Právna poradňa

SK
EN

Developerské projekty

Reality

Financovanie

Služby

inzercia

inzercia

Dôležité adresy

Adresár firiem

Pre návštevníkov

Pre firmy

Vážený návštevník,

v tejto rubrike Vám poradíme a odpovieme na otázky týkajúce sa problematiky vlastníctva, predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností. Právna poradňa neposkytuje konkrétne právne služby, rieši problémy obecne.

Odpovede na otázky v rámci právnej poradne zabezpečuje advokátska kancelária
Legality, s.r.o. 

Pridajte svoju otázku

Zodpovedane otazky

Dobrý deň, potrebovala by som právnu radu.
13 rokov po otcovej smrti som na katastrálnom portáli zistila, že môj otec je vlastníkom jednej záhrady a tak som požiadala o dedičské konanie.
Po dedičskom konaní a vydaní listu vlastníctva som sa dozvedela, že predmetnú záhradu vraj môj otec predal ešte v roku 1979. Ozvala sa mi aj pani, ktorá záhradu užíva s tým, že záhrada nedopatrením nebola zapísaná v katastri na jej meno. Zmluvu o predaji som ja zatiaľ nevidela, no v prípade, že ju naozaj má, som ochotná podpísať jej súhlas k vydržaniu pozemku. Avšak mne pri dodatočnom dedičskom konaní vznikli náklady cca 133€. Chcem sa opýtať, či mám nárok na nejaké odškodnenie, keďže ja som kvôli nedôslednosti dotyčnej pani ani netušila, že dedím cudziu záhradu. Ďakujem za odpoveď.

Opýtal(a) sa Jana Kášová, 10.10.2011 o 20:49

Ak zmluva existuje a má všetky náležitosti, nemusíte podpisovať vydržanie, keďže vlastnícke právo novej vlastníčke vznikne zápisom do katastra na základe tejto zmluvy. Voči nej však máte právo na náhradu škody, ktoré si môžete uplatniť aj súdnou cestou.

Dobrý deň,
v bývalom areáli družstva, kde už po dobu 10 rokov máme vo vlastníctve halu, sú okolité pozemky, ku ktorým sa už dlho nikto nehlási a ani ich neobhospodaruje. Taktiež táto hala stojí na takom istom pozemku.
O tieto pozemky sa príkladne staráme, kosíme a strážime pred cudzími ľuďmi.
Preto sa chcem spýtať, či sa o tieto pozemky môžeme domáhať vydržaním?
Ďakujem!

Opýtal(a) sa M. Racak, 5.10.2011 o 19:33

To, že pozemky užívate 10 rokov ešte neznamená, že ich môžete vydržať. K vydržaniu sú potrebné aj iné podmienky a to oprávnená a dobromyseľná držba. Tieto pozemky zrejme patria neznámym vlastníkom a spravuje ich Slovenský pozemkový fond, od ktorého sa môžete pokúsiť ich odkúpiť.

Dobrý deň. V roku 1993 som darovacou zmluvou získala polovicu pozemku, druhú polovicu som vydržala v roku 2007 súhlas s vydržaním mi vydával Slovenský pozemkový fond. Môžem tento pozemok - celý - predať alebo darovať? Vraj platí alebo platila na vydržané pozemky ochranná 10 ročná lehota?

Opýtal(a) sa Gabriela Martínková, 17.8.2011 o 7:55

Vydržaním ste nadobudli vlastnícke právo k pozemku a môžete ním pokojne disponovať podľa svojej vôle, darovať ho, aj predať.

Dobrý deň prajem,
na koho sa mám obrátiť, resp. ako mám postupovať v prípade, ak na mojom pozemku, ktorý sme kupovali bez ťarchy bol vydržaním - notárskou zápisnicou získaná nehnuteľnosť pre tretiu osobu, notárska zápisnica nemá všetky náležitosti, resp. chýbajú podmienky na vydržanie. Mám právo ja niekoho žalovať, ak áno, koho.
Ďakujem.

Opýtal(a) sa barbora bystrikova, 25.7.2011 o 10:58

Ak tvrdíte, že notárska zápisnica nemá všetky náležitosti, môžete sa domáhať určenia vlastníctva a neplatnosti osvedčenia o vydržaní súdnou cestou. Túto možnosť má však hlavne oprávnený vlastník voči novému vlastníkovi. Vy ako vlastník pozemku, zrejme bližší vzťah k tejto stavbe. S novým vlastníkom sa dohodnite na nájme pozemku, ktorý využíva.

Dobrý deň, mám problém so susedom. 15 rokov vlastním pozemok s nehnuteľnosťou. Môj sused dnes prišiel a oznámil mi, že 1m zo šírky a 20m z dĺžky môjho pozemku je jeho. Pred 15 rokmi si spravil oplotenie pozemku a teraz príde, že podľa katastrálnej mapy spomínaná časť je jeho. Ja som to užíval 15 rokov a teraz mu to len tak dať nechcem. Moja otázka je, keď spomínaná časť pozemku je podľa katastra jeho, ale ja som to užíval 15 rokov som povinný mu to dať alebo je možnosť, aby to zostalo mne?
Ďakujem.

Opýtal(a) sa Marek Anský, 16.7.2011 o 18:26

Keďže ste pozemok užívali dobromyseľne po dobu 15 rokov, sú splnené všetky podmienky pre vydržanie. Zo žiadosťou o vydržanie sa obráťte na obec. Je možné, že Váš sused bude robiť všetko pre to, aby časť pozemku získal a obráti sa na súd, vy ste však vo výhodnejšom postavení.

Je registrácia štátnym notárstvom kúpnej zmluvy z roku 1971 nutnou podmienkou vydržania kúpeného pozemku ?

Opýtal(a) sa Stanislav Hurta, 11.7.2011 o 9:49

Áno, registrácia zmlúv týkajúcich sa nehnuteľností sa vyžadovala. Ale vlastníctvo k pozemku nadobúdate už touto registráciou, nie je potrebné vydržanie. Vydržanie by nastúpilo v prípade, že by kúpna zmluva mala nejaké vady, ale bola by registrovaná a predstavovala by tak titul vydržania.

Dobrý deň,
chcem si postaviť rodinný dom na pozemku, ktorý pred 6 rokmi nadobudli moji rodičia vydržaním. Môžu mi tento pozemok darovať alebo predať, aby som bola majiteľom pozemku?
Ďakujem Jana

Opýtal(a) sa Jana Méderová, 28.6.2011 o 20:40

Samozrejme, že môžu.

Dobrý deň, chcem poprosiť o radu, už viac ako 10 rokov obrábam časť záhrady, ktorú vlastní mama. Je možné túto časť prepísať na mňa, ak áno ako mám postupovať. Za radu vopred ďakujem a prajem pekný deň.

Opýtal(a) sa Hedvika Juhásová, 18.6.2011 o 17:12

Ak máte na mysli vydržanie, nemôžete len tak prepísať záhradu na seba. Obrábanie záhrady totiž nestačí, aj keď trvá viac ako 10 rokov. Ak sa dohodnete s mamou o prepise na základe darovacej alebo kúpnej zmluvy, môžete tak pokojne urobiť.

Dobrý deň, chcem sa opýtať, moja mama podala žalobu na vecné bremeno, ale sudkyňa to zamietla, pretože právnik dal vecné bremeno vydržaním aj keď vedel, že sme pozemok pri našom dome užívali len 9,5 roka. Potrebovali by sme poradiť, ako sa máme odvolať. Na čom máme postaviť odvolanie.
Ďakujem Šufliarska.

Opýtal(a) sa Šufliarska Renata, 16.6.2011 o 11:10

Je mi ľúto, pokiaľ nie sú splnené podmienky na vydržanie, k vydržaniu dôjsť nemôže, na túto skutočnosť sa odvolať nemôžete. Jedinou možnosťou by bola obnova konania, v prípade, že by ste preukázali nové skutočnosti, ktoré ste nemohli použiť v pôvodnom konaní.

Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať, kde môžeme podať sťažnosť, prípadne ako inak dosiahnuť nápravu stavu, pri ktorom náš sused cez \"vydržanie\" spolu s ostatným pozemkom obstaral časť pozemnej komunikácie, ktorá však nikdy nebola súkromným vlastníctvom, ale vlastníctvom povodia Váhu. Geodet časť pozemnej komunikácie prikreslil k súkromnému pozemku a tak náš sused získal oficiálnou formou \"vydržania\" do súkromného vlastníctva časť pozemnej komunikácie, čím majú vlastníci ďalších pozemkov problém sa dostať k svojim pozemkom. Existuje nejaká premlčacia doba, po ktorú je možné napadnúť \"vydržanie\"?

Dopredu ďakujem za Vašu radu a zostávam s pozdravom.
Rosinová

Opýtal(a) sa Taťjana Rosinová , 14.6.2011 o 9:33

Vlastníctvo je možné nadobudnúť vydržaním, pokiaľ FO alebo PO mala predmet spôsobilý vydržania nepretržite v oprávnenej držbe, pri nehnuteľnosti desať rokov. Ak Váš sused splnil tieto podmienky, tak vlastníctvo nadobudol oprávnene. Pokiaľ cez tento pozemok vedie prístupová cesta k iným pozemkom, možno zriadiť vecné bremeno zodpovedajúce právu prechodu.

Zobrazených 21 - 30 z 70

1 2 3 4 5 6 7

Copyright © 2007-2014 Novostavby.sk. Všetky práva vyhradené!

Článkov: 67

Technology and design by 
MONOGRAM Technologies