Právna poradňa

SK
EN

Developerské projekty

Reality

Financovanie

Služby

inzercia

inzercia

Dôležité adresy

Adresár firiem

Pre návštevníkov

Pre firmy

Vážený návštevník,

v tejto rubrike Vám poradíme a odpovieme na otázky týkajúce sa problematiky vlastníctva, predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností. Právna poradňa neposkytuje konkrétne právne služby, rieši problémy obecne.

Odpovede na otázky v rámci právnej poradne zabezpečuje advokátska kancelária
Legality, s.r.o. 

Pridajte svoju otázku

Zodpovedane otazky

Dobrý deň, prosím Vás môžte mi poradiť? Môj otec kúpil garsónku a býva v nej len pol roka. Rozhodol sa, že mi ju daruje. Je to možné keď ju nevlastní 5 rokov a dokonca tam ani nemá trvalý pobyt? Budem musieť z tejto nehnuteľnosti platiť nejaké dane? Ďakujem za odpoveď. S pozdravom Andrea

Opýtal(a) sa Andrea, 17.11.2013 o 19:08

Dobrý deň, daň z darovania bola upravená zákonom č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľnosti. Tento zákon bol s účinnosťou od 01.01.2004 zrušený zákonom č. 554/2003 Z.z. o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a to v rámci daňovej reformy. Daň z darovania sa v súčasnosti neplatí. Vašou daňovou povinnosťou ako vlastníka nehnuteľnosti bude prihlásiť sa správcovi dane k dani z nehnuteľnosti. V zmysle vyššie uvedeného Vášmu otcovi ani Vám nevznikne pri darovaní daňová povinnosť. Ďanová povinnosť, v prípade ak nebude oslobodená od dane z príjmu, vznikne, ak uvedenú nehnuteľnosť budete následne predávať Vy.

Dobrý deň,,chcela by som Vás poprosiť či by ste mi mohli odpovedať na jednu otázku,,mne a sestre naši ešte žijúci rodičia darovali nehnuteľnosť vlastný dom s vecným bremenom,všetko je prepísané aj zaevidované na katastri a my neviem či máme platiť nejakú daň.Každá máme svoje bývanie a v dome s rodičmi ani jedna ešte nebývame.Ďakujem veľmi pekne za skorú odpoveď

Opýtal(a) sa Andrea Hovanyeczová, 17.11.2013 o 19:00

Dobrý deň, daň z darovania bola upravená zákonom č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľnosti. Tento zákon bol s účinnosťou od 01.01.2004 zrušený zákonom č. 554/2003 Z.z. o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a to v rámci daňovej reformy. Daň z darovania sa v súčasnosti neplatí. Ako vlastník nehnuteľnosti, ste však povinný platiť daň z nehnuteľnosti.

Dobrź deň
Chcela by som sa Vás opýtať,ako je to z daňou z dedičstva ak sme s nebohým manželom nadobudli byt spoločne,v liste vlastnictve som v prvom rade ja a v druhom bode moj nebohy manžel,plati sa aj s toho dan z dedicstva?A taktiež sme v manzelstve zakupili motorove vozidlo ktore je pisane na neboheho manzela?A ak sa plati tak priblizne kolko?A kolko su aj niejake sudne poplatky a take veci okolo dedicstva co este ma caka platit?Vopred vam dakujem za odpoved S pozdravom Verešpejova

Opýtal(a) sa Danka Verešpejová, 28.10.2013 o 15:09

Dobrý deň, daň z dedičstva sav súčasnosti neplatí.

Poplatok súvisiaci s dedičským konaním predsatavuje predovšetkým odmenu notára ako súdneho komisára, ktorý vedie dedičské konanie. Odmena notára je upravená vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z.z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov. Podľa § 12 a nasl. tejto vyhlášky:


"§ 12

(1) Základom odmeny súdneho komisára za iné úkony vykonané v konaní o dedičstve, ako sú uvedené v § 11, je všeobecná hodnota majetku4) poručiteľa, ktorý sa stal predmetom konania o dedičstve.
(2) Ak je predmetom konania o dedičstve majetok poručiteľa, ktorý sa objavil po právoplatnosti uznesenia, ktorým bolo konanie o dedičstve skončené, základom odmeny súdneho komisára za úkony vykonané v tomto konaní je všeobecná hodnota tohto majetku.4)
(3) Ustanovenie § 4 ods. 2 platí obdobne.


§ 13

Odmena uvedená v § 12 ods. 1 je
z prvých 3 300 eur základu .......... 2 %,
z presahujúcej sumy
až do 16 500 eur základu .......... 1 %,
z presahujúcej sumy
až do 33 100 eur základu .......... 0,7 %,
z presahujúcej sumy
až do 99 500 eur základu .......... 0,4 %,
z presahujúcej sumy
až do 663 800 eur základu .......... 0,2 %,

najmenej 23 eur. Suma nad 663 800 eur sa do základu nezapočítava. "

V zmysle vyššie uvedeného bude odmena vypočítaná z hodnoty poručiteľovho majetku.

dobrý deň,so sestrou sme zdedili byt po matke,ktorý mala v dlhodobom vlastníctve-dedičské konanie ešte neprebehlo.-.dohodli sme sa ,že svoju časť bytu ja darujem mojej dcére a moja sestra jej zas predá svoj podiel.Chcem sa spýtať,ako je to s platením daní a ako je to najvýhodnejšie a najrýchlejšie previesť na dcéru-či dve zmluvy-odo mňa darovacia od tety kúpnopredajná,alebo sestra sa po dohode vzdá svojho podielu v prospech mňa a ja následne odpredám byt dcére za polovičnú cenu?jedná sa nám o to ,aby sme sa nedostali do siutácie,že to bude treba zdaniť.dcéra na kúpu bude brať hypotéku.
Ďakujem za odpoveď.

Opýtal(a) sa daniela, 21.10.2013 o 9:38

Dobrý deň, je vhodné najskôr vyporiadať dedičstvo a až následne riešiť prevody vlastníckych práv na Vašu dcéru. V zmysle ust. § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov:

"z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku,"

V zmysle vyššie uvedeného Vaša sestra bude oslobodená od dane z príjmu za predaj nehnuteľnosti.

Daň z darovania bola upravená zákonom č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľnosti. Tento zákon bol s účinnosťou od 01.01.2004 zrušený zákonom č. 554/2003 Z.z. o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a to v rámci daňovej
reformy. Daň z darovania sa v súčasnosti neplatí.

Dobrý deň, ak som tomu správne porozumel tak daň z darovacia sa neplatí? Moja manželka dostala v januári 2013,zápisom na katastri ornú pôdu o výmere 1200m2

Opýtal(a) sa Tomáš Maštera, 21.10.2013 o 9:17

Dobrý deň, daň z darovania bola upravená zákonom č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľnosti. Tento zákon bol s účinnosťou od 01.01.2004 zrušený zákonom č. 554/2003 Z.z. o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a to v rámci daňovej reformy. Daň z darovania sa v súčasnosti neplatí.

Dobry den
V roku 2012 som kupil pozemok na vystavbu rodinneho domu .Kedze priatelka s ktorou sa chceme brat bude spolu financovat vystavbu domu tak by som jej chcel darovat 1/2 z pozemku .Budem musiet platit niaku dan ?Ked ze som vlastnikom menej ako 5 rokov? Popripade co odporucate aby som sa pripadnej dane vyhol?Za odpoved Vam dakujem!

Opýtal(a) sa Hoc Peter, 30.9.2013 o 9:51

Dobrý deň, daň z darovania bola upravená zákonom č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľnosti. Tento zákon bol s účinnosťou od 01.01.2004 zrušený zákonom č. 554/2003 Z.z. o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a to v rámci daňovej reformy. Daň z darovania sa v súčasnosti neplatí. Z Vami uvedených informácií vyplýva, že najvhodnejšie je previesť spoluvlastnícky podiel vo výške 1/2 k pozemku na Vašu priateľku formou darovacej zmluvy.

Dobrý deň prajem.
Chcela by som sa opýtať ako to je s daňou z dedičstva, lepšie povedané z predaja bytu, ktorý sa dedil. Otec sa rozviedol a kúpil si byt v roku 2009. Tohto roku - teda 2013 zomrel. Ak by sme predali byt tohto roku, platí sa daň ? A ak by sme predali byt až v roku 2014 či sa taktiež platí daň.

Opýtal(a) sa Phil, 23.9.2013 o 11:36

Dobrý deň, v zmysle ust. § 9 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 595/2003 Z.z o dani z príjmov v znení neskorších predpisov:

" Od dane je oslobodený príjem

a) z predaja nehnuteľnosti, na ktorú sa nevzťahuje oslobodenie podľa písmena b), a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku,

b) z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku,..."

V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia písm. b) nie ste v roku 2013 oslobodený od dane z príjmu za predaj tohto bytu. Oslobodený od dane z príjmu v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia písm. b) budete uplynutím piatich rokov od dňa nasledujúcom po dni kedy Váš otec nadobudol daný byt.

Dobry den,
Spolu s bratom vlastnim byt v Bratislave, zakupeny v juni 2010. V roku 2011 som sa odstahovala do zahranicia a v byte byva brat. Chcela by som mu moju polovicu darovat. Co vsetko darovanie obnasa? Plati sa nejaka dan v tomto pripade - nadobudnutie podielu darovanim?
Dakujem za odpoved.
Alexandra Stanova

Opýtal(a) sa Alexandra Stanova, 16.9.2013 o 10:23

Dobrý deň, prevod spoluvlastníckeho práva k nehnuteľnosti formou darovania obnáša vyhovovanie darovacej zmluvy, návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a uhradiť správny poplatok vo výške 66,- Eur. Darovacia zmluva a návrh na vklad do katastra nehnuteľností musí obsahovať zákonom ustanovené náležitosti.

Daň z dedičstva a daň z darovania bola upravená zákonom č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľnosti. Tento zákon bol s účinnosťou od 01.01.2004 zrušený zákonom č. 554/2003 Z.z. o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a to v rámci daňovej reformy. Daň z darovania sa v súčasnosti neplatí.

Dobry den, potreboval by som poradit ohladom dane z dedictva po nebohom otcovi (za co sa plati ), pripadne ake su poplatky s tym spojene

Opýtal(a) sa , 9.9.2013 o 9:32

Dobrý deň, daň z dedičstva a daň z darovania bola upravená zákonom č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľnosti. Tento zákon bol s účinnosťou od 01.01.2004 zrušený zákonom č. 554/2003 Z.z. o dani z prevodu a prechodu
nehnuteľností a to v rámci daňovej reformy. Daň z dedičstva a sa v súčasnosti neplatí. Avšak v súvislosti s dedičským konaním budete platiť odmenu notára ako súdneho komisára, ktorá je závislá od hodnoty majetku zosnulého.

Dobrý deň,

pred nedávnom zomrel môj priateľ vo veku 37 rokov, spolu sme žili u jeho mamy, kde mám aj trvalý pobyt takmer 4 roky. Žili sme spolu 5 rokov. Bol rozvedený a deti nemal žiadne, súrodencov taktiež žiadnych. Chcem sa informovať či mám právo dediť a akým spôsobom sa mám dožadovať majetku. Počas doby, čo sme spolu žili sme kúpili 2 autá, 1 motorku (všetko bolo na jeho meno) a po otcovi zdedil nejaké pozemky a rodinný dom. Tie sú ešte neni vysporiadané, pretože to zdedil jeho otec (ktorý už bol po smrti) a sú tam ostatní dediči, t.j. jeho tety a ujovia. Dokopy 6 ľudí. Nemala by som záujem o dedičstvo, ale viem, že chcel napísať závet aby po ňom matka dediť nemohla, nakoľko je alkoholička a nemali sa moc v láske, to už bohužiaľ nestihol a ona je v domnení, že je jeho jediná dedička a predpokladám, že na dedičskom konaní o mne tým pádom nepadne ani zmienka. Mrzelo by ma ak by majetok po ňom prepila a mne by po ňom nezostala ani pamiatka. Ako mám postupovať aby som bola spomenutá na dedičskom konaní? A ešte jedna otázka, ak by jeho mama zomrela a už vôbec nikoho nemá, tak kto by bol dedičom ak by nezanechala závet a syna už nemá? Zatiaľ som zostala bývať s ňou ja. Viem, že by bolo najlepšie spísať zmluvu o vecnom bremene, ale myslím, že s tým by nesúhlasila lebo keby mala vypité, tak by vykrikovala, že ju chcem obrať o dom. Veľmi pekne ďakujem.

Opýtal(a) sa L. S., 7.9.2013 o 11:05

Dobrý deň, pokiaľ Váš priateľ nezanechal po sebe závet, bude sa v dedičskom konaní uplatňovať dedenie zo zákona.

Podľa § 473 zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“):

"1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.

2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci. "


Podľa § 474 Občianskeho zákonníka:

"1) Ak nededia poručiteľovi potomci, dedí v druhej skupine manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.

2) Dedičia druhej skupiny dedia rovnakým dielom, manžel však vždy najmenej polovicu dedičstva. "

Na základe informácii, ktoré uvádzate by ste mohli byť pokladaná za osobu, ktorá najmenej po dobu jedného roku pred smrťou Vášho priateľa žila s ním v spoločnej domácnosti, a ktorá sa z tohto dôvodu starala i o spoločnú domácnosť,

Povinnosť zisťovať okruh dedičov prináleží súdnemu komisárovi, t.j. notárovi, ktorý bude prejednávať dedičské konanie.

Zobrazených 21 - 30 z 138

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Copyright © 2007-2014 Novostavby.sk. Všetky práva vyhradené!

Článkov: 945

Technology and design by 
MONOGRAM Technologies