Právna poradňa

SK
EN

Developerské projekty

Reality

Financovanie

Služby

inzercia

inzercia

Dôležité adresy

Adresár firiem

Pre návštevníkov

Pre firmy

Vážený návštevník,

v tejto rubrike Vám poradíme a odpovieme na otázky týkajúce sa problematiky vlastníctva, predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností. Právna poradňa neposkytuje konkrétne právne služby, rieši problémy obecne.

Odpovede na otázky v rámci právnej poradne zabezpečuje advokátska kancelária
Legality, s.r.o. 

Pridajte svoju otázku

Zodpovedane otazky

Dobry den chcel by som sa spytat nadobudli sme nehnutelnost po priamom dedeni(vnuci,dcera) v danej nehnutelnosti maju trvaly pobyt(cca 2 roky) 2 z 4 dedicov, bude stym nejaky problem pri predaji nehnutelnosti?? maju nejake vacsie pravo pri predaji vzhladom na trvaly pobyt?
dakujem.

Opýtal(a) sa lukas , 10.8.2014 o 11:25

Dobrý deň, podľa ust. § 9 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov:

"Od dane je oslobodený príjem
a) z predaja nehnuteľnosti, na ktorú sa nevzťahuje oslobodenie podľa písmena b), a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku,

b) z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku ....."

V zmysle vyššie uvedeného je od dane z príjmu z predaja nehnuteľností oslobodený každý kto nadobudol nehnuteľnosť dedením v priamom rade, a zároveň spolu s poručiteľom vlastnil nehnuteľnosť viac ako 5 rokov. Trvalý pobyt má len evidenčný charakter a nezakladá žiadne "prednostné" resp. "väčšie" právo pri predaji nehnuteľnosti.

Dobrý deň. Chcem predať ornú pôdu ktorú som zdedil cca pred 18 rokmi. Budem platiť nejakú daň. ak áno, v akej čiastke. Jedná sa o ornú pôdu o rozlohe 9 ha. Ďakujem a prajem príjemný deň.

Opýtal(a) sa Ivánek Dominik , 4.8.2014 o 9:28

Dobrý deň, podľa ust. § 9 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov:

"Od dane je oslobodený príjem
a) z predaja nehnuteľnosti, na ktorú sa nevzťahuje oslobodenie podľa písmena b), a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku,

b) z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku ....."

V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia spĺňate podmienky oslobodenia od dane z príjmu pri predaji nehnuteľnosti, keďže doba počas ktorej ste vlastníkom presahuje dobu 5 rokov.

Dobrý deň, v roku 2012 som dostal od rodičov rodinný dom formou darovacej zmluvy. Chcem sa informovať ohľadom dane s príjmu, nič som nemal platiť? Nikde sa mi to nedari dopatrat. Daň za dom som platil už riadne ako prišla. Dakujem

Opýtal(a) sa Jaroslav Čederla , 4.8.2014 o 9:24

Daň z darovania bola upravená zákonom č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľnosti. Tento zákon bol s účinnosťou od 01.01.2004 zrušený zákonom č. 554/2003 Z.z. o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a to v rámci daňovej reformy. Daň z darovania sa v súčasnosti neplatí.

Dobry den.Mam otazku ohladne priznania dane za pozemok,ktory chcem predat.V roku 2012 som kupil parcelu za 50 eur (v extravilane obce) je to TTP( trvaly trávny porast ).V roku 2014 ju chcem predat pod cenu t.j.30 eur - jej hodnota sa znižila obmedzeným pristupom k nej..Vznika mi v mojom pripade danova povinnost ak som parcelu predal pod cenu?Z logickeho hladiska nie ale pre istotu sa pytam.Dakujem za odpoved.

Opýtal(a) sa Michal , 28.7.2014 o 10:09

Dobrý deň, podľa ust. § 8 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov:

"Do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahŕňa zdaniteľný príjem znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie. Ak sú výdavky spojené s jednotlivým druhom príjmu uvedeným v odseku 1 vyššie ako príjem, na rozdiel sa neprihliada."

V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia bude Váš základ dane nulový, keďže výdavky spojené s nadobudnutím nehnuteľnosti prevyšujú príjmy získané z predaja nehnuteľnosti.

Ako súkromná osoba nepodnikateľ,prenajímam byt.Som riadne zaregistrovaný na DÚ,všetky moje výdavky,ako aj platba nájomníka mi idú cez účet.Podávam daňové priznanie,daň z príjmu platím.
Otázka: Ktorý zákon hovorí,že zmluva o prenájme musí byť písomná? Je jasné,že dobrá zmluva chráni oboch účastníkov,mňa však zaujíma,jej nevyhnutnosť z hľadiska zákona.
Ďakujem pekne.

Opýtal(a) sa Ladislav Jurga , 28.7.2014 o 9:53

Dobrý deň, podľa ust. § 686 ods. 1 zákona č. 40/ 1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov:

"Nájomná zmluva musí obsahovať označenie predmetu a rozsahu užívania, výšku nájomného a výšku úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu alebo spôsob ich výpočtu. Mala by tiež obsahovať aj opis príslušenstva a opis stavu bytu. Ak sa nájomná zmluva neuzavrela písomne, vyhotoví sa o jej obsahu zápisnica."

V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia ak nie je nájomná zmluva uzatvorená písomne, vyhotoví sa o obsahu nájomnej zmluvy zápisnica.

Dobrý deň,
svokrovci kúpili RD v roku 2010.V roku 2011 zomrel svokor a minulý rok 2013 svokra.
Budeme pri predaji RD platiť daň z predaja nehnuteľnosti ? Manželka je priama dedička ( 1/4) .
Niekde som čítal,že musí uplynúť najmenej 5 rokov od nadobudnutia nehnuteľnosti - je to tak aj v prípade,že majitelia zomreli počas týchto 5 rokov ?

Vopred ďakujem za rýchlu odpoveď .

Opýtal(a) sa Tománek, 20.7.2014 o 12:17

Dobrý deň, podľa ust. § 9 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov:

"Od dane je oslobodený príjem

a) z predaja nehnuteľnosti, na ktorú sa nevzťahuje oslobodenie podľa písmena b), a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku,

b) z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku ....."

V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia nespĺňate podmienky oslobodenia od dane z príjmu pri predaji nehnuteľnosti, keďže doba počas ktorej je vlastníkom Vaša manželka vrátane doby, počas, ktorej boli vlastníkmi poručitelia nepresahuje dobu 5 rokov.

Chcem predať chatu v roku 2014 ktorú mám osobnom vlastníctve. Túto som nadobudol v roku 2001.
Budem platiť daň z prímu ?

Opýtal(a) sa Stanislav Šivčo , 14.7.2014 o 10:13

Dobrý deň, podľa ust. § 9 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov:

"Od dane je oslobodený príjem

a) z predaja nehnuteľnosti, na ktorú sa nevzťahuje oslobodenie podľa písmena b), a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku,

b) z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku ....."

V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia spĺňate podmienky oslobodenia od dane z príjmu pri predaji nehnuteľnosti.

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či budem platiť Daň z predaja nehnuteľností, ak byt, ktorý predávam, mám v OV len od r. 2012, ale predtým byt bol Družstevný a mám tu trvalý pobyt od r.1988. Ďakujem za odpoveď.

Opýtal(a) sa Agneša Černá , 14.7.2014 o 9:50

Dobrý deň, podľa ust. § 9 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov:

"Od dane je oslobodený príjem

a) z predaja nehnuteľnosti, na ktorú sa nevzťahuje oslobodenie podľa písmena b), a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku,

b) z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku ....."

V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia nespĺňate podmienky oslobodenia od dane z príjmu pri predaji nehnuteľnosti.

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Pred mesiacom som zdedila dom po svojej mame,ktorá ho pred necelými dvoma rokmi zdedila po svojej mame, čiže mojej babke.Chcela by som predať pol domu a chcem sa opýtať či budem platiť daň z predaja alebo sa mi pripočítajú aj babkine roky vlastníctva?
Vopred Vám ďakujem za odpoveď.

Opýtal(a) sa Vladimíra , 21.6.2014 o 20:40

Dobrý deň, podľa ust. § 9 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov:

"Od dane je oslobodený príjem

a) z predaja nehnuteľnosti, na ktorú sa nevzťahuje oslobodenie podľa písmena b), a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku,

b) z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku ....."

V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia podľa písm. b) by ste mali byť oslobodená od dane z príjmu z predaja nehnuteľnosti.

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, aká by bola výška dane z predaja nehnuteľnosti, keď mám byt získaní dedením. Koncom roka 2010 sa môj brat rozhodol darovať mi 1-izbový byt, v ktorom som síce bývala, ale bol zapísaný na brata. Darovaciu zmluvu sme síce podpísali ešte v roku 2010, ale v katastri bola na moje meno zapísaná až v januári 2011. Teraz tento 1-izbový byt chcem predať a keďže vlastníkom bytu nie som viac ako 5 rokov, som povinná zaplatiť daň z predaja nehnuteľnosti. Lenže neviem v akej výške. Byt som totiž nadobudla darovacou zmluvou, v nej však cena bytu uvedená nie je. Teraz chcem byt predať za 25 000 eur a neviem, z akej sumy sa bude daň vypočítavať. Podľa zákona sa totiž vypočítava z rozdielu predajnej a nadobúdacej ceny. Viete mi teda poradiť, ako by sa daň z predaja tejto nehnuteľnosti mala vypočítať?

Opýtal(a) sa Lýdia Vojtaššáková , 21.6.2014 o 20:38

Dobrý deň, podľa ust. § 9 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov:

"Od dane je oslobodený príjem

a)
z predaja nehnuteľnosti, na ktorú sa nevzťahuje oslobodenie podľa písmena b), a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku,

b) z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku ....."

V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia nespĺňate podmienky oslobodenia od dane z príjmu pri predaji nehnuteľnosti a teda bude Vám vyrúbená daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti vo výške 19% a 14% zdravotný odvod zo základu dane, ktorý predstavuje rozdiel medzi nadobúdacou cenou nehnuteľnosti a predajnou cenou nehnuteľnosti. Podľa zákona sa do základu dane zahŕňa zdaniteľný príjem znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na dosiahnutie takéhoto príjmu,

Pre účely uplatnenia výdavkov pri príjme z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním, sa za výdavok pokladá reprodukčná obstarávacia cena (napr. cena určená znaleckým posudkom), pokiaľ by samotný darca spĺňal podmienky oslobodenia od dane z príjmu v čase darovania alebo cena, za ktorú darca nadobudol nehnuteľnosť, pokiaľ by samotný darca nespĺňal podmienky oslobodenia od dane z príjmu v čase darovania.

Zobrazených 11 - 20 z 115

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Copyright © 2007-2014 Novostavby.sk. Všetky práva vyhradené!

Článkov: 63

Technology and design by 
MONOGRAM Technologies