Právna poradňa

SK
EN

Developerské projekty

Reality

Financovanie

Služby

inzercia

inzercia

Dôležité adresy

Adresár firiem

Pre návštevníkov

Pre firmy

Vážený návštevník,

v tejto rubrike Vám poradíme a odpovieme na otázky týkajúce sa problematiky vlastníctva, predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností. Právna poradňa neposkytuje konkrétne právne služby, rieši problémy obecne.

Odpovede na otázky v rámci právnej poradne zabezpečuje advokátska kancelária
Legality, s.r.o. 

Pridajte svoju otázku

Zodpovedane otazky

Dobrý deň, vlastnila som od roku 1992 1/2 domu duhú 1/2 mi v roku 2013 darovala mama kde mám v darovacej zmluve uvedenú čiastku za darovanú polovicu 30000€, mám tam aj trvalý pobyt. Teraz tento dom chcem predať za 80000€, ako je to z daňou?
Ďakujem

Opýtal(a) sa , 21.6.2014 o 20:36

Dobrý deň, podľa ust. § 9 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov:

"Od dane je oslobodený príjem

a) z predaja nehnuteľnosti, na ktorú sa nevzťahuje oslobodenie podľa písmena b), a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku,

b) z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku ....."

V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia nespĺňate podmienky oslobodenia od dane z príjmu pri predaji spoluvlastníckeho podielu vo výške 1/2 na nehnuteľnosti a teda bude Vám vyrúbená daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti vo výške 19% a 14% zdravotný odvod zo základu dane, ktorý predstavuje rozdiel medzi nadobúdacou cenou nehnuteľnosti a predajnou cenou nehnuteľnosti. Podľa zákona sa do základu dane zahŕňa zdaniteľný príjem znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na dosiahnutie takéhoto príjmu. V zvyšnej 1/2 spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti by ste mali spĺňať podmienky na oslobodenie od dane z príjmu.

Pre účely uplatnenia výdavkov pri príjme z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním, sa za výdavok pokladá reprodukčná obstarávacia cena (napr. cena určená znaleckým posudkom), pokiaľ by samotný darca spĺňal podmienky oslobodenia od dane z príjmu v čase darovania alebo cena, za ktorú darca nadobudol nehnuteľnosť, pokiaľ by samotný darca nespĺňal podmienky oslobodenia od dane z príjmu v čase darovania.

Odkúpili sme družstevný byt v ktorom sme bývali 27 rokov do osobného vlastníctva.Sme povinní platiť daň z predaja keby sme byt predávali aj v takom prípade po dobu piatich rokov?
Ďakujem za odpoveď.

Opýtal(a) sa zdeno , 16.6.2014 o 13:33

Dobrý deň, podľa ust. § 9 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov:

"Od dane je oslobodený príjem

a) z predaja nehnuteľnosti, na ktorú sa nevzťahuje oslobodenie podľa písmena b), a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku,

b) z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku ....."

V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia, ak predáte nehnuteľnosť pred uplynutím piatich rokov od jej nadobudnutia,, nebudete spĺňať podmienky oslobodenia od dane z príjmu pri predaji nehnuteľnosti a teda Vám bude vyrúbená daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti vo výške 19% a 14% zdravotný odvod zo základu dane, ktorý je rozdielom medzi nadobúdacou cenou nehnuteľnosti a predajnou cenou nehnuteľnosti.

Dobrý deň, chcem sa Vás spýtať, či budem platiť daň z garáže, ked mi otec daroval garáž vo februári r.2014?
A ešte Vás poprosím, či budem platiť daň z domu, ktorý chce napísať darom na mňa?

Opýtal(a) sa Lubica , 16.6.2014 o 13:31

Dobrý deň, pokiaľ máte na mysli daň z príjmu z predaja spomínaných nehnuteľností, tak podľa ust. § 9 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov:

"Od dane je oslobodený príjem

a) z predaja nehnuteľnosti, na ktorú sa nevzťahuje oslobodenie podľa písmena b), a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku,

b) z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku ....."

V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia nespĺňate podmienky oslobodenia od dane z príjmu pri predaji nehnuteľnosti a teda bude Vám vyrúbená daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti vo výške 19% a 14% zdravotný odvod zo základu dane, ktorý je rozdielom medzi nadobúdacou cenou nehnuteľnosti a predajnou cenou nehnuteľnosti. Rovnako nebudete oslobodený od dane z príjmu, ak dom predáte skôr ako 5 rokov od jeho nadobudnutia.

Pokiaľ ide o platenie tzv. miestnej dane z nehnuteľnosti, ktorú určuje daný správca dane (obec alebo mesto), tak tá sa platí vopred a na celý kalendárny rok.

Dobrý deň
Darovacou zmluvou mi previedol otec / máj.2014 / byt v Žiline na moju osobu. Nakoľko celá moja rodina býva v B.Bystrici a nikto nemá o tento byt záujem, som nútená byt predať. Aké poplatky budem musieť zaplatiť z predaja tejto nehnuteľnosti ?
Ďakujem za vybavenie

Opýtal(a) sa Vojtech Matušek , 16.6.2014 o 13:29

Dobrý deň, podľa ust. § 9 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov:

"Od dane je oslobodený príjem

a) z predaja nehnuteľnosti, na ktorú sa nevzťahuje oslobodenie podľa písmena b), a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku,

b) z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku ....."

V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia nespĺňate podmienky oslobodenia od dane z príjmu pri predaji nehnuteľnosti a teda bude Vám vyrúbená daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti vo výške 19% a 14% zdravotný odvod zo základu dane, ktorý predstavuje rozdiel medzi nadobúdacou cenou nehnuteľnosti a predajnou cenou nehnuteľnosti. Podľa zákona sa do základu dane zahŕňa zdaniteľný príjem znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na dosiahnutie takéhoto príjmu,

Pre účely uplatnenia výdavkov pri príjme z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním, sa za výdavok pokladá reprodukčná obstarávacia cena (napr. cena určená znaleckým posudkom), pokiaľ by samotný darca spĺňal podmienky oslobodenia od dane z príjmu v čase
darovania alebo cena, za ktorú darca nadobudol nehnuteľnosť, pokiaľ by samotný darca nespĺňal podmienky oslobodenia od dane z príjmu v čase darovania.

Dobrý deň. Celá moja rodina býva v B.Bystrici len môj 95 ročný otec sám v Žiline. Jeho stav je vážny a prepísal darovacou listinou jeho byt na moju osobu. Z rodiny nikto nemá záujem o tento byt z čoho vyplýva len jeho predaj. Prenájom nechceme použiť nakoľko sme dôchodcovia 75/71 rokov. Podľa zákona sa údajne platí daň pri predaji od nadobudnutia bytu do 5 rokov. Pre nás je to obrovská / výpalnícka / čiastka ktorú nie sme schopní uhradiť. Otázka : Je nejaká možnosť výnimky s tohoto poplatku, resp. úľava v takýchto netypických prípadoch ? alebo nejaké riešenie ? Ďakujem za reakciu.

Opýtal(a) sa Vojtech Matušek , 10.6.2014 o 19:38

Dobrý deň, podľa ust. § 9 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov:

"Od dane je oslobodený príjem

a) z predaja nehnuteľnosti, na ktorú sa nevzťahuje oslobodenie podľa písmena b), a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku,

b) z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola
táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku,"

V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia, v prípade predaja danej nehnuteľnosti, sa na Vás nevzťahuje oslobodenie od dane z príjmu pri predaji nehnuteľnosti. V prípade predaja by ste boli povinný odviesť daň a zdravotný odvod z vymeriavacieho základu.

Dobrý deň,
prosím Vás chcela by som sa spýtať právnu otázku. Rodičia mi v roku 2013 darovali byt darovacou zmluvou, v ktorom bývali 19 rokov.
Lenže ja som sa rozhodla, že by som si chcela postaviť dom a byt by som chcela predať.
Moja otázka znie, platila by som z predaja bytu daň a aj odvod do zdravotnej poisťovne?Ak áno, tak koľko %?
Ďakujem veľmi pekne za skorú odpoveď.

Opýtal(a) sa Tatiana, 10.6.2014 o 19:37

Dobrý deň, podľa ust. § 9 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov:

"Od dane je oslobodený príjem

a) z predaja nehnuteľnosti, na ktorú sa nevzťahuje oslobodenie podľa písmena b), a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku,

b) z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku,"

V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia, v prípade predaja danej nehnuteľnosti, sa na Vás nevzťahuje oslobodenie od dane z príjmu pri predaji nehnuteľnosti. Výška dane z príjmu je 19% + 14% zdravotný odvod.

Dobrý deň, potreboval by som radu, ako získať úver do 10 000 eur. Som začínajúci živnostník, síce mal som živnosť 10 rokov, potom som bol rok na úrade práce a teraz som založil živnosť od februára tohto roku. Dá sa získať nejaký úver bez podania príjmu? V tomto prípade by som založil nehnuteľnosť - dom. Je to vlastne možné? Či musím v banke predložiť daňové priznanie, keďže peniaze by som potreboval teraz, ďakuje za odpoveď

Opýtal(a) sa , 2.6.2014 o 13:52

Dobrý deň prajem. Vo Vašom prípade je možné získať tzv. úver bez dokladovania príjmu, kde stačí, že máte založenú živnosť a nemusíte mať podané daňové priznanie. Sú tam ale vyššie úrokové sadzby a obmedzenie financovania do 50% hodnoty nehnuteľnosti. Ak sa nachádzate v BA a okolí, môžeme si dohodnúť osobné stretnutie. Môj mail je bielik@hypomakler.sk.

Dobrý deň,
mám záujem o kúpu rozostavanej nehnuteľnosti na ktorú je čiastočne uvalená exekúcia. Požadovaná suma na vyplatenie nehnuteľnosti je 28 000,- € a výška exekúcie je 17 000,- . Môžem dostať hypotekárny úver, na takúto zaťaženú nehnuteľnosť ? Uvažovala som aj tak, že by som zobrala úver na bývanie v hodnote 17000, vyplatila by sa exekúcia, tým by sa očistila nehnuteľnosť a vzápätí by som zobrala hypotéku v sume 40000 a z toho by islo 17000 na refinancovanie úveru na bývanie , 11000 na doplatenie hodnoty nehnut. majiteľovi a zvyšok 12 000 by som chcela na dokončenie stavby, ktorej už veľa nechýba. Je možný takýto postup ? Môžem takto skombinovať hypotéku ? Ak nie aký postup by ste mi doporučovali. Podotýkam chceme sa na to dať s manželom, nie je problém s dokladovaním príjmu. Ďakujem pekne za odpoveď

Opýtal(a) sa Viera Váleková, 2.6.2014 o 13:42

Dobrý deň Vierka. Vaša navrhovaná štruktúra má určitú logiku a bola by riešiteľná len za určitých podmienok. Pre banku vzniká riziko, ak na založenej nehnuteľnosti má predávajúci exekúciu, pretože takáto osoba je ako záložca pre banky neakceptovateľný. Predávajúci má exekúcie v banke? Ak áno, tak potom by sa dal vybaviť úver pre Vás v tej banke. Ak má exekúciu povedzme od sociálnej poisťovne, museli by ste za neho vyplatiť exekúciu buď z vlastných peňazí, alebo spotrebným úverom bez založenia nehnuteľnosti, resp. úverom, kde by ste ale ručili inou nehnuteľnosťou. Ako náhle by bol predávajúci bez exekúcií, je možné, aby sa na predmetnú nehnuteľnosť zriadilo záložné právo. Daná situácia má viacero riešení, ale je potrebné poznať detaily. Ak sa nachádzate v BA a okolí, môžeme si dohodnúť osobné stretnutie. Môj mail je bielik@hypomakler.sk.

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať, ako postupovať pri predaji vlastníckeho podielu bytu. Ide o to, že po rozvode ostal bývalý manžel v byte, ktorý je po rozvode (viac ako 3 roky) už v podielovom vlastníctve bývalých manželov. Bývalá manželka by rada svoj podiel predala bývalému manželovi. Je povinná zaplatiť daň z predaja bytu, aj keď predáva svoj podiel bývalému manželovi, ktorý tam býva?
Vďaka za odpoveď.

Opýtal(a) sa Viera Nagyová, 2.6.2014 o 12:21

Dobrý deň, podľa ust. § 9 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov:

"Od dane je oslobodený príjem

a) z predaja nehnuteľnosti, na ktorú sa nevzťahuje oslobodenie podľa písmena b), a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku,

b) z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň
päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku ....."

Podľa ust. § 9 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov:

"Ak ide o predaj nehnuteľností uvedených v odseku 1 písm. a), alebo písm. b) po zániku a vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, 60) do lehoty uvedenej v odseku 1 písm. b), alebo písm. c) sa započítava doba, počas ktorej bola takáto nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. "

V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia budete oslobodená od dane z príjmu pri predaji nehnuteľnosti, ak ste predmetný byt vlastnili viac ako 5 rokov vrátane obdobia, keď daná nehnuteľnosť spadala do bezpodielového spoluvlastníctva.

Dobrý deň, prosím vás o radu, v dec, 2013 som zdedila po manželovi pozemok, ktorého bol výlučným vlastníkom od roku 1989, kedy ho zdedil po otcovi- Chcem ho predaŤ a prosím o radu, či musím platiŤ DAŇ z príjmu, alebo inu daŇ. Ďakujem

Opýtal(a) sa elča, 12.5.2014 o 13:01

Dobrý deň, podľa ust. § 9 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov:

"Od dane je oslobodený príjem

a) z predaja nehnuteľnosti, na ktorú sa nevzťahuje oslobodenie podľa písmena b), a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku,

b) z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená
až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku,"

Podľa vyššie uvedeného ustanovenia písm. b) by ste mala byť oslobodená od dani z príjmu pri predaji uvedenej nehnuteľnosti.

Zobrazených 11 - 20 z 105

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Copyright © 2007-2014 Novostavby.sk. Všetky práva vyhradené!

Článkov: 952

Technology and design by 
MONOGRAM Technologies