Právna poradňa

SK
EN

Developerské projekty

Reality

Financovanie

Služby

inzercia

inzercia

Dôležité adresy

Adresár firiem

Pre návštevníkov

Pre firmy

Vážený návštevník,

v tejto rubrike Vám poradíme a odpovieme na otázky týkajúce sa problematiky vlastníctva, predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností. Právna poradňa neposkytuje konkrétne právne služby, rieši problémy obecne.

Odpovede na otázky v rámci právnej poradne zabezpečuje advokátska kancelária
Legality, s.r.o. 

Pridajte svoju otázku

Zodpovedane otazky

Dobrý deň. S mojou exmanželkou vlastníme dom v podielovom vlastníctve.Počas manželstva som jej daroval 1/2 domu. Ona dom neužíva, užívam ho ja. Aj napriek tomu mi chodí do domu znepríjemňovať život. Aké mam možnosti aby som sa vyhol tomuto obťažovaniu a zbavil ju podielového vlastníctva. Pri mojej ponuke o odkúpenie nesúhlasila s cenou nehnuteľnosti.
ďakujem

Opýtal(a) sa marcel uharček , 16.6.2014 o 13:30

Dobrý deň, podľa ust. § 142 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov:

"Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov."

V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia, ste oprávnený podať na príslušný súd návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva.

Dobry den, sme 2 sestry a v spolocnom vlastnictve mame rodicovsky dom, v ktorom byvam ja so svojou rodinou, chcela by som odkupit podiely sestry, pricom nesuhlasi s vyplatenim a to 1/6. Som vacsinova vlastnicka 5/6domu a je mojim zaujmom ostat byvat v tomto dome,.Ako teda postupovat aby mi sestra svoj podiel predala.Dakujem

Opýtal(a) sa , 10.6.2014 o 19:34

Dobrý deň, podľa ust. § 142 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov:

"Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov."

V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia môžete podať na súd návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva.

Dobry den. Potreboval by som sa informovat o mojej situacii. Som podielovym vlastnikom 3/4 domu. Moj brat a teda vlastnik 1/4, sa odmieta o predaji svojho podielu bavit. Dom je v zlom stave a momentalne ho ani jeden z nas nevyuziva. Ak by som to dal na sud, existuje riziko, ze sud rozhodne v jeho prospech, cize prisudi dom jemu ? Dakujem

Opýtal(a) sa Jan, 2.6.2014 o 12:29

Dobrý deň, podľa ust. § 142 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov:

"Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom;
prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov."

V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia v prípade, ak dohoda nie je možná, môžete podať návrh príslušný súd o vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Súd pri vyporiadávaní bude prihliadať aj na skutočnosť, ktorí z podielových spoluvlastníkov by mohol uvedenú vec účelnejšie
využívať ako i na veľkosť podielov.

Po nadobudnuti pravoplatnosti dedicskeho konania som navrhla mojim 2 sestram predaj svojho 1/3 podielu RD, nakolko ho echcu predat vobec. Jedna zo sestier nema peniaze na kupu podielu, druha ma, ale neche ho odo mna odkupit.Sestry chcu na jednej strane vlastnit majetok, ale na druhej strane, nemaju, nechcu odkupit moj podiel. Ako mam postupovat dalej ? su vobec zo zakona povinne odkupit moj podiel z RD? dakujem za skoru odpoved.

Opýtal(a) sa Aneta Havlicekova, 26.5.2014 o 0:03

Dobrý deň, podľa ust. § 142 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov:

"Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov."

V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia v prípade ak dohoda nie je možná,môžete podať návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva.

Svokrovci darovali byt našej 3 ročnej dcérky ale s vecnim bremenom teda ja a môj manžel máme doživotné pravo tam bývať, a byt dcérka nemôže predať bez nášho suhlasu takisto my s bytom nemôžme nič robiť bez jej suhlasu...chcem sa spýtať ak sa môj manžel chcel vzdať toho práva na doživotné použ. bytu akou formou by sa to malo realizovať a či sa to vôbec dá dakujem

Opýtal(a) sa Katka, 19.5.2014 o 12:51

Dobrý deň, podľa ust. § 151p ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník c znení neskorších predpisov:

"Vecné bremená zanikajú rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona. K zániku práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zmluvou je treba vklad do katastra nehnuteľností."

V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia môžete vecné bremeno spočívajú v doživotnom práve užívania nehnuteľnosti zrušiť písomnou dohodou medzi oprávneným z vecného bremena a povinným z vecného bremena. Túto dohodu je potrebné následne spolu s návrhom na zrušenie práva zodpovedajúcemu vecnému bremeno podať na príslušnom okresnom úrade, katastrálnom odbore a zaplatiť správny poplatok .

Dobrý deň, mala by som otázku, naša záhrada je rozdelená na dve časti, našu a sestrinu. sestra zomrela pred 4 rokmi a jej časť zdedila jej dcera. ide o to,že by sme si od nej chceli pozemok odkupiť, nakolko my ho využívame už pomaly 3O rokov....dcera s tým ale nesuhlasí, máme na pozemok aj napriek tomu nejaké predkupné právo? alebo existuje niečo podobné, ako by sme sa mohli k pozemku dostat? dakujem za radu.

Opýtal(a) sa Anna Huskova, 12.5.2014 o 13:05

Dobrý deň, podľa ust. § 123 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník"):

"Vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním."

v spojení s ust. § 136 ods. 1 Občianskeho zákonníka:

"Vec môže byť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov."

V zmysle vyššie uvedených ustanovení vlastník nehnuteľnosti môže nakladať so svojím majetkom podľa svojej vôle.

Podľa ust. § 140 Občianskeho zákonníka:

"Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov."

V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia majú podieloví spoluvlastníci predkupné právo iba v prípade, ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza a nie v prípade, ak podielový spoluvlastník nechce predať svoj podiel.

Podľa ust. § 143 ods. 1 Občianskeho zákonníka:

"Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov."

V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia môžete podať návrh na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva na príslušný súd, ktorý rozhodne, akým spôsobom bude vyporiadané podielové spoluvlastníctvo.

Dobrý deň, plánujeme kúpiť byt. Byt vlastnia manželia, v čase kúpy však manželmi ešte neboli, takže v liste vlastníctva je meno manželky ešte za slobodná. Chcem sa opýtať či nebude problém so založením založenej zmlúvy, resp. Zamietnutím zmlúvy bankou. Ďakujem za odpoveď.

Opýtal(a) sa , 28.4.2014 o 13:43

Dobrý deň, pri vklade záložného práva na základe zmluvy o zriadení je možné podať i jednoduché oznámenie o zmene údajov. Vlastník – fyzická osoba je v katastri nehnuteľností pomocou viacerých identifikačných údajov ako je meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a adresa trvalého pobytu,
čo zaručuje jeho nezameniteľnosť.

dobry den chcem sa opytat sme 3 surodenci dedko nam prepisal dom s vecnym bremenom na jeho meno chcel by som aby ma vyplatili kedze tam uz 12 rokov nebyvam sestra s bratom, ktory tam byvaju mi povedali ze nemozu kvoli bremenu nic robit mam vlastne nejake pravo na nehnutelnost? mozu mi platit nejaky najom? alebo ako mozem postupovat? dakujem za kazdu radu

Opýtal(a) sa , 14.4.2014 o 13:35

Dobrý deň, podľa ust. § 142 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov:

"Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov."

V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia, v prípade ak sa nedohodnete s ostatnými podielovými spoluvlastníkmi, môžete podať na príslušný súd návrh na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva.

Zdedili sme traja surodenci po bratovi rodinny dom v hodnote 26555€ v roku 2011 .Tato suma je aj dedicskom konani V roku 2013 sme ho predali za 26000€.Z tejto sumy realitka zobrala 3000€. musime z toho platit dan,alebo podat danove priznanie?

Opýtal(a) sa Matej Krnčan, 7.4.2014 o 13:18

Dobrý deň, daň z príjmov z predaja nehnuteľnosti upravuje zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o dani z príjmov").

Podľa ust. § 9 ods. 1 písm. a) a b) Zákona o dani z príjmov:

"Od dane je oslobodený príjem
a) z predaja nehnuteľnosti, na ktorú sa nevzťahuje oslobodenie podľa písmena b), a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku,
b) z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku, ..."

V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia nie ste oslobodení od dane z príjmov z predaja nehnuteľností.

Dobrý deň.
Chcem sa spýtať aká je výška poplatku pri vymazaní ťarchy doživotného užívania nehnuteľnosti v prospech osoby, ktorá teraz zomrela? Neviem to nikde nájsť a chcem ísť na kataster pripravená.
Ďakujem

Opýtal(a) sa Božena Kubovičová, 24.3.2014 o 14:10

Dobrý deň, podľa ust. § 151p ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov:

"Ak právo zodpovedajúce vecnému bremenu patrí určitej osobe, vecné bremeno zanikne najneskôr jej smrťou alebo zánikom."

V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia je potrebné podať návrh na výmaz vecného bremena z katastra nehnuteľností záznamom a doložiť ho úmrtným listom osoby oprávnenej z vecného bremena. Výmaz predmetného vecného bremena vykonaná príslušný okresný úrad, katastrálny odbor záznamom bez správneho poplatku.

Zobrazených 11 - 20 z 166

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 17

Copyright © 2007-2014 Novostavby.sk. Všetky práva vyhradené!

Článkov: 62

Technology and design by 
MONOGRAM Technologies