis lokality, popis etáp projektu, dátum zahájenia výstavby/kolaudácie/predaja, údaje o developerovi, investorovi, finanč. partnerovi, projektantovi...)
  • kontaktné údaje na predajcu (pobočku/makléra)
 2. Rozšírené informácie o projekte
  • konštrukčné prvky (typ konštrukcie, základy, stropy, strecha, omietky, okná...)
  • vybavenie a okolie projektu (doprava, umiestnenie, poskytované služby, prístupové komunikácie...)
  • inžinierske siete (voda, elektrina, plyn, odpad, telekomunikácie, kúrenie)
 3. Pridanie objektu
  • jednotlivé objekty developérskeho projektu (napr. bytový dom A, bytový dom B)
  • všeobecné informácie o objektoch – názov, interné číslo, vybavenie, počet jednotiek, garáží, garážových státí, popis objektu, popis vybavenia objektu...
  • inžinierske siete (voda, elektrina, plyn, odpad, telekomunikácie, kúrenie)
 4. Pridanie jednotky
  • jednotky patriace do konkrétneho objektu (napr. všetky bytové jednotky bytového domu A)
  • fotky – sú predvyplnené z časti „základné informácie“ – je možné ich vymazať resp. doplniť
  • základné údaje o jednotke (názov, lokalita, plochy, cena, ...)
  • rozšírené údaje (podlažie, balkón, terasa, garáž, ...)
  • prílohy – sú predvyplnené z časti „základné informácie“ – je možné ich vymazať resp. doplniť
  • kontaktné údaje na predajcu – sú predvyplnené z časti „základné informácie“ – je možné ich ponechať alebo zmeniť
 5. Posledná kontrola
  • kontrola pridaného projektu pred jeho zverejnením
  • po pridaní projektu, ktorá obsahuje odklik na zobrazenie inzerátu, dobu jeho platnosti a informáciu, na ktorých portáloch sa budú jednotlivé jednotky zobrazovať
  • inžinierske siete (voda, elektrina, plyn, odpad, telekomunikácie, kúrenie)

Počas pridávania inzerátu vám odporúčame prečítať si Podmienky inzercie, pretože inzeráty, ktoré im odporujú môžu byť zmazané administrátorom. Administrátor si vyhradzuje právo zmeniť text inzerátu, prípadne kategóriu, do ktorej je inzerát zaradený.

Inzeráty (jednotky) – ktoré majú stav projektu „ukončené“ sa budú zobrazovať aj v sekcii „Novostavby“.

V texte pridávaných inzerátov je zakázané:

 1. Písať celé slová veľkými písmenami s výnimkou skratiek,
 2. do názvu alebo textu inzerátu vkladať špeciálne znaky (@*#$%^&!?),
 3. do názvu alebo textu inzerátu vkladať www adresu,
 4. pri pridaní fotiek k inzerátu pridávať orámované a inak zvýraznené fotografie,
 5. pri pridaní fotiek k inzerátu pridávať fotky, ktoré priamo nesúvisia s ponúkanou nehnuteľnosťou (propagácia služieb, iných produktov, ...),
 6. používať superlatívy a neoveriteľné tvrdenia (najlepšia kvalita, najnovšia technológia, najväčšia ponuka, ...),
 7. vkladať formulu „viac info v e-maile“ alebo podobne, priestor pre text inzerátu je dostatočne veľký aby sa tam zmestil celý popis,
 8. používať opytovacie, rozkazovacie a zvolacie vety,
 9. používať propagačné formuly (presvedčte sa osobne, tešíme sa na vás,...),
 10. atď., a iné, a podobne, resp. ich ekvivalenty.

Ako nájsť svoj inzerát

Všetky svoje inzeráty môžete vidieť v sekcii Moje projekty. Pokiaľ ste prihlásení, vaše inzeráty sa automaticky zobrazia.

Ako upravovať, mazať svoje inzeráty

Inzeráty pridané do sekcie „develoopérske projekty“ je potrebné upravovať priamo na Novostavby.sk. Svoje inzeráty môžete meniť, dopĺňať a mazať kedykoľvek počas ich platnosti. Všetky úkony možno robiť v sekcii Moje projekty.

Úpravu resp. deaktiváciu inzerátu, ktorý sa zobrazuje v sekcii „Novostavby.sk“ je potrebné vykonať na projekte, na ktorom bol inzerát pridaný.

 • Upraviť inzerát – je možné zmeniť všetky detaily inzerátu v postupných krokoch podobne ako pri pridávaní inzerátu.
 • Aktivovať/deaktivovať inzerát – inzerát môžete deaktivovať a tým ukončiť jeho zverejnenie bez toho aby bol úplne zmazaný. Inzerát môžete v budúcnosti opäť aktivovať, čím ho opakovane zverejníte.
 • Zmazať inzerát – po kliknutí na odkaz „zmazať“ bude váš inzerát úplne odstránený z portálu Novostavby.sk.sk. Ak si prajete inzerát nezverejniť, ale nevymazať, zvoľte radšej možnosť deaktivácie inzerátu.

Čas zverejnenia inzerátu

Inzeráty pridané firemným užívateľom sú zverejnené 12 mesiacov.

Zabudnuté heslo

V prípade, že ste zabudli heslo, potrebné pre prihlásenie sa do systému postupujte podľa pokynov na stránke pre prihlásenie alebo kontaktujte našu technickú a užívateľskú podporu.