Novostavby logo

SK
EN

Poistenie domu - UNIQA poisťovňa, a.s.

Poistenie domu

Poistenie domu

Pridané:

18.01.2008

ID

61

Kontakty

Adresa (centrála)

Lazaretská 15
Bratislava - Staré Mesto

Tel:

02 / 57 88 32 11

E-mail:

poistovn@uniqa.sk

Domovská stránka:

www.uniqa.sk

Základné informácie

"domov & šťastie"

Poistenie rodinného domu jednobytového alebo dvojbytového s prevádzkovo/podnikateľsky využívanou plochou najviac do 1/3 celkovej plochy.

Poistenie je možné dojednať pre:
* dom v užívaní alebo vo výstavbe,
* dom trvalo obývaný a dom obývaný prechodne, napr. rekreačný dom.

Poistenie sa vzťahuje aj na:
* súčasti stavby,
* ohraničenia pozemkov, ako múry, ploty nezávisle od stavebného druhu,
* markízy, vonkajšie žalúzie,
* terasy, pergoly,
*nádrže na plyn a vykurovací olej (bez obsahu),
* anténové a solárne zariadenia na pozemku (TOP 1 len požiar, TOP 2 požiar, víchrica),
* motorové vozidlá odstavené v garáži do 50.000,- Sk (len pri TOP 2),
*stromy, živé ploty, kríky proti nebezpečenstvu požiaru,
* vedľajšie náklady.

Poistenie domu ponúkame v dvoch variantoch - "Dom TOP 1" a "Dom TOP 2".

Výhody pre Vás

* ochranu Vášho domova vnímame Vašimi očami
- široké spektrum krytých rizík umožňuje poistenie Vášho domu a bytu „ušiť na mieru"
* ochrana pred škodami spôsobenými prírodnými živlami
- najväčšie finančné náklady vznikajú práve pri týchto škodách
* ochrana pred následkami lúpeže, krádeže, prípadne vandalizmom

Detailné informácie

Poistenie rodinného domu - Dom TOP 1

Poistná suma
- sami si určíte poistnú sumu, na ktorú chcete dom poistiť.
(Pozor: Ak nesprávne určíte poistnú sumu, môže nastať podpoistenie.)

Vedľajšie budovy
pre všetky vedľajšie budovy si takisto sami určíte osobitnú poistnú sumu

Poistené nebezpečenstvá
sami si určíte, ktoré nebezpečenstvá chcete mať kryté, (minimálne dve):

* požiar
* víchrica
* katastrofické škody (povodeň, záplava, spätné prúdenie vody, zemetrasenie, atď.)
* voda z vodovodu – základné krytie
* voda z vodovou – plná ochrana
* lom skla
* zodpovednosť za budovu a pozemok

Poistenie rodinného domu - Dom TOP 2

Poistná suma
- v tomto prípade poistnú sumu, na ktorú bude dom poistený, určí naša poisťovňa. Vy zodpovedáte len za správne určenie vnútornej plochy budovy.
(Pozor: Ak nesprávne určíte vnútornú plochu domu, môže nastať podpoistenie.)

Vedľajšie budovy
- do 35 m2 sú automaticky poistené s hlavnou budovou/domom bez uvedenia v poistnej zmluve,
- nad 35 m2 - musia byť osobitne uvedené v poistnej zmluve

Poistené nebezpečenstvá- na výber máte z dvoch skupín:
* skupina nebezpečenstiev A:
požiar, víchrica, katastrofické škody ( * povodeň, záplava, spätné prúdenie vody, zemetrasenie, atď.), náraz neznámeho vozidla
* zodpovednosť za budovu a pozemok - voliteľné ku skupine A alebo B

 

KONTAKTUJTE FIRMU

Copyright © 2007-2014 Novostavby.sk. Všetky práva vyhradené!

Článkov: 66

Technology and design by 
MONOGRAM Technologies