Právna poradňa

SK
EN

Developerské projekty

Reality

Financovanie

Služby

inzercia

inzercia

Dôležité adresy

Adresár firiem

Pre návštevníkov

Pre firmy

Vážený návštevník,

v tejto rubrike Vám poradíme a odpovieme na otázky týkajúce sa problematiky vlastníctva, predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností. Právna poradňa neposkytuje konkrétne právne služby, rieši problémy obecne.

Odpovede na otázky v rámci právnej poradne zabezpečuje advokátska kancelária
Legality, s.r.o. 

Pridajte svoju otázku

Zodpovedane otazky

Chcela by som vedieť, či sa platí daň z darovania nehnuteľnosti a ktorý zákon to upravuje.
Ďakujem

Opýtal(a) sa Irena , 28.6.2014 o 22:04

Daň z darovania bola upravená zákonom č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľnosti. Tento zákon bol s účinnosťou od 01.01.2004 zrušený zákonom č. 554/2003 Z.z. o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a to v rámci
daňovej reformy. Daň z darovania sa v súčasnosti neplatí.

dobrý den prosim vas aka je vyska dane z dedicstva 2000 euro v hotovosti? Dakujem.

Opýtal(a) sa Tibor , 28.6.2014 o 22:03

Daň z dedičstva bola upravená zákonom č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľnosti. Tento zákon bol s účinnosťou od 01.01.2004 zrušený zákonom č. 554/2003 Z.z. o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a to v rámci
daňovej reformy. Daň z dedičstva sa v súčasnosti neplatí.

Dobrý deň,som vdova.Moj manžel zanechal dve deti z prvého manželstva a našu spoločnú dcéru.Dedíme štyria jeden dom.Jeho deti pozadujú do mňa peniaze za dom.Najali si právnika ktorý tvrdí že majú právo na viac ako 2/8 z domu.Prečo ?

Opýtal(a) sa Alexandra , 2.6.2014 o 12:30

Dobrý deň, pokiaľ predmetný dom spadal do bezpodielového spoluvlastníctva, je potrebné v prvom rade vyporiadať toto bezpodielové spoluvlastníctvo, ktoré zaniklo a až potom sa pristúpi k prejednaniu dedičstva.

Podľa ust. § 150 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov:

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

V zmysle vyššie uvedeného, pokiaľ uvedená nehnuteľnosť spadala do bezpodielového spoluvlastníctva, budete mať v zásade nárok na ½ z titulu vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva.

Predmetom dedičstva bude teda zvyšný spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti o veľkosti ½.

Pokiaľ Váš manžel nezanechal závet, bude sa dediť zo zákona.

Podľa ust. § 473 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov:

"1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.

2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci. "

Nakoľko v prvej dedičskej skupine dedia všetky poručiteľove deti a manžel rovným dielom predmetný spoluvlastnícky podiel o veľkosti ½, každý z dedičov má nárok na spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/8, t.j. dve deti z prvého manželstva budú mať nárok spolu na spoluvlastnícky podiel o veľkosti 2/8.

Dobrý deň, sme štyria súrodenci naša mama zomrela a pred smrťou prepísala byt na jednu zo sestier. Chcem sa opýtať či mame vsetci štyria súrodenci nárok na dedičstvo pri predaji bytu. Dedičské konanie vôbec neprebehlo nakoľko sestra nás neuviedla ako dedičov.
Ďakujem za odpoveď

Opýtal(a) sa , 19.5.2014 o 13:40

Dobrý deň, podľa ust. § 123 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov:

"Vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním."

V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia je vlastník oprávnený nakladať so svojím majetkom podľa svojej vlastnej vôle. V prípade, ak Vaša matka previedla vlastnícke právo iba na Vašu sestru, uvedený byt je výlučným vlastníctvom Vašej sestry a preto nebude predmetom dedičského konania. V prípade, ak došlo k prevodu vlastníckeho práva formou darovacej zmluvy, môžete na dedičskom konaní požiadať, aby sa tento dar započítal oproti podielu, ktorý by mala zdediť Vaša sestra.

Podľa ust. § 484 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov:

"Súd potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov. Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania; ak ide o dediča uvedeného v ustanovení § 473 ods. 2, započíta sa okrem toho aj to, čo od poručiteľa bezplatne dostal dedičov predok. Pri dedení zo závetu treba toto započítanie urobiť, ak na to dal poručiteľ príkaz alebo ak by inak obdarovaný dedič bol oproti dedičovi uvedenému v ustanovení § 479 neodôvodnene zvýhodnený."

Zomrela nám mama,sme päť sestry a jedná z nás ostala bývať v rodinnom dome spolu so svojou rodinnou. Ak sa chcem vzdať svojho podielu v prospech tejto sestry kto a koľko bude platiť daň z dedičstva ak cena rodinného domu je 50 000,00Euro

Opýtal(a) sa Mária, 19.5.2014 o 13:38

Daň z dedičstva bola upravená zákonom č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľnosti. Tento zákon bol s účinnosťou od 01.01.2004 zrušený zákonom č. 554/2003 Z.z. o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a to v rámci
daňovej reformy. Daň z dedičstva sa v súčasnosti neplatí.

Dobry den...prosim vas zomrel mi brat a jediny dedicia sme styria surodenci.Chcem sa opytat ci budeme platit notarke dan z dedicstva.dakujem

Opýtal(a) sa martina, 12.5.2014 o 12:53

Daň z dedičstva bola upravená zákonom č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľnosti. Tento zákon bol s účinnosťou od 01.01.2004 zrušený zákonom č. 554/2003 Z.z. o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a to v rámci
daňovej reformy. Daň z dedičstva sa v súčasnosti neplatí. Pokiaľ ide o odmenu notára ako súdneho komisára v konaní o dedičstve, túto upravuje vyhláška č. 31/1993 Z.z. o odmenách a náhradách notárov (ďalej len „Vyhláška“). Podľa § 12 ods. 1 a 2 Vyhlášky:

"1) Základom odmeny súdneho komisára za iné úkony vykonané v konaní o dedičstve, ako sú uvedené v § 11, je všeobecná hodnota majetku4) poručiteľa, ktorý sa stal predmetom konania o dedičstve.

2) Ak je predmetom konania o dedičstve majetok poručiteľa, ktorý sa objavil po právoplatnosti uznesenia, ktorým bolo konanie o dedičstve skončené, základom odmeny súdneho komisára za úkony vykonané v tomto konaní je všeobecná hodnota tohto majetku.4) "

Podľa § 13 ods. 1 Vyhlášky:

"Odmena podľa § 12 ods. 1 je

z prvých 3 300 eur základu .......................................................................... 2 %,
z presahujúcej sumy až do 16 500 eur základu ............................................. 1 %,
z presahujúcej sumy až do 33 100 eur základu ............................................. 0, 7 %,
z presahujúcej sumy až do 99 500 eur základu ............................................. 0, 4 %,
z presahujúcej sumy až do 663 800 eur základu ............................................ 0, 2 %,
najmenej 23 eur.

Suma nad 663 800 eur sa do základu nezapočítava."

Dobrý deň, nenašla som nikde odpoveď na otázku - aká je v súčasnosti (4/2014) daň z dedičstva (v 1. stupni, tzn., ak sa dedí priamo po rodičoch a pod.)?
Ďakujem.

Opýtal(a) sa JAna, 28.4.2014 o 14:05

Daň z dedičstva bola upravená zákonom č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľnosti. Tento zákon bol s účinnosťou od 01.01.2004 zrušený zákonom č. 554/2003 Z.z. o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a to v rámci daňovej reformy. Daň z dedičstva sa v súčasnosti neplatí.

Dobrý deň
poradíte mi prosím?
Bratranec zomrel, žil sám, mal byt aj záhradu. Budem dediť ak nemá rodičov, ani starých rodičov, všetci už zomreli?
Ďakujem.

Opýtal(a) sa Jana Sobotovičová, 24.4.2014 o 20:26

Dobrý deň, podľa ust. § 473 až 475a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník"):

"§ 473
(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.
(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci.

§ 474
(1) Ak nededia poručiteľovi potomci, dedí v druhej skupine manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na
poručiteľa.
(2) Dedičia druhej skupiny dedia rovnakým dielom, manžel však vždy najmenej polovicu dedičstva.

§ 475
(1) Ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.
(2) Ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti.

§ 475a
Ak žiadny dedič nededí v tretej skupine, v štvrtej skupine dedia rovnakým dielom prarodičia poručiteľa, a ak nededí žiaden z nich, dedia rovnakým dielom ich deti."

V prípade ak neexistuje oprávnený dedič dedičstvo v zmysle ust. § 462 Občianskeho zákonníka pripadne štátu.

Dobrý deň, moja babka vlastnila niekoľko desaťročí rodinný dom, ktorý dala cca pred rokom a pol prepísať na moju mamu.Moja mama nedávno zomrela, skôr ako moja babka. Chcel by som sa opýtať, či budem zo zákona dedičom domu ja, a či budem musieť zaplatiť dedičskú daň. Ďakujem

Opýtal(a) sa , 23.4.2014 o 13:54

Dobrý deň, podľa ust. § 473 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov:

"V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom."

V prípade, ak neexistujú iní dedičia (manžel, iné deti Vašej matky) budete zo zákona jediným dedičom.

Daň z darovania bola upravená zákonom č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľnosti. Tento zákon bol s účinnosťou od 01.01.2004 zrušený zákonom č. 554/2003 Z.z. o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a to v rámci daňovej
reformy. Daň z dedičstva sa v súčasnosti neplatí.

ak by som zdedila nehnutelnost po bratovy aku vysoku dan by som zaplatila ja ako sestra a ak by tuto nehnutelnost zdedil moj syn ako bratov synovec aku dan by zaplatil on
dakujem srdecne

Opýtal(a) sa klara kollarova, 14.4.2014 o 13:13

Dobrý deň, daň z darovania bola upravená zákonom č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľnosti. Tento zákon bol s účinnosťou od 01.01.2004 zrušený zákonom č. 554/2003 Z.z. o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a to v rámci daňovej reformy. Daň z darovania sa v súčasnosti neplatí.

Zobrazených 21 - 30 z 167

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 17

Copyright © 2007-2014 Novostavby.sk. Všetky práva vyhradené!

Článkov: 66

Technology and design by 
MONOGRAM Technologies