Právna poradňa

SK
EN

Developerské projekty

Reality

Financovanie

Služby

inzercia

inzercia

Dôležité adresy

Adresár firiem

Pre návštevníkov

Pre firmy

Vážený návštevník,

v tejto rubrike Vám poradíme a odpovieme na otázky týkajúce sa problematiky vlastníctva, predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností. Právna poradňa neposkytuje konkrétne právne služby, rieši problémy obecne.

Odpovede na otázky v rámci právnej poradne zabezpečuje advokátska kancelária
Legality, s.r.o. 

Pridajte svoju otázku

Zodpovedane otazky

Zomrela nám mama,sme päť sestry a jedná z nás ostala bývať v rodinnom dome spolu so svojou rodinnou. Ak sa chcem vzdať svojho podielu v prospech tejto sestry kto a koľko bude platiť daň z dedičstva ak cena rodinného domu je 50 000,00Euro

Opýtal(a) sa Mária, 19.5.2014 o 13:38

Daň z dedičstva bola upravená zákonom č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľnosti. Tento zákon bol s účinnosťou od 01.01.2004 zrušený zákonom č. 554/2003 Z.z. o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a to v rámci
daňovej reformy. Daň z dedičstva sa v súčasnosti neplatí.

Dobry den...prosim vas zomrel mi brat a jediny dedicia sme styria surodenci.Chcem sa opytat ci budeme platit notarke dan z dedicstva.dakujem

Opýtal(a) sa martina, 12.5.2014 o 12:53

Daň z dedičstva bola upravená zákonom č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľnosti. Tento zákon bol s účinnosťou od 01.01.2004 zrušený zákonom č. 554/2003 Z.z. o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a to v rámci
daňovej reformy. Daň z dedičstva sa v súčasnosti neplatí. Pokiaľ ide o odmenu notára ako súdneho komisára v konaní o dedičstve, túto upravuje vyhláška č. 31/1993 Z.z. o odmenách a náhradách notárov (ďalej len „Vyhláška“). Podľa § 12 ods. 1 a 2 Vyhlášky:

"1) Základom odmeny súdneho komisára za iné úkony vykonané v konaní o dedičstve, ako sú uvedené v § 11, je všeobecná hodnota majetku4) poručiteľa, ktorý sa stal predmetom konania o dedičstve.

2) Ak je predmetom konania o dedičstve majetok poručiteľa, ktorý sa objavil po právoplatnosti uznesenia, ktorým bolo konanie o dedičstve skončené, základom odmeny súdneho komisára za úkony vykonané v tomto konaní je všeobecná hodnota tohto majetku.4) "

Podľa § 13 ods. 1 Vyhlášky:

"Odmena podľa § 12 ods. 1 je

z prvých 3 300 eur základu .......................................................................... 2 %,
z presahujúcej sumy až do 16 500 eur základu ............................................. 1 %,
z presahujúcej sumy až do 33 100 eur základu ............................................. 0, 7 %,
z presahujúcej sumy až do 99 500 eur základu ............................................. 0, 4 %,
z presahujúcej sumy až do 663 800 eur základu ............................................ 0, 2 %,
najmenej 23 eur.

Suma nad 663 800 eur sa do základu nezapočítava."

Dobrý deň, nenašla som nikde odpoveď na otázku - aká je v súčasnosti (4/2014) daň z dedičstva (v 1. stupni, tzn., ak sa dedí priamo po rodičoch a pod.)?
Ďakujem.

Opýtal(a) sa JAna, 28.4.2014 o 14:05

Daň z dedičstva bola upravená zákonom č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľnosti. Tento zákon bol s účinnosťou od 01.01.2004 zrušený zákonom č. 554/2003 Z.z. o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a to v rámci daňovej reformy. Daň z dedičstva sa v súčasnosti neplatí.

Dobrý deň
poradíte mi prosím?
Bratranec zomrel, žil sám, mal byt aj záhradu. Budem dediť ak nemá rodičov, ani starých rodičov, všetci už zomreli?
Ďakujem.

Opýtal(a) sa Jana Sobotovičová, 24.4.2014 o 20:26

Dobrý deň, podľa ust. § 473 až 475a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník"):

"§ 473
(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.
(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci.

§ 474
(1) Ak nededia poručiteľovi potomci, dedí v druhej skupine manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na
poručiteľa.
(2) Dedičia druhej skupiny dedia rovnakým dielom, manžel však vždy najmenej polovicu dedičstva.

§ 475
(1) Ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.
(2) Ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti.

§ 475a
Ak žiadny dedič nededí v tretej skupine, v štvrtej skupine dedia rovnakým dielom prarodičia poručiteľa, a ak nededí žiaden z nich, dedia rovnakým dielom ich deti."

V prípade ak neexistuje oprávnený dedič dedičstvo v zmysle ust. § 462 Občianskeho zákonníka pripadne štátu.

Dobrý deň, moja babka vlastnila niekoľko desaťročí rodinný dom, ktorý dala cca pred rokom a pol prepísať na moju mamu.Moja mama nedávno zomrela, skôr ako moja babka. Chcel by som sa opýtať, či budem zo zákona dedičom domu ja, a či budem musieť zaplatiť dedičskú daň. Ďakujem

Opýtal(a) sa , 23.4.2014 o 13:54

Dobrý deň, podľa ust. § 473 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov:

"V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom."

V prípade, ak neexistujú iní dedičia (manžel, iné deti Vašej matky) budete zo zákona jediným dedičom.

Daň z darovania bola upravená zákonom č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľnosti. Tento zákon bol s účinnosťou od 01.01.2004 zrušený zákonom č. 554/2003 Z.z. o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a to v rámci daňovej
reformy. Daň z dedičstva sa v súčasnosti neplatí.

ak by som zdedila nehnutelnost po bratovy aku vysoku dan by som zaplatila ja ako sestra a ak by tuto nehnutelnost zdedil moj syn ako bratov synovec aku dan by zaplatil on
dakujem srdecne

Opýtal(a) sa klara kollarova, 14.4.2014 o 13:13

Dobrý deň, daň z darovania bola upravená zákonom č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľnosti. Tento zákon bol s účinnosťou od 01.01.2004 zrušený zákonom č. 554/2003 Z.z. o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a to v rámci daňovej reformy. Daň z darovania sa v súčasnosti neplatí.

Zdedila som čas domu po manželovi vlastním to zhruba pol roka koľko budem platiť daň z príjmu ?
Dakujem

Opýtal(a) sa Oľga, 14.4.2014 o 13:10

Dobrý deň, daň z darovania bola upravená zákonom č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľnosti. Tento zákon bol s účinnosťou od 01.01.2004 zrušený zákonom č. 554/2003 Z.z. o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a to v rámci daňovej reformy. Daň z darovania sa v súčasnosti neplatí.

Dobrý deň, chcel som sa spýtať ohľadom dedenia. Manželka nadobudla byt pred uzatvorením manželskej zmluvy a ma dcéru z prvého manželstva. Momentálne nemáme spoločne dieťa tak sa chcem spýtať ako je to s dedením v prípade jej smrti.Už sme sa o tom s manželkou rozprávali len nebol čas kvôli pracovnej vyťaženosti ísť k právnikovi. Jedna sa hlavne o to akou formou by sa dedilo teda ak mam nárok na podiel s jej majetku a hlavne manželka sa chce vyhnúť tomu aby v prípade dedenia 1/2 dcére a 1/2 mne mal nárok jej ex manžel disponovať stou častou dcéry kedže je neplnoletá. Kedže nemáme spoločne dieťa ako som spomínal všetko po mne dedí v prípade mojej smrti manželka.Len nerád by som začínal nejak od nuly na staré kolena ja v prípade že by som musel vyplácať jej ex manželka ako poručníka ich spoločného dieťaťa. Zabudol som podotknúť že byt je zadlžení hypotékou na ktorú prispieva m.

Opýtal(a) sa Michal, 31.3.2014 o 11:07

Dobrý deň, problematiku dedenia upravuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník").

V zmysle ust. § 461 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka:

"(1) Dedí sa zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov.
(2) Ak nenadobudne dedičstvo dedič zo závetu, nastupujú namiesto neho dedičia zo zákona. Ak sa nadobudne zo závetu len časť dedičstva, nadobúdajú zvyšujúcu časť dedičia zo zákona."

Podľa ust. § 473 ods. 1 Občianskeho zákonníka:

"V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom."

v spojení s ust. § 479 Občianskeho zákonníka:

"Maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov."

V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia v prípade smrti Vašej manželky a za predpokladu, že by sa dedilo podľa zákona, by ste nehnuteľnosť zdedili Vy a dcéra Vašej manželky, každý rovným dielom.

Podľa ust. § 27 ods. 1 Občianskeho zákonníka:

"Kto je zákonným zástupcom maloletého dieťaťa, upravuje Zákon o rodine."

Podľa ust. § 31 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
"(1) Rodičia zastupujú maloleté dieťa pri právnych úkonoch, na ktoré nie je spôsobilé.
(2) Žiadny z rodičov nemôže zastupovať svoje maloleté dieťa, ak ide o právne úkony, pri ktorých by mohlo dôjsť k rozporu záujmov medzi rodičmi a maloletým dieťaťom alebo medzi maloletými deťmi zastúpenými tým istým rodičom navzájom; v takom prípade súd ustanoví maloletému dieťaťu
opatrovníka, ktorý ho bude v konaní alebo pri určitom právnom úkone zastupovať (ďalej len „kolízny opatrovník").
(3) Kolízneho opatrovníka súd ustanoví aj v prípadoch, ak maloleté dieťa nemá zákonného zástupcu alebo ak zákonný zástupca nemôže z vážneho dôvodu maloleté dieťa v konaní alebo pri určitom právnom úkone zastupovať.
(4) Na ustanovenie kolízneho opatrovníka sa primerane použijú ustanovenia § 60 a 61. Funkcia kolízneho opatrovníka zaniká ukončením konania alebo vykonaním právneho úkonu, na ktorého účely bol ustanovený."

V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia,zákonný zástupcom dieťaťa sú jeho rodičia. V prípade kolízie záujmov zákonného zástupcu a maloletého, súd ustanovený maloletému opatrovníka, ktorý bude maloletého v konaní zastupovať.

Chcem sa spytat.Zomrel mi otec a mama chce aby som so sestrou vzdali dedičstva.Chcem vedieť co bude ked mi zomrie mama.Dakujem

Opýtal(a) sa Martin Kalivoda, 26.3.2014 o 17:13

Dobrý deň, problematika dedenia je upravená v zákone č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. (ďalej len "Občiansky zákonník")

Podľa ust. § 461 ods. 1 Občianskeho zákonníka:

"Dedí sa zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov."

V prípade, ak Vaša matka nezanechá závet nastupuje dedenie zo zákona.

V zmysle ust. § 473 Občianskeho zákonníka:

"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.
(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."

V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia, v prípade ak sa Vaša matka znova nevydá, dediť budú všetky deti Vašej matky rovnakým dielom.

Dobrý večer. Chcem darovať byt dcére a jej priateľovi. Nie sú ešte manželia. Ako by to bolo s daňou? Ďakujem, VD

Opýtal(a) sa Valéria Dávidová, 24.3.2014 o 9:52

Dobrý deň, daň z darovania bola upravená zákonom č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľnosti. Tento zákon bol s účinnosťou od 01.01.2004 zrušený zákonom č. 554/2003 Z.z. o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a to v rámci daňovej reformy. Daň z darovania sa v súčasnosti neplatí.

Zobrazených 21 - 30 z 163

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 17

Copyright © 2007-2014 Novostavby.sk. Všetky práva vyhradené!

Článkov: 953

Technology and design by 
MONOGRAM Technologies