Právna poradňa

SK
EN

Developerské projekty

Reality

Financovanie

Služby

inzercia

inzercia

Dôležité adresy

Adresár firiem

Pre návštevníkov

Pre firmy

Vážený návštevník,

v tejto rubrike Vám poradíme a odpovieme na otázky týkajúce sa problematiky vlastníctva, predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností. Právna poradňa neposkytuje konkrétne právne služby, rieši problémy obecne.

Odpovede na otázky v rámci právnej poradne zabezpečuje advokátska kancelária
Legality, s.r.o. 

Pridajte svoju otázku

Zodpovedane otazky

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu. Pred rokom sme požiadali o povolenie na drobnú stavbu REKONŠTRUKCIA KROVU RD, pričom v doloženej dokumentácii, ktorá sa k drobnej stavbe pridáva bol aj opis práce a nákres s domurovaním múrov o 90cm. Mali sme jednu stranu strechy zníženú a týmto domurovaním sa strany vyrovnali. Stavebný úrad nám žiadosť bez problémov schválil. Po roku nám však prišla štátna stavebná kontrola, ktorá skonštatovala, že sme porušili paragraf 55 stavebného zákona, pričom informácie v opise práce a nákres sa zhodujú so skutočnosťou. Bolo nám odporučené, nie nariadené stavebné povolenie. Chcem sa spýtať, prečo neplatí povolenie spred roku o drobnú stavbu, keď doložená dokumentácia sa zhoduje so skutočnosťou a túto žiadosť nám schválili a podpísali. Ďakujem.

Opýtal(a) sa elena vlckova, 30.9.2011 o 22:24

Je rozdiel medzi ohlásením stavebnému úradu a stavebným povolením. Ohlásenie postačuje pri drobných stavbách, stavebných úpravách a udržiavacích právach, ktoré veľmi nezasahujú do pôvodnej stavby a prostredia. Stavebné povolenie sa vyžaduje pri významnejších stavbách. Podľa stavebnej kontroly zrejme Vaša rekonštrukcia vyžadovala stavebné povolenie a nestačilo len ohlásenie stavebnému úradu, preto sa obráťte na stavebný úrad so žiadosťou o dodatočné stavebné povolenie.

Dobrý večer, chcela by som sa spýtať, či sa dá posunúť dátum kolaudácie ... nakoľko nemáme dorobené všetky veci na rod. Dome. Chcela by som ten dátum posunúť ... a ešte jedna otázka, máme na terase tri schodíky, či je nutné mať na schodisku zábradlie. Veľmi pekne ďakujem :o)

Opýtal(a) sa Lucia Benova, 27.9.2011 o 23:46

Samozrejme, že môžete posunúť dátum. Kolaudačné rozhodnotie vydáva stavebný úrad vždy na návrh stavebníka. Čo sa týka zábradlia na schodisku, s najväčšou pravdepodobnosťou bude nutné, presnejšiu odpoveď Vám dá stavebník v závislosti od toho, ako je riešené okolie schodiska a pod.

Manžel v obci Sekule kúpil v r. 1973pozemok, bol vložený do katastra, má list vlastníctva. Tiež v roku 1973 so Stavebným povolením z obce postavil murovanú chatku, do užívania išla pred r. 1975. Ale túto ako nehnuteľnosť nevložil do katastra, nie je zameraná, nemá Listinu o súpisnom číslo (hoci obec všetkým číslo pridelila, on má 881), má tiež starší geometrický plán pozemku z katastra, kde chatka nie je zameraná geodetom.
Ako mám postupovať pred vkladom chatky do katastra ? Obec nechce dať Listinu o súpisnom čísle pokiaľ nie je List vlastníctva - ako by som získala ten list vlastníctva , keď chatku staval svojpomocne ...

Opýtal(a) sa Anna Melušová, 23.8.2011 o 13:06

Dajte si vypracovať geometrický plán a spolu so stavebným povolením ho predložte katastru.

Rozhodnutím mi stavebný úrad nariadil povinnosť strpieť na mojom pozemku práce na dome suseda susedom. Dom je na hranici pozemku. Nesúhlasím s týmto rozhodnutím a suseda na môj pozemok aj napriek nariadeniu úradu nehodlám vpustiť. Aký postih ma čaká? Môže ma úrad donútiť alebo súd.
Ako mám postupovať ďalej?

Opýtal(a) sa jana hraškova, 8.8.2011 o 14:11

Podľa občianskeho zákonníka ste povinný umožniť susedovi na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoj pozemok, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susedných pozemkov a stavieb. Vy ako občan SR ste povinný dodržiavať zákony, rešpektovať práva ostatných spoluobčanov a nesťažovať plnenie úloh štátnej správy a nenarúšať občianske spolunažívanie. Nerešpektovane tohto nariadenia bude z Vašej strany zbytočné a môže Vám byť uložená pokuta podľa stavebného zákona.

Zatepľujeme rodinný dom. Podali sme ohlásenie drobnej stavby. Došlo nám vyjadrenie od stavebného úradu. Susedia si to neprebrali. Máme s nimi problém. Malá časť lešenia stojí na ich pozemku. Podľa zákona nám musia umožniť prístup na ich pozemok počas úprav. Chcú podať sťažnosť. Môže sa pozastaviť aj stavba na ohlásenie? V akej lehote od podania sťažnosti musí stavebný dozor vykonať obhliadku?

Opýtal(a) sa jr, 4.8.2011 o 12:13


Susedia sú povinní umožniť Vám vstup na svoj pozemok v nevyhnutnej miere a na nevyhnutnú dobu, ak to vyžaduje údržba Vašej stavby. Vy ste si svoju povinnosť splnili a ak Vaša stavba spĺňa všetky technické normy a administratívne záležitosti nemusíte sa obávať ani sťažnosti. Najlepším riešením je aj tak dialóg so susedmi v rámci korektných susedských vzťahov.

Dobrý deň, chceli by sme s manželom kúpiť pre syna stavebný pozemok od mesta. Keďže syn nie je plnoletý, chcela by som sa opýtať, čo bude pre nás znamenať nedodržanie zmluvnej podmienky začatia výstavby rodinného domu do dvoch rokov.

Opýtal(a) sa Mária Gibláková, 18.7.2011 o 9:14

Nedodržanie bude znamenať porušenie zmluvy. Dôležité je to, čo máte uvedené v zmluve s mestom. Môže to znamenať zaplatenie zmluvnej pokuty, alebo i možnosť odstúpenia od zmluvy.

Dobrý deň.
Ako mám postupovať, ak chcem, aby moje stavebné konanie riešil iný stavebný úrad. Konanie sa ťahá už pol roka a všetci sa snažia presadiť požiadavky suseda v mojom stavebnom konaní. Vidím tam zaujatosť a každý zákon si vysvetľujú iba ako im vyhovuje. Potrebujem poradiť, ako mám postupovať? Treba tam žiadosť? Ako presne? Ďakujem.

Opýtal(a) sa Miroslav Derer, 10.7.2011 o 0:05

Nemôžete zmeniť stavebný úrad len z vlastného subjektívneho pocitu zaujatosti. Obvinenie zo zaujatosti je závažné. Ak máte odôvodnené podozrenie zo zaujatosti podložené skutočnými porušeniami stavebného zákona, môžete podať námietku na krajský stavebný úrad.

Dobrý deň, ja by som sa chcela poradiť: prepisujem pozemok z ornej pôdy na stavebný a keď som dávala všetky papiere na pozemkovom úrade, tak chceli aj originál geometrického plánu, vraj ho posielajú na kataster. Neviem, či im mám dať originál, lebo ja mám originál iba jeden. Už nebudem potrebovať nikde originál geometrického plánu?

Opýtal(a) sa lubos matuscak, 1.7.2011 o 18:48

Musíte dať na kataster originál. Pre svoje potreby si dajte spraviť overenú kópiu geometrického plánu u notára.

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať : priateľ dostal pozemok a chceme stavať domček, lenže stavebný úrad nám to nechce povoliť kvôli tomu, že tam nemáme prístupovú cestu, ale veď niekto tam tú prístupovú cestu musí začať stavať. Dá sa pre to niečo robiť? Ďakujem.

Opýtal(a) sa monika petrikova, 28.6.2011 o 19:44

Neuvádzate všetky okolnosti. K Vašej stavbe musí viezť nejaká cesta, nemôžete napríklad len tak voziť stavebný materiál cez cudzí pozemok alebo tam postaviť cestu. Právo prechodu cez susedné pozemky si musíte vyriešiť s ich vlastníkmi a následne sa obrátiť na stavebný úrad.

Dobrý deň. Chcem sa spýtať aké doklady potrebujem, ak si chceme u rodičov na záhrade postaviť dom. Ďakujem.

Opýtal(a) sa Lucia Krajcovicova, 21.6.2011 o 13:05

Potrebujete všetky doklady potrebné k stavebnému povoleniu, je ich množstvo. V prvom rade musíte podať žiadosť na stavebný úrad so všetkými povinnými prílohami akou je napríklad projektová dokumentácia. K tomu pripojte súhlas rodičov ako vlastníkov pozemku s touto stavbou.

Zobrazených 71 - 80 z 174

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Copyright © 2007-2014 Novostavby.sk. Všetky práva vyhradené!

Článkov: 63

Technology and design by 
MONOGRAM Technologies