Právna poradňa

SK
EN

Developerské projekty

Reality

Financovanie

Služby

inzercia

inzercia

Dôležité adresy

Adresár firiem

Pre návštevníkov

Pre firmy

Vážený návštevník,

v tejto rubrike Vám poradíme a odpovieme na otázky týkajúce sa problematiky vlastníctva, predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností. Právna poradňa neposkytuje konkrétne právne služby, rieši problémy obecne.

Odpovede na otázky v rámci právnej poradne zabezpečuje advokátska kancelária
Legality, s.r.o. 

Pridajte svoju otázku

Zodpovedane otazky

Dobrý deň! Sme 4 súrodenci a zdedili sme rodinný dom po rodičoch, každý rovnakým dielom. Sestra by mi chcela darovať svoju 1/4. Chcela by som sa opýtať ak by sme predali nehnuteľnosť platila by som dane z darovanej 1/4?Za odpoveď Vám ďakujem.

Opýtal(a) sa Oľga Katonová, 3.3.2014 o 15:45

Dobrý deň, podľa ust § 9 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov:

"Od dane je oslobodený príjem
a) z predaja nehnuteľnosti, na ktorú sa nevzťahuje oslobodenie podľa písmena b), a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi
podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku,

b) z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku, ..."

V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia ak by ste uvedený podiel vo výške 1/4 nadobudli darovaním od svojej sestry a následne by ste nehnuteľnosť v nasledujúcich piatich rokoch od nadobudnutia podielu vo výške 1/4 od Vašej sestry predali, neboli by ste v prípade podielu vo výške 1/4 oslobodená od dane z príjmu z predaja nehnuteľnosti.

Dobrý deň. Moja otázka je či máme platiť daň z dedičstva hoci všade sa píše že daň z dedičstva je zrušená od roku 2004.
V decembri 2012 sme zdedili po bezdetnej tetky nehnuteľnosť - byt. V roku 2013 v januári sa byt predal . Tetka vlastnila byt viac ako 5 rokov. Sme dediči nepriamom rade totiž môj otec brat tetky už zomrel a taký istý je aj prípad ostatných dedičov.
Notárka pri dedičnom konaní povedala že nemusíme platiť daň keďže dohodnutá cena a predajná cena bola rovnaká ale treba podať nulové daňové priznanie. Prosím o radu a skorú odpoveď. Ďakujem

Opýtal(a) sa Katarína Nagyová, 24.2.2014 o 9:30

Dobrý deň, daň z dedičstva bola upravená zákonom č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľnosti. Tento zákon bol s účinnosťou od 01.01.2004 zrušený zákonom č. 554/2003 Z.z. o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a to v rámci daňovej reformy. Daň z dedičstva sa v súčasnosti neplatí.

Vo Vami uvedenom prípade sa nejedná o daň z dedičstva, ale o daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti. Daň z príjmu z predaja nehnuteľností upravuje zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. (ďalej len "Zákon o dani z príjmov")

Podľa ust § 9 ods. 1 písm. a) a b) Zákona o dani z príjmov:

"Od dane je oslobodený príjem
a) z predaja nehnuteľnosti, na ktorú sa nevzťahuje oslobodenie podľa písmena b), a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi
podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku,

b) z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku, ..."

V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia príjmy oslobodené od dane z predaja nehnuteľností sú len tie, ktoré boli získané predajom nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v priamom rade. Dedením v priamom rade nie je ak poručiteľom je teta a nadobúdateľom dedičstva je synovec, resp. neter poručiteľa. Na základe vyššie uvedeného by sa na Vás nevzťahovalo ust. § 9 ods. 1 písm. b) Zákona o dani z príjmov a neboli by ste oslobodená od dane z príjmu z predaja nehnuteľnosti.

Podľa ust. § 8 ods. 2 prvá a druhá veta Zákona o dani z príjmov:

"Do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahŕňa zdaniteľný príjem znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie. Ak sú výdavky spojené s jednotlivým druhom príjmu uvedeným v odseku 1 vyššie ako príjem, na rozdiel sa neprihliada."

Podľa vyššie uvedeného ustanovenia ak hodnota, ktorú ste museli vynaložiť na získanie nehnuteľnosti je nižšia ako hodnota získaná z predaja tejto nehnuteľnosti, bude Vám vyrúbená nulová daň.

Dobrý den.
V roku 2013 sme traja surodenci zdedili byt po našich nebohých rodičoch. Následne sme byt predali. Musíme zaplatiť zo získanej sumy daň?

Opýtal(a) sa Veronika Kotláriková, 10.2.2014 o 12:26

Dobrý deň, podľa ust. § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov:

"Od dane je oslobodený príjem
a) z predaja nehnuteľnosti, na ktorú sa nevzťahuje oslobodenie podľa písmena b), a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku,

b) z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného
majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená
až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku,"

V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia písm. b) v prípade, ak ste spolu s Vašimi rodičmi vlastnili nehnuteľnosť viac ako 5 rokov, ste oslobodení od dane z príjmu z predaja nehnuteľnosti.

Dobrý deň. Môj brat získal vlastníctvo nehnuteľnosti darovaním v roku 2007 a následne v roku 2010 daroval 1/3 mojej sestre a 1/3 mne. Nehnuteľnosť sme predali v roku 2013. Chcem sa opýtať či predaj tejto nehnuteľnosti je oslobodený od dane z príjmu nehnuteľnosti. Ďakujem.

Opýtal(a) sa Michal Čižmár, 4.2.2014 o 17:22

Dobrý deň, podľa ust. § 9 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov:

"Od dane je oslobodený príjem
a) z predaja nehnuteľnosti, na ktorú sa nevzťahuje oslobodenie podľa písmena b), a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku,
b) z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku, "

V zmysle vyššie uvedeného, jediný, kto bude oslobodený z dane z príjmu, bude Váš brat, nakoľko on nadobudol svoj podiel ešte v roku 2007 (v čase predaja uplynulo viac ako päť rokov od nadobudnutia danej nehnuteľnosti), príjem viažuci sa na zvyšné dva podiely nebude oslobodený od dane z príjmu, nakoľko nie je splnená podmienka uvedená v písm. a) vyššie uvedeného znenia zákona.

Dobrý deň!
Chcem sa spýtať, či je potrebné podať daňové priznanie zo zdedenej nehnuteľnosti. Sme 4 súrodenci. Dom sme zdedili, v decembri 2013 po zomrelej mamke.
Ďakujem za odpoveď.
Palková Tatiana

Opýtal(a) sa Palková Tatiana, 20.1.2014 o 9:09

Dobrý deň, v zmysle zákona, ak ste nehnuteľnosť zdedili a uplynulo aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti Vašou matkou nemáte povinnosť podávať daňové priznanie k dani z príjmu. Bude však potrebné podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti.

Dobrý deň. Chcem sa opýtať ako je to s platením dane za predaj bytu. V roku 2007 sme ja, brat, jeho žena kúpili byt. Mne patrila polovica a im druhá polka. V roku 2012 mi tu druhú polovicu brat a švagriná darovacou zmluvou darovali. Chcela by som vedieť či musím platiť daň z predaja nehnuteľnosti, keby som byt chcela predať teraz. Ďakujem Jana

Opýtal(a) sa Jana, 13.1.2014 o 14:23

Dobrý deň, v zmysle ust. § 9 ods. 1 písm a) a b) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov:

"Od dane je oslobodený príjem

a) z predaja nehnuteľnosti, na ktorú sa nevzťahuje oslobodenie podľa písmena b), a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku,
b) z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú"

V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia ste za spoluvlastnícky podiel vo výške 1/2, ktorý vlastníte od roku 2007 oslobodený od dane z príjmu. V prípade predaja spoluvlastníckeho podielu, ktorý ste nadobudli darovaním v roku 2012, nie ste oslobodený od dane z príjmu.

Dobry vecer.Otec kupil pozemok v roku 2010,teraz mi chce ten pozemok darovat( bude plati dan z prijmu a odvod do poistovne) a ja by som chcel ten darovany pozemok hned po rozhodnuti z katastra dalej darovat inej osobe.Moja otazka znie ci budem platit nejaku dan ak ten darovany pozemok darujem inej osobe.Dakujem.

Opýtal(a) sa michal, 2.12.2013 o 8:13

Dobrý deň, daň z darovania bola upravená zákonom č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľnosti. Tento zákon bol s účinnosťou od 01.01.2004 zrušený zákonom č. 554/2003 Z.z. o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a to v rámci daňovej reformy. Daň z darovania sa v súčasnosti neplatí. V zmysle vyššie uvedeného ak darujete uvedenú nehnuteľnosť nebudete platiť daň.

Dobrý deň,
v januári r. 2013 som zdedil po svojej mame v dedičskom konaní dom so záhradou v Bratislave. Mama túto nehnuteľnosť vlastnila viacej ako 30 rokov. Budem musieť pri jej predaji odviesť daň z príjmu a odvody do zdravotnej poisťovňe.
Ďakujem za odpoveď.

Opýtal(a) sa Ing. Zdenek Novotný, 26.11.2013 o 8:04

Dobrý deň v zmysle ust. § 9 ods. 1 zákona č. 595/2013 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov:

"Od dane je oslobodený príjem

a) z predaja nehnuteľnosti, na ktorú sa nevzťahuje oslobodenie podľa písmena b), a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi
podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku,

b) z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku,

c) z predaja hnuteľnej veci okrem príjmov z predaja hnuteľnej veci, ktorá bola zahrnutá do obchodného majetku, a to do piatich rokov od jej vyradenia z obchodného majetku; za hnuteľnú vec sa na účely tohto zákona nepovažuje cenný papier,

d) z predaja nehnuteľnosti alebo hnuteľnej veci vydanej oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov, 3) prijatý touto osobou,

e) z predaja majetku zahrnutého do konkurznej podstaty38) a z odpisu záväzkov pri konkurze alebo reštrukturalizácii, ktoré sú vykonané podľa osobitného predpisu, 38) vrátane odpisu záväzkov voči veriteľom, ktorí v konkurze neuplatnili svoje pohľadávky voči daňovníkovi; obdobne sa postupuje aj pri odpise záväzkov u daňovníka, ktorý sa zrušuje zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, a u daňovníka, ktorý sa zrušuje zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty,

f) prijatý v rámci plnenia vyživovacej povinnosti podľa osobitného predpisu, 39) a obdobné plnenie poskytované zo zahraničia

g) podľa § 6 ods. 3 a § 8 ods. 1 písm. a), ak úhrn týchto príjmov nepresiahne v zdaňovacom období 500 eur, pričom ak takto vymedzené príjmy presiahnu 500 eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad takto ustanovenú sumu; výdavky k príjmom zahrnovaným do základu dane sa
zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrnovaných do základu dane k celkovým príjmom,

h) z prevodu členských práv a povinností v bytovom družstve súvisiacich s prevodom práva užívania nájomného družstevného bytu, ak daňovník užíval tento byt na bývanie aspoň päť rokov odo dňa uzavretia nájomnej zmluvy s bytovým družstvom, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi zo zmluvy o budúcom prevode členských práv a povinností v bytovom družstve súvisiacich s prevodom práva užívania nájomného družstevného bytu, uzavretej v čase do piatich rokov odo dňa uzavretia nájomnej zmluvy s bytovým družstvom,

i) podľa § 8 ods. 1 písm. d) až f), ak úhrn týchto príjmov znížený o výdavok podľa § 8 ods. 5 a 7 nepresiahne v zdaňovacom období 500 eur; ak takto vymedzený rozdiel medzi úhrnom príjmov a úhrnom výdavkov presiahne 500 eur, do základu dane sa zahrnie len rozdiel nad takto ustanovenú sumu; ak daňovník súčasne dosiahol aj príjmy podľa § 6 ods. 3 a § 8 ods. 1 písm. a), uplatní sa oslobodenie od dane podľa písmena g) a podľa tohto písmena, najviac v úhrnnej výške 500 eur,

j) získaný nadobudnutím vlastníctva bytu ako náhrady za uvoľnený byt alebo prijatá náhrada za uvoľnený byt užívateľom bytu od oprávnenej osoby, ktorej bola vydaná nehnuteľnosť podľa osobitných predpisov3) alebo od dediča oprávnenej osoby, ktorej bola vydaná táto nehnuteľnosť, v ktorej sa takýto byt nachádza."

V zmysel vyššie uvedeného ustanovenia písm. b) ste oslobodený od dane z príjmu a teda aj od povinnosti odviesť zdravotný odvod.

Dobrý deň, chcela by som sa Vás opýtať ako to bude ohľadom platenia dane z dedičstva po smrti našej starkej , keď po smrti starého otca, pred 8 rokmi, dedila moja mamina a jej sestra spolu so starkou. Dom bol podelení na čiastky polovica babke a polovica mala byť rozdelená na tretiny. Avšak starká sa svojej tretiny vzdala v pospech svojich dcér. Dnešný stav teda je polovica domu starká, štvrtina moja mamina a štvrtina teta. Dom užíva iba starká. Otázkou je ak sa pominie aj starká a dcéry by chceli nehnuteľkosť predať do piatich rokov, čí sa daň platí z celej hodnoty nehnuteľnosti alebo len z tej čiastky teda polovice ktorú podedia? A či sa bude platiť aj poplatok do zdravotnej poisťovne či z celej sumy laebo len z dedenej polovice a v akej percentuálnej hodnote?
ďakujem vopred.

Opýtal(a) sa Alena Vavreková, 17.11.2013 o 19:22

Dobrý deň v zmysle ust. § 9 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov:

"Od dane je oslobodený príjem
a) z predaja nehnuteľnosti, na ktorú sa nevzťahuje oslobodenie podľa písmena b), a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku,
b) z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku, "

V zmysle vyššie uvedeného ak Vaša mama a teta budú dediť a následne budú chcieť nehnuteľnosť predať v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia písm. b) budú oslobodené od dane z príjmu.

Dobrý deň,
v roku 2009 mi rodičia (t.č. po smrti) darovali nehnuteľnosť (rodinný dom). Mám ešte brata a jemu darovali lesy, trávnané pozemky, pôdu. Takto sme sa vlastne majetkovo vyrovnali. V rodinnom dome nebývam, chodím ho udržiavať. Mám svoje bývanie v inej lokalite. V roku 2013 by som chcel dom predať.
Otázka :
Musím z predaja domu platiť daň z nehnuteľnosti a zdravotný odvod, keď ešte neuplynula doba 5rokov čo som vlastník?

Opýtal(a) sa Jaroslav Vážan, 17.11.2013 o 19:20

Dobrý deň, v zmysle ust. § 9 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o dani z príjmov"):

"Od dane je oslobodený príjem
a) z predaja nehnuteľnosti, na ktorú sa nevzťahuje oslobodenie podľa písmena b), a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku, "

v spojení s ust. § 52j Zákona o dani z príjmov:

"Oslobodenie príjmu podľa § 9 ods. 1 písm. a), i) a j) predpisu účinného do 31. decembra 2010 sa použije na príjmy z predaja takéhoto majetku nadobudnutého do 31. decembra 2010. Na príjem z predaja bytu, ktorý bol obstaraný pred 1. januárom 2004, dosiahnutý po 31. decembri 2010 sa použije § 9 predpisu účinného do 31. decembra 2010."

v zmysle ust. § 9 ods. 1 Zákona o dani z príjmov účinného k 31.12.2010:

"Od dane je oslobodený príjem
a) z predaja bytu alebo obytného domu s najviac dvoma bytmi vrátane súvisiacich pozemkov, ak v ňom mal predávajúci trvalý pobyt najmenej po dobu dvoch rokov bezprostredne pred predajom, okrem
1. príjmov z predaja týchto nehnuteľností, ktoré boli zahrnuté do obchodného majetku, a to do piatich rokov odo dňa ich vyradenia z obchodného majetku a
2. príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji týchto nehnuteľností uzavretej do dvoch rokov od začiatku trvalého pobytu v nich alebo do piatich rokov odo dňa ich vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po dvoch rokoch od začiatku trvalého pobytu alebo po piatich rokoch odo dňa ich vyradenia z obchodného majetku, "

V zmysle vyššie uvedeného ak ste za posledné dva roky nemali v nehnuteľnosti trvalý pobyt nie ste v zmysle zákona oslobodený od dane z príjmov.

Zobrazených 11 - 20 z 81

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Copyright © 2007-2014 Novostavby.sk. Všetky práva vyhradené!

Článkov: 945

Technology and design by 
MONOGRAM Technologies