Právna poradňa

SK
EN

Developerské projekty

Reality

Financovanie

Služby

inzercia

inzercia

Dôležité adresy

Adresár firiem

Pre návštevníkov

Pre firmy

Vážený návštevník,

v tejto rubrike Vám poradíme a odpovieme na otázky týkajúce sa problematiky vlastníctva, predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností. Právna poradňa neposkytuje konkrétne právne služby, rieši problémy obecne.

Odpovede na otázky v rámci právnej poradne zabezpečuje advokátska kancelária
Legality, s.r.o. 

Pridajte svoju otázku

Zodpovedane otazky

Svokrovci darovali byt našej 3 ročnej dcérky ale s vecnim bremenom teda ja a môj manžel máme doživotné pravo tam bývať, a byt dcérka nemôže predať bez nášho suhlasu takisto my s bytom nemôžme nič robiť bez jej suhlasu...chcem sa spýtať ak sa môj manžel chcel vzdať toho práva na doživotné použ. bytu akou formou by sa to malo realizovať a či sa to vôbec dá dakujem

Opýtal(a) sa Katka, 19.5.2014 o 12:51

Dobrý deň, podľa ust. § 151p ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník c znení neskorších predpisov:

"Vecné bremená zanikajú rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona. K zániku práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zmluvou je treba vklad do katastra nehnuteľností."

V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia môžete vecné bremeno spočívajú v doživotnom práve užívania nehnuteľnosti zrušiť písomnou dohodou medzi oprávneným z vecného bremena a povinným z vecného bremena. Túto dohodu je potrebné následne spolu s návrhom na zrušenie práva zodpovedajúcemu vecnému bremeno podať na príslušnom okresnom úrade, katastrálnom odbore a zaplatiť správny poplatok .

Dobrý deň, mala by som otázku, naša záhrada je rozdelená na dve časti, našu a sestrinu. sestra zomrela pred 4 rokmi a jej časť zdedila jej dcera. ide o to,že by sme si od nej chceli pozemok odkupiť, nakolko my ho využívame už pomaly 3O rokov....dcera s tým ale nesuhlasí, máme na pozemok aj napriek tomu nejaké predkupné právo? alebo existuje niečo podobné, ako by sme sa mohli k pozemku dostat? dakujem za radu.

Opýtal(a) sa Anna Huskova, 12.5.2014 o 13:05

Dobrý deň, podľa ust. § 123 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník"):

"Vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním."

v spojení s ust. § 136 ods. 1 Občianskeho zákonníka:

"Vec môže byť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov."

V zmysle vyššie uvedených ustanovení vlastník nehnuteľnosti môže nakladať so svojím majetkom podľa svojej vôle.

Podľa ust. § 140 Občianskeho zákonníka:

"Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov."

V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia majú podieloví spoluvlastníci predkupné právo iba v prípade, ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza a nie v prípade, ak podielový spoluvlastník nechce predať svoj podiel.

Podľa ust. § 143 ods. 1 Občianskeho zákonníka:

"Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov."

V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia môžete podať návrh na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva na príslušný súd, ktorý rozhodne, akým spôsobom bude vyporiadané podielové spoluvlastníctvo.

Dobrý deň, plánujeme kúpiť byt. Byt vlastnia manželia, v čase kúpy však manželmi ešte neboli, takže v liste vlastníctva je meno manželky ešte za slobodná. Chcem sa opýtať či nebude problém so založením založenej zmlúvy, resp. Zamietnutím zmlúvy bankou. Ďakujem za odpoveď.

Opýtal(a) sa , 28.4.2014 o 13:43

Dobrý deň, pri vklade záložného práva na základe zmluvy o zriadení je možné podať i jednoduché oznámenie o zmene údajov. Vlastník – fyzická osoba je v katastri nehnuteľností pomocou viacerých identifikačných údajov ako je meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a adresa trvalého pobytu,
čo zaručuje jeho nezameniteľnosť.

dobry den chcem sa opytat sme 3 surodenci dedko nam prepisal dom s vecnym bremenom na jeho meno chcel by som aby ma vyplatili kedze tam uz 12 rokov nebyvam sestra s bratom, ktory tam byvaju mi povedali ze nemozu kvoli bremenu nic robit mam vlastne nejake pravo na nehnutelnost? mozu mi platit nejaky najom? alebo ako mozem postupovat? dakujem za kazdu radu

Opýtal(a) sa , 14.4.2014 o 13:35

Dobrý deň, podľa ust. § 142 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov:

"Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov."

V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia, v prípade ak sa nedohodnete s ostatnými podielovými spoluvlastníkmi, môžete podať na príslušný súd návrh na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva.

Zdedili sme traja surodenci po bratovi rodinny dom v hodnote 26555€ v roku 2011 .Tato suma je aj dedicskom konani V roku 2013 sme ho predali za 26000€.Z tejto sumy realitka zobrala 3000€. musime z toho platit dan,alebo podat danove priznanie?

Opýtal(a) sa Matej Krnčan, 7.4.2014 o 13:18

Dobrý deň, daň z príjmov z predaja nehnuteľnosti upravuje zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o dani z príjmov").

Podľa ust. § 9 ods. 1 písm. a) a b) Zákona o dani z príjmov:

"Od dane je oslobodený príjem
a) z predaja nehnuteľnosti, na ktorú sa nevzťahuje oslobodenie podľa písmena b), a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku,
b) z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku, ..."

V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia nie ste oslobodení od dane z príjmov z predaja nehnuteľností.

Dobrý deň.
Chcem sa spýtať aká je výška poplatku pri vymazaní ťarchy doživotného užívania nehnuteľnosti v prospech osoby, ktorá teraz zomrela? Neviem to nikde nájsť a chcem ísť na kataster pripravená.
Ďakujem

Opýtal(a) sa Božena Kubovičová, 24.3.2014 o 14:10

Dobrý deň, podľa ust. § 151p ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov:

"Ak právo zodpovedajúce vecnému bremenu patrí určitej osobe, vecné bremeno zanikne najneskôr jej smrťou alebo zánikom."

V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia je potrebné podať návrh na výmaz vecného bremena z katastra nehnuteľností záznamom a doložiť ho úmrtným listom osoby oprávnenej z vecného bremena. Výmaz predmetného vecného bremena vykonaná príslušný okresný úrad, katastrálny odbor záznamom bez správneho poplatku.

Dobrý deň, chcela by som sa informovať moja babka,mama a jej sesternica sú vlastničky pozemku. Mama je vlastníčka domu a záhrady a jej sesternica ma 1/3 pozemku (časť pozemku vedľa domu a časť záhrady). Mama platí za pozemok daň stará sa o pozemok . Jej sesternica nemá záujem o pozemok vyše 30 rokov nebola s nami v kontakte. pred tým sa pokúšali dohodnúť na kúpe časti , ponúkali jej peniaze ale ona nemala záujem (zdala sa jej malá suma). Ďalej sa to neriešilo a teraz sme jej skúšali volať chceli sme sa dohodnúť skontaktovať s ňou ale ona nedvíhala telefón a dokonca keď dvihla snažila sa vykrúcať , že je to omyl. Chcela by som sa opýtať ako sa teraz máme s ňou dohodnúť ? čí by sa nedalo nejako mimo súdnou cestou to riešiť. a ak by to zašlo tak ďaleko až na súd ako by to mohlo dopadnúť alebo čo by to predstavovalo .

Opýtal(a) sa , 24.3.2014 o 9:33

Dobrý deň, podľa ust. § 142 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov:

"Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov."

V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia, ak sa nedohodnete, môžete podať na príslušný súd návrh na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, kde súd môže prisúdiť podiel sesternice Vašej mame a Vašu mamu zaviaže vyplatiť sesternicu Vašej mamy.

Dobrý deň,chcem sa informovať ako postupovať pri používaní a udržiavaní nehnuteľnosti a pozemku príslušného k domu.Som vätšinová spolu vlastníčka domu i pozemku k nemu.Môj podiel je 6/8,sestra s bratom majú po 1/8,chlela som ich vyplatiť aby som sa stala výlučnou majiteľkou ale nesúhlasili.Nakoľko v dome bývam spolu s dcérou a chorou mamou o ktorú sa starám,chcem aj dom udržiavať,ako sa postupuje v takomto prípade? Počula som, že ak chcem opravovať niečo na dome alebo na pozemku niečo urobiť potrebujem súhlas s overenými podpismi spoluvlastníkov...je to pravda?
Ako sa postupuje v takomto prípade,prosím poraďte mi.Ďakujem s pozdravom Gabriela

Opýtal(a) sa Gabriela Nizká, 10.3.2014 o 13:43

Dobrý deň, v prípade ak sa chcete stať výlučnou vlastníčkou pozemku, je možné podať na príslušný súd návrh na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva podľa ust. § 142 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník").

Podľa ust. § 142 ods. 1 Občianskeho zákonníka:

"Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov."

V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia môže príslušný súd vyporiadať podielové spoluvlastníctvo tak, že nehnuteľnosť prikáže jednému podielovému spoluvlastníkovi a zaviaže ho, aby vyplatil ostatných podielových spoluvlastníkov.

Podľa ust. § 139 zákona Občianskeho zákonníka:

"(1) Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločnej veci sú oprávnení a povinní všetci spoluvlastníci spoločne a nerozdielne.

(2) O hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd.

(3) Ak ide o dôležitú zmenu spoločnej veci, môžu prehlasovaní spoluvlastníci žiadať, aby o zmene rozhodol súd."

V nadväznosti na vyššie uvedené, Váš spoluvlastnícky podiel predstavuje väčšinu pri rozhodovaní o hospodárení so spoločnou nehnuteľnosťou, teda i napr. pri rozhodovaní o úpravách danej nehnuteľnosti. Záujem o vykonanie úprav je však vhodné ostatných spoluvlastníkom oznámiť. Pokiaľ by išlo o dôležitú zmenu danej nehnuteľnosti, môžu prehlasovaní spoluvlastníci žiadať, aby o zmene rozhodol súd.

Dobrý deň. Chcem sa opýtať. Pred rokmi mi zomrel otec, chceme predať dom. Aj ja, aj mama, co spolu tvorí 6/8 domu, lenze surodenci (kazdy ma 1/8) nesuhlasia. Čo mäžme robiť? Ako mäžme predať dom? Môžme ho redať a vyplatiť im ich časti? Ďakujem

Opýtal(a) sa Róbert, 10.3.2014 o 12:57

Dobrý deň, podľa ust. § 139 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník"):

"(1) Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločnej veci sú oprávnení a povinní všetci spoluvlastníci spoločne a nerozdielne.
(2) O hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd.
(3) Ak ide o dôležitú zmenu spoločnej veci, môžu prehlasovaní spoluvlastníci žiadať, aby o zmene rozhodol súd."

V prípade, ak máte záujem nehnuteľnosť predať majú ostatní podieloví spoluvlastníci zákonné predkupné právo v zmysle ust. § 140 Občianskeho zákonníka.

Podľa ust. § 140 Občianskeho zákonníka:

"Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov."

Rovnako môže podielový spoluvlastník podať návrh na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva v zmysle ust. § 142 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

Podľa ust. § 142 ods. 1 Občianskeho zákonníka:

"Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov."

Dobry den, rada by som Vas poziadala o radu. Som 1/2 vlastnik nehnutelnosti. Spoluvlastnik nechce nehnutelnost predat, prenajima ju bez mojho suhlasu a nechce so mnou komunikovat. Akym sposobom mam uskutocnit jeho predkupne pravo? Staci mu v takomto pripade zaslat doporuceny list? Ake nalezitosti musi obsahovat tento list, aby to bolo pravne v poriadku a svoj podiel som mohla predat. Dakujem za pomoc.

Opýtal(a) sa Diana Mala, 3.3.2014 o 13:32

Dobrý deň, podľa ust. § 139 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník"):

"(1) Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločnej veci sú oprávnení a povinní všetci spoluvlastníci spoločne a nerozdielne.
(2) O hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd.
(3) Ak ide o dôležitú zmenu spoločnej veci, môžu prehlasovaní spoluvlastníci žiadať, aby o zmene rozhodol súd."

V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia v prípade prenájmu pri rovnosti hlasov podielových spoluvlastníkov rozhoduje na návrh ktoréhokoľvek podielového spoluvlastníka súd. V prípade, ak máte záujem nehnuteľnosť predať majú ostatní podieloví spoluvlastníci zákonné predkupné právo v zmysle ust. § 140 Občianskeho zákonníka.

Podľa ust. § 140 Občianskeho zákonníka:

"Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov."

V zásade oznámenie o plánovanom predaji Vášho spoluvlastníckeho podielu je vhodné adresovať písomne (napr. i doporučeným listom). V tomto oznámení je potrebné uviesť, za akých podmienok máte záujem prevádzať svoj spoluvlastnícky podiel, najmä kúpnu cenu
a samozrejme je vhodné určiť i primeranú lehotu na vyjadrenie sa k predmetnému oznámeniu.

Rovnako môže podielový spoluvlastník podať návrh na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva v zmysle ust. § 142 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

Podľa ust. § 142 ods. 1 Občianskeho zákonníka:

"Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov."

Zobrazených 11 - 20 z 162

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 17

Copyright © 2007-2014 Novostavby.sk. Všetky práva vyhradené!

Článkov: 952

Technology and design by 
MONOGRAM Technologies