Novostavby logo

SK
EN

Developerské projekty

Reality

Financovanie

Služby

inzercia

inzercia

Dôležité adresy

Adresár firiem

Pre návštevníkov

Pre firmy

Čo je hypotekárny úver?

SpäťBookmark and Share

Hypotekárny úver

 
Hypotekárny úver je dlhodobý úver s lehotou splatnosti najmenej 5 rokov. Je zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti na území SR. Tento úver poskytujú banky fyzickým osobám na nákup, výstavbu a zmeny dokončených stavieb a ich údržbu. Financované nehnuteľnosti sa musia nachádzať na území SR a musia byť určené na celoročné bývanie (byty, rodinné domy).

 

Druhy hypotekárnych úverov

·          Klasický (určený na kúpu nehnuteľnosti)

·          Stavebný (určený na výstavbu, rekonštrukciu nehnuteľnosti)

·          Kombinovaný so spotrebným úverom (napr. so stavebným sporením,     

           životným poistením, hypotekárnymi záložnými listami)

·          Americká hypotéka  (výhodnejšia úroková sadzba, vyššia suma ako pri  

           bežnom spotrebnom úvere)

 

Dĺžka splácania hypotekárneho úveru

Výška splátky závisí priamoúmerne od dĺžky splácania úveru – čím dlhšia doba splatnosti, tým nižšia splátka. Optimálna doba na splácanie hypotekárneho úveru je 15-20 rokov, vtedy je najlepší pomer medzi výškou splátok a nákladmi na úver.

 

Na čo sa úver nedá použiť?

·          na vysporiadanie dedičských podielov

·          na vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

·          na preúverovanie stavebných úverov na hypotekárne úvery  

           s poskytnutím štátneho príspevku

 

Akou nehnuteľnosťou môžete ručiť?

·          nachádza sa na území SR

·          je vo vlastníctve klienta alebo tretej osoby

·          je poistená

·          je ocenená bankou akceptovaným znalcom

·          môže byť aj v bezpodielovom spoluvlastníctve

·          budúcou alebo rozostavanou stavbou (len rodinný dom)

·          na nehnuteľnosti nesmie existovať záložné právo v prospech tretej 

           osoby

·          majetkovo-právne vysporiadaná nehnuteľnosť so splnenou daňovou

           povinnosťou

 

Kto môže žiadať o hypotekárny úver?

·          fyzická osoba, občan SR s trvalým pobytom na území SR

·          právnické osoby so sídlom na území SR

·          obce SR

 

Copyright © 2007-2014 Novostavby.sk. Všetky práva vyhradené!

Článkov: 66

Technology and design by 
MONOGRAM Technologies