Právna poradňa

SK
EN

Developerské projekty

Reality

Financovanie

Služby

inzercia

inzercia

Dôležité adresy

Adresár firiem

Pre návštevníkov

Pre firmy

Vážený návštevník,

v tejto rubrike Vám poradíme a odpovieme na otázky týkajúce sa problematiky vlastníctva, predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností. Právna poradňa neposkytuje konkrétne právne služby, rieši problémy obecne.

Odpovede na otázky v rámci právnej poradne zabezpečuje advokátska kancelária
Legality, s.r.o. 

Pridajte svoju otázku

Zodpovedane otazky

ak by som zdedila nehnutelnost po bratovy aku vysoku dan by som zaplatila ja ako sestra a ak by tuto nehnutelnost zdedil moj syn ako bratov synovec aku dan by zaplatil on
dakujem srdecne

Opýtal(a) sa klara kollarova, 14.4.2014 o 13:13

Dobrý deň, daň z darovania bola upravená zákonom č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľnosti. Tento zákon bol s účinnosťou od 01.01.2004 zrušený zákonom č. 554/2003 Z.z. o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a to v rámci daňovej reformy. Daň z darovania sa v súčasnosti neplatí.

Zdedila som čas domu po manželovi vlastním to zhruba pol roka koľko budem platiť daň z príjmu ?
Dakujem

Opýtal(a) sa Oľga, 14.4.2014 o 13:10

Dobrý deň, daň z darovania bola upravená zákonom č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľnosti. Tento zákon bol s účinnosťou od 01.01.2004 zrušený zákonom č. 554/2003 Z.z. o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a to v rámci daňovej reformy. Daň z darovania sa v súčasnosti neplatí.

Dobrý deň, chcel som sa spýtať ohľadom dedenia. Manželka nadobudla byt pred uzatvorením manželskej zmluvy a ma dcéru z prvého manželstva. Momentálne nemáme spoločne dieťa tak sa chcem spýtať ako je to s dedením v prípade jej smrti.Už sme sa o tom s manželkou rozprávali len nebol čas kvôli pracovnej vyťaženosti ísť k právnikovi. Jedna sa hlavne o to akou formou by sa dedilo teda ak mam nárok na podiel s jej majetku a hlavne manželka sa chce vyhnúť tomu aby v prípade dedenia 1/2 dcére a 1/2 mne mal nárok jej ex manžel disponovať stou častou dcéry kedže je neplnoletá. Kedže nemáme spoločne dieťa ako som spomínal všetko po mne dedí v prípade mojej smrti manželka.Len nerád by som začínal nejak od nuly na staré kolena ja v prípade že by som musel vyplácať jej ex manželka ako poručníka ich spoločného dieťaťa. Zabudol som podotknúť že byt je zadlžení hypotékou na ktorú prispieva m.

Opýtal(a) sa Michal, 31.3.2014 o 11:07

Dobrý deň, problematiku dedenia upravuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník").

V zmysle ust. § 461 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka:

"(1) Dedí sa zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov.
(2) Ak nenadobudne dedičstvo dedič zo závetu, nastupujú namiesto neho dedičia zo zákona. Ak sa nadobudne zo závetu len časť dedičstva, nadobúdajú zvyšujúcu časť dedičia zo zákona."

Podľa ust. § 473 ods. 1 Občianskeho zákonníka:

"V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom."

v spojení s ust. § 479 Občianskeho zákonníka:

"Maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov."

V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia v prípade smrti Vašej manželky a za predpokladu, že by sa dedilo podľa zákona, by ste nehnuteľnosť zdedili Vy a dcéra Vašej manželky, každý rovným dielom.

Podľa ust. § 27 ods. 1 Občianskeho zákonníka:

"Kto je zákonným zástupcom maloletého dieťaťa, upravuje Zákon o rodine."

Podľa ust. § 31 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
"(1) Rodičia zastupujú maloleté dieťa pri právnych úkonoch, na ktoré nie je spôsobilé.
(2) Žiadny z rodičov nemôže zastupovať svoje maloleté dieťa, ak ide o právne úkony, pri ktorých by mohlo dôjsť k rozporu záujmov medzi rodičmi a maloletým dieťaťom alebo medzi maloletými deťmi zastúpenými tým istým rodičom navzájom; v takom prípade súd ustanoví maloletému dieťaťu
opatrovníka, ktorý ho bude v konaní alebo pri určitom právnom úkone zastupovať (ďalej len „kolízny opatrovník").
(3) Kolízneho opatrovníka súd ustanoví aj v prípadoch, ak maloleté dieťa nemá zákonného zástupcu alebo ak zákonný zástupca nemôže z vážneho dôvodu maloleté dieťa v konaní alebo pri určitom právnom úkone zastupovať.
(4) Na ustanovenie kolízneho opatrovníka sa primerane použijú ustanovenia § 60 a 61. Funkcia kolízneho opatrovníka zaniká ukončením konania alebo vykonaním právneho úkonu, na ktorého účely bol ustanovený."

V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia,zákonný zástupcom dieťaťa sú jeho rodičia. V prípade kolízie záujmov zákonného zástupcu a maloletého, súd ustanovený maloletému opatrovníka, ktorý bude maloletého v konaní zastupovať.

Chcem sa spytat.Zomrel mi otec a mama chce aby som so sestrou vzdali dedičstva.Chcem vedieť co bude ked mi zomrie mama.Dakujem

Opýtal(a) sa Martin Kalivoda, 26.3.2014 o 17:13

Dobrý deň, problematika dedenia je upravená v zákone č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. (ďalej len "Občiansky zákonník")

Podľa ust. § 461 ods. 1 Občianskeho zákonníka:

"Dedí sa zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov."

V prípade, ak Vaša matka nezanechá závet nastupuje dedenie zo zákona.

V zmysle ust. § 473 Občianskeho zákonníka:

"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.
(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."

V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia, v prípade ak sa Vaša matka znova nevydá, dediť budú všetky deti Vašej matky rovnakým dielom.

Dobrý večer. Chcem darovať byt dcére a jej priateľovi. Nie sú ešte manželia. Ako by to bolo s daňou? Ďakujem, VD

Opýtal(a) sa Valéria Dávidová, 24.3.2014 o 9:52

Dobrý deň, daň z darovania bola upravená zákonom č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľnosti. Tento zákon bol s účinnosťou od 01.01.2004 zrušený zákonom č. 554/2003 Z.z. o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a to v rámci daňovej reformy. Daň z darovania sa v súčasnosti neplatí.

Dobrý deň, chcem sa opýtať môj otec chce mne a môjmu priateľovi darovať pozemok na výstavbu rodinného domu. Nie sme manželia. Darovacia zmluva bude na oboch. Budeme z darovacej zmluvy platiť daň? Neoplatí sa viac, aby sme spísali kúpno-predajnú zmluvu kde uvediem sumu 10 € ?
Ďakujem

Opýtal(a) sa Lenka, 10.3.2014 o 13:35

Dobrý deň, daň z darovania bola upravená zákonom č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľnosti. Tento zákon bol s účinnosťou od 01.01.2004 zrušený zákonom č. 554/2003 Z.z. o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a to v rámci daňovej reformy. Daň z darovania sa v súčasnosti neplatí.

Dňa 05.12.2013 nám zomrela mama. Spolu s otcom, ktorý je zdravotne ťažko postihnutý mali dlhé roky v osobnom vlastníctve 3-izbový byt. Chcel by som vedieť, aká je výška sadzby pri dani z dedičstva a kto určuje hodnotu nehnuteľnosti, prípadne ktoré osoby sú oslobodené od platenia predmetnej dane.Taktiež či sme ako dediči (otec plus dvaja synovia) povinní následne po dedičskom konaní podať daňové priznanie. Ďakujem.

Opýtal(a) sa Jaroslav Sabo, 24.2.2014 o 9:57

Dobrý deň, daň z dedičstva bola upravená zákonom č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľnosti. Tento zákon bol s účinnosťou od 01.01.2004 zrušený zákonom č. 554/2003 Z.z. o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a to v
rámci daňovej reformy. Daň z dedičstva sa v súčasnosti neplatí. V zmysle vyššie uvedeného nie ste povinný podať daňové priznanie.

Dobrý den,
v decembri 2013 sme po zosnulom otcovi zdedili 1/6 bytu (otec vlastnil polovicu bytu a dediči sme boli traja) a 1/3 finančnej hotovosti z jeho učtu. Chcela by som sa spytat, či sa plati daka daň z dedičstva a či treba podavať dake danove priznania. Čo sa tyka bytu, tak na mestskom urade sme boli a danove priznanie sme tam podali. Vo viacerych vašich odpovediach, som sa dočitala, že daň z dedičstva bytu sa neplati, len nam nie je jasne, či sa neplati daka daň z nadobudnutych penazi. dakujem velmi pekne

Opýtal(a) sa , 24.2.2014 o 9:43

Dobrý deň, daň z dedičstva bola upravená zákonom č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľnosti. Tento zákon bol s účinnosťou od 01.01.2004 zrušený zákonom č. 554/2003 Z.z. o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a to v
rámci daňovej reformy. Daň z dedičstva sa v súčasnosti neplatí. Taktiež sa neplatí daň z dedičstva z obdržaných finančných prostriedkov.

Dobrý deň. Moja otázka je či máme platiť daň z dedičstva hoci všade sa píše že daň z dedičstva je zrušená od roku 2004.
V decembri 2012 sme zdedili po bezdetnej tetky nehnuteľnosť - byt. V roku 2013 v januári sa byt predal . Tetka vlastnila byt viac ako 5 rokov. Sme dediči nepriamom rade totiž môj otec brat tetky už zomrel a taký istý je aj prípad ostatných dedičov.
Notárka pri dedičnom konaní povedala že nemusíme platiť daň keďže dohodnutá cena a predajná cena bola rovnaká ale treba podať nulové daňové priznanie. Prosím o radu a skorú odpoveď. Ďakujem

Opýtal(a) sa Katarína Nagyová, 24.2.2014 o 9:30

Dobrý deň, daň z dedičstva bola upravená zákonom č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľnosti. Tento zákon bol s účinnosťou od 01.01.2004 zrušený zákonom č. 554/2003 Z.z. o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a to v rámci daňovej reformy. Daň z dedičstva sa v súčasnosti neplatí.

Vo Vami uvedenom prípade sa nejedná o daň z dedičstva, ale o daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti. Daň z príjmu z predaja nehnuteľností upravuje zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. (ďalej len "Zákon o dani z príjmov")

Podľa ust § 9 ods. 1 písm. a) a b) Zákona o dani z príjmov:

"Od dane je oslobodený príjem
a) z predaja nehnuteľnosti, na ktorú sa nevzťahuje oslobodenie podľa písmena b), a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi
podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku,

b) z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku, ..."

V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia príjmy oslobodené od dane z predaja nehnuteľností sú len tie, ktoré boli získané predajom nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v priamom rade. Dedením v priamom rade nie je ak poručiteľom je teta a nadobúdateľom dedičstva je synovec, resp. neter poručiteľa. Na základe vyššie uvedeného by sa na Vás nevzťahovalo ust. § 9 ods. 1 písm. b) Zákona o dani z príjmov a neboli by ste oslobodená od dane z príjmu z predaja nehnuteľnosti.

Podľa ust. § 8 ods. 2 prvá a druhá veta Zákona o dani z príjmov:

"Do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahŕňa zdaniteľný príjem znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie. Ak sú výdavky spojené s jednotlivým druhom príjmu uvedeným v odseku 1 vyššie ako príjem, na rozdiel sa neprihliada."

Podľa vyššie uvedeného ustanovenia ak hodnota, ktorú ste museli vynaložiť na získanie nehnuteľnosti je nižšia ako hodnota získaná z predaja tejto nehnuteľnosti, bude Vám vyrúbená nulová daň.

Dobrý deň,chcel by som sa spýtať ak darujem matke byt, ktorý som nadobudol pred mesiacom, bude musieť platiť daň?

Opýtal(a) sa Lubo Sajko, 17.2.2014 o 11:30

Dobrý deň, daň z dedičstva bola upravená zákonom č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľnosti. Tento zákon bol s účinnosťou od 01.01.2004 zrušený zákonom č. 554/2003 Z.z. o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a to v rámci daňovej reformy. Daň z darovania sa v súčasnosti neplatí.

Zobrazených 21 - 30 z 158

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 16

Copyright © 2007-2014 Novostavby.sk. Všetky práva vyhradené!

Článkov: 952

Technology and design by 
MONOGRAM Technologies