Právna poradňa

SK
EN

Developerské projekty

Reality

Financovanie

Služby

inzercia

inzercia

Dôležité adresy

Adresár firiem

Pre návštevníkov

Pre firmy

Vážený návštevník,

v tejto rubrike Vám poradíme a odpovieme na otázky týkajúce sa problematiky vlastníctva, predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností. Právna poradňa neposkytuje konkrétne právne služby, rieši problémy obecne.

Odpovede na otázky v rámci právnej poradne zabezpečuje advokátska kancelária
Legality, s.r.o. 

Pridajte svoju otázku

Zodpovedane otazky

Dobrý den

v roku 2011 som zdedil garáž v dedičskom konaní od mamy, čiže v priamom rade.
Chcem ju predať. Budem platiť daň z predaja?

Opýtal(a) sa Vojtech Šimko, 8.9.2014 o 9:03

Dobrý deň, podľa ust. § 9 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov:

"Od dane je oslobodený príjem
a) z predaja nehnuteľnosti, na ktorú sa nevzťahuje oslobodenie podľa písmena b), a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku,

b) z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku ....."

V zmysle vyššie uvedeného je od dane z príjmu z predaja nehnuteľností oslobodený každý kto nadobudol nehnuteľnosť dedením v priamom rade, a zároveň spolu s poručiteľom vlastnil nehnuteľnosť viac ako 5 rokov.

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na oslobedenie od dane z prijmu pri darovanej nehnutelnosti. Nehnutelnost nadobudol môj manžel v roku 2010, tvale bydlisko tam mal nahlasene 27 rokov pred darovanim nehnutelnosti a 4 roky po dodrovani nehnutelnosti. Nehnutelnost chceme v najblizsich tyzdnoch predat. Vzťahuje sa na tento pripad oslobodenie dane z prijmu predaja nehnutelnosti nadobudnutej darovanim?

Opýtal(a) sa lenka , 24.8.2014 o 18:44

Dobrý deň, podľa ust. § 9 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov:

"Od dane je oslobodený príjem
a) z predaja nehnuteľnosti, na ktorú sa nevzťahuje oslobodenie podľa písmena b), a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa
zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku,

b) z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku ....."

v spojení s ust. § 52j ods. 2 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov:

"Oslobodenie príjmu podľa § 9 ods. 1 písm. a), i) a j) predpisu účinného do 31. decembra 2010 sa použije na príjmy z predaja takéhoto majetku nadobudnutého do 31. decembra 2010. Na príjem z predaja bytu, ktorý bol obstaraný pred 1. januárom 2004, dosiahnutý po 31. decembri
2010 sa použije § 9 predpisu účinného do 31. decembra 2010."

V zmysle vyššie uvedeného ústanovenia sa na Vás vzťahuje ešte predchádzajúce znenie zákona, podľa, ktorého je oslobodený od dane z príjmu pri predaji nehnuteľnosti aj ten, kto v uvedenej nehnuteľnosti mal trvalý pobyt viac ako 2 roky, čo Váš manžel spĺňa a teda by ste mali byť osloboedený od dane z príjmu.

Dobrý deň.chcem sa opýtať,zdedili sme dom po starom otcovi čo je priama línia ale nemáme tam trvali pobyt.Budeme platiť daň Z nehnuteľnosti?ak áno koľko % sa platí zo sumy.ďakujem

Opýtal(a) sa Miroslav Havliček , 24.8.2014 o 18:41

Dobrý deň, podľa ust. § 9 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov:

"Od dane je oslobodený príjem
a) z predaja nehnuteľnosti, na ktorú sa nevzťahuje oslobodenie podľa písmena b), a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi
podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku,

b) z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku ....."

V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia písm. b) ak dedičia spolu s poručiteľom vlastnili nehnuteľnosť viac ako 5 rokov sú dedičia pri predaji nehnuteľnosti oslobodení od dane z príjmu. Daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti je v súčasnej dobe 19% z rozdielu medzi nadobúdacou a predajnou cenou nehnuteľnosti a zdravotné odvody vo výške 14% z rozdielu medzi nadobúdacou a predajnou cenou nehnuteľnosti.

Dobry den chcel by som sa spytat nadobudli sme nehnutelnost po priamom dedeni(vnuci,dcera) v danej nehnutelnosti maju trvaly pobyt(cca 2 roky) 2 z 4 dedicov, bude stym nejaky problem pri predaji nehnutelnosti?? maju nejake vacsie pravo pri predaji vzhladom na trvaly pobyt?
dakujem.

Opýtal(a) sa lukas , 10.8.2014 o 11:25

Dobrý deň, podľa ust. § 9 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov:

"Od dane je oslobodený príjem
a) z predaja nehnuteľnosti, na ktorú sa nevzťahuje oslobodenie podľa písmena b), a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku,

b) z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku ....."

V zmysle vyššie uvedeného je od dane z príjmu z predaja nehnuteľností oslobodený každý kto nadobudol nehnuteľnosť dedením v priamom rade, a zároveň spolu s poručiteľom vlastnil nehnuteľnosť viac ako 5 rokov. Trvalý pobyt má len evidenčný charakter a nezakladá žiadne "prednostné" resp. "väčšie" právo pri predaji nehnuteľnosti.

Dobrý deň. Chcem predať ornú pôdu ktorú som zdedil cca pred 18 rokmi. Budem platiť nejakú daň. ak áno, v akej čiastke. Jedná sa o ornú pôdu o rozlohe 9 ha. Ďakujem a prajem príjemný deň.

Opýtal(a) sa Ivánek Dominik , 4.8.2014 o 9:28

Dobrý deň, podľa ust. § 9 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov:

"Od dane je oslobodený príjem
a) z predaja nehnuteľnosti, na ktorú sa nevzťahuje oslobodenie podľa písmena b), a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku,

b) z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku ....."

V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia spĺňate podmienky oslobodenia od dane z príjmu pri predaji nehnuteľnosti, keďže doba počas ktorej ste vlastníkom presahuje dobu 5 rokov.

Dobrý deň, v roku 2012 som dostal od rodičov rodinný dom formou darovacej zmluvy. Chcem sa informovať ohľadom dane s príjmu, nič som nemal platiť? Nikde sa mi to nedari dopatrat. Daň za dom som platil už riadne ako prišla. Dakujem

Opýtal(a) sa Jaroslav Čederla , 4.8.2014 o 9:24

Daň z darovania bola upravená zákonom č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľnosti. Tento zákon bol s účinnosťou od 01.01.2004 zrušený zákonom č. 554/2003 Z.z. o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a to v rámci daňovej reformy. Daň z darovania sa v súčasnosti neplatí.

Dobry den.Mam otazku ohladne priznania dane za pozemok,ktory chcem predat.V roku 2012 som kupil parcelu za 50 eur (v extravilane obce) je to TTP( trvaly trávny porast ).V roku 2014 ju chcem predat pod cenu t.j.30 eur - jej hodnota sa znižila obmedzeným pristupom k nej..Vznika mi v mojom pripade danova povinnost ak som parcelu predal pod cenu?Z logickeho hladiska nie ale pre istotu sa pytam.Dakujem za odpoved.

Opýtal(a) sa Michal , 28.7.2014 o 10:09

Dobrý deň, podľa ust. § 8 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov:

"Do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahŕňa zdaniteľný príjem znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie. Ak sú výdavky spojené s jednotlivým druhom príjmu uvedeným v odseku 1 vyššie ako príjem, na rozdiel sa neprihliada."

V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia bude Váš základ dane nulový, keďže výdavky spojené s nadobudnutím nehnuteľnosti prevyšujú príjmy získané z predaja nehnuteľnosti.

Ako súkromná osoba nepodnikateľ,prenajímam byt.Som riadne zaregistrovaný na DÚ,všetky moje výdavky,ako aj platba nájomníka mi idú cez účet.Podávam daňové priznanie,daň z príjmu platím.
Otázka: Ktorý zákon hovorí,že zmluva o prenájme musí byť písomná? Je jasné,že dobrá zmluva chráni oboch účastníkov,mňa však zaujíma,jej nevyhnutnosť z hľadiska zákona.
Ďakujem pekne.

Opýtal(a) sa Ladislav Jurga , 28.7.2014 o 9:53

Dobrý deň, podľa ust. § 686 ods. 1 zákona č. 40/ 1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov:

"Nájomná zmluva musí obsahovať označenie predmetu a rozsahu užívania, výšku nájomného a výšku úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu alebo spôsob ich výpočtu. Mala by tiež obsahovať aj opis príslušenstva a opis stavu bytu. Ak sa nájomná zmluva neuzavrela písomne, vyhotoví sa o jej obsahu zápisnica."

V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia ak nie je nájomná zmluva uzatvorená písomne, vyhotoví sa o obsahu nájomnej zmluvy zápisnica.

Dobrý deň,
svokrovci kúpili RD v roku 2010.V roku 2011 zomrel svokor a minulý rok 2013 svokra.
Budeme pri predaji RD platiť daň z predaja nehnuteľnosti ? Manželka je priama dedička ( 1/4) .
Niekde som čítal,že musí uplynúť najmenej 5 rokov od nadobudnutia nehnuteľnosti - je to tak aj v prípade,že majitelia zomreli počas týchto 5 rokov ?

Vopred ďakujem za rýchlu odpoveď .

Opýtal(a) sa Tománek, 20.7.2014 o 12:17

Dobrý deň, podľa ust. § 9 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov:

"Od dane je oslobodený príjem

a) z predaja nehnuteľnosti, na ktorú sa nevzťahuje oslobodenie podľa písmena b), a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku,

b) z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku ....."

V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia nespĺňate podmienky oslobodenia od dane z príjmu pri predaji nehnuteľnosti, keďže doba počas ktorej je vlastníkom Vaša manželka vrátane doby, počas, ktorej boli vlastníkmi poručitelia nepresahuje dobu 5 rokov.

Chcem predať chatu v roku 2014 ktorú mám osobnom vlastníctve. Túto som nadobudol v roku 2001.
Budem platiť daň z prímu ?

Opýtal(a) sa Stanislav Šivčo , 14.7.2014 o 10:13

Dobrý deň, podľa ust. § 9 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov:

"Od dane je oslobodený príjem

a) z predaja nehnuteľnosti, na ktorú sa nevzťahuje oslobodenie podľa písmena b), a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku,

b) z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku ....."

V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia spĺňate podmienky oslobodenia od dane z príjmu pri predaji nehnuteľnosti.

Zobrazených 11 - 20 z 118

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Copyright © 2007-2014 Novostavby.sk. Všetky práva vyhradené!

Článkov: 66

Technology and design by 
MONOGRAM Technologies