Novostavby logo

SK
EN

Mestské domy Stupava

12.09.2012

Mestské domy Stupava

Realitná kancelária Negotiant bola často oslovovaná svojimi klientmi s požiadavkou na odporučenie moderného bývania SMER ZÁPAD od Bratislavy. Klienti vyjadrovali potrebu mať najrýchlejšie a bezproblémové dopravné napojenie na Bratislavu kde pracujú. Pritom požadovali dostatočn mieru súkromia na vlastnom pozemku s moderným domom, ktorý si nevyžaduje nadmernú starostlivosť a má nízke prevádzkové náklady. Zároveň chceli, aby v čase voľna mali veľmi blízko do skutočne kvalitného prírodného prostredia, a pokiaľ možno tak na bicykli. A k tomu za rozumnú cenu. Preto si Negotiant dal za cieľ pripraviť pre svojich klientov niečo, čo môže splniť ich očakávania.

Po vyhodnotení všetkých aktuálnych nových projektov - SMER ZÁPAD - voľba padla na Mestské domy v Stupave, ktoré sú súčasťou novej obytnej štvrte Stupava - Západ, ucelenej zóny bývania. Výstavba mestských domov je realizovaná po jednotlivých 9 sekciách. Každá sekcia pozostáva zo 4 rodinných domov na pozemkoch (od 182 m do 405 m2) s 8 parkovacími miestami, pričom každému rodinnému domu prináležia dve parkovacie miesta a prístupovými chodníkmi.

Naša spoločnosť si zakladá na kvalite ponúkaného projektu, preto v záujme klienov štandardne preveruje každú nehnuľnosť zo všetkých technických a právnych aspektov. Každej nehnuteľnosti vystavujeme interný certifikát kvality. Preto, čo nenájdete v našej ponuke, buď bolo odmietnuté zaradenie do našej prezentácie, alebo staviteľ stále pracuje na odstránení nedostatkov, tak aby bol projekt optimalizovan vzhľadom na očakávania našich klientov - vás. Súčasťou nášho servisu je aj váš osobný architekt, ktorý vám pomôže pri dotvorení vášho bývania. Mestské domy Stupava môžeme len odporúčať dynamicky, slobodne a moderne žijúcim ľuďom, ktorým najviac vyhovuje a láka smer západ. Príďte sa pozrieť, aby sme mohli odpovedať na vaše otázky, a vypočuť si vaše cenné názory. Príjemné prekvapenia vás určite neminú. My vieme čo predávame. Viete už čo potrebujete vy?


Viac informácií: 02 4569 3827, 0905 685 274

Zdroj: Negotiant Group, a.s.

Copyright © 2007-2014 Novostavby.sk. Všetky práva vyhradené!

Článkov: 953

Technology and design by 
MONOGRAM Technologies